Αντιμετώπιση προβλημάτων στο τηλέφωνό σας Nokia X

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το τηλέφωνό σας, ακολουθήστε πρώτα αυτά τα εύκολα βήματα.

1. Επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας

Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε ένα λεπτό και τοποθετήστε την ξανά στο τηλέφωνο. Ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνό σας.

2. Διακοπή ή κατάργηση των πρόσφατα εγκατεστημένων εφαρμογών

Ορισμένες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί να έχουν προβλήματα ποιότητας και να διακόπτεται συχνά η λειτουργία τους, ή ακόμη και να επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα της συσκευής σας. Αν παρατηρήσετε τέτοιου είδους συμπτώματα, δοκιμάστε πρώτα να κάνετε εκκαθάριση των δεδομένων εφαρμογής για να αποκλείσετε την πιθανότητα να παρουσιαστεί πρόβλημα μνήμης:

  1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Διαχείριση εφαρμογών
  2. Εντοπίστε την εφαρμογή που προκαλεί το πρόβλημα και πατήστε την
  3. Πατήστε Απαλοιφή δεδομένων και Απαλοιφή cache

Εάν η εφαρμογή συνεχίσει να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας, θα πρέπει να καταργήσετε την εγκατάστασή της από το τηλέφωνό σας.

3. Εκκίνηση του τηλεφώνου σας σε Ασφαλή λειτουργία

Στην Ασφαλή λειτουργία, επιτρέπεται η εκτέλεση μόνο ορισμένων βασικών διαδικασιών του συστήματος. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε αν μια εφαρμογή που εγκαταστήσατε πρόσφατα αποτρέπει τη σωστή εκκίνηση του τηλεφώνου σας

  1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.
  2. Όταν ακούσετε τον τόνο εκκίνησης και το λογότυπο Nokia αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου μέχρι να εκκινηθεί το τηλέφωνο.
  3. Αν το τηλέφωνο εκκινηθεί στην ασφαλή λειτουργία, εμφανίζεται το κείμενο ασφαλούς λειτουργίας στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης.
  4. Μόλις καταργήσετε την εφαρμογή που προκαλεί το πρόβλημα, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και ενεργοποιήστε το ξανά, ώστε να επανεκκινηθεί στην κανονική λειτουργία.

4. Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα σας και τις εγκατεστημένες εφαρμογές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα σημαντικά δεδομένα πριν από την εκτέλεση της επαναφοράς.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

5. Επανεγκατάσταση του λογισμικού

Αν έχετε τηλέφωνο Nokia X2 Dual SIM, το εργαλείο Software Recovery Tool μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφέρετε και να ανακτήσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας στο σπίτι, σε περίπτωση που το τηλέφωνό σας δεν ανταποκρίνεται, έχει παγώσει ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με το λογισμικό.

Σημαντικό! Η χρήση του εργαλείου Software Recovery Tool θα διαγράψει όλα τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας, όπως εφαρμογές και παιχνίδια (μαζί με τα δεδομένα των εφαρμογών και την πρόοδο των παιχνιδιών), τα μηνύματα κειμένου, το ιστορικό κλήσεων, τη μουσική, τις φωτογραφίες και πολλά άλλα. Αν είναι δυνατό, θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας του τηλεφώνου σας (ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για οδηγίες). Θα μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση.

  1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του εργαλείου Nokia Software Recovery Tool στον υπολογιστή σας. Αν είναι δυνατό, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι πλήρως φορτισμένη.
  2. Εκκινήστε το εργαλείο Nokia Software Recovery Tool και συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB. Αν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη σωστή λειτουργία USB στο τηλέφωνό σας: Nokia Suite ή Μόντεμ.
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εργαλείο.


Περαιτέρω βοήθεια

Αν αυτά τα βήματα δεν λύσουν το πρόβλημά σας, μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω βοήθεια στα φόρουμ χρηστών.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10869 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)