Πνευματικά δικαιώματα και άλλες επισημάνσεις για τα Lumia 730 Dual SIM και Lumia 735

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Η Microsoft Mobile έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αλλάζει, να διορθώνει ή να διακόπτει εντελώς οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των Η.Π.Α. και άλλων χωρών. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η MICROSOFT MOBILE Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η MICROSOFT MOBILE ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η Microsoft Mobile δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και δυνατοτήτων ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ FCC/MEXICO

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση transition.fcc.gov (στα Αγγλικά). Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

TM © 2015 Microsoft Mobile. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι επωνυμίες Windows και Lumia, καθώς και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η επωνυμία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι επωνυμίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Microsoft Mobile γίνεται κατόπιν άδειας χρήσης.

Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο double-D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας χρήσης από την Dolby Laboratories.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο πάροχο εικόνας. Καμία άδεια δεν παραχωρείται ούτε υπονοείται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.mpegla.com (στα Αγγλικά).

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10921 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια