Αποποίηση ευθυνών για τα Windows 8

Ορισμένες συσκευές ίσως να περιλαμβάνουν έναν επεξεργαστή γραφικών που υποστηρίζει DirectX 9. Ορισμένα παιχνίδια και προγράμματα ενδέχεται να απαιτούν το DirectX 10 για την παροχή βέλτιστης απόδοσης και γραφικών.

Για ορισμένες δυνατότητες των Windows 8, όπως η αφή και συγκράτηση εφαρμογών η μία δίπλα στην άλλη, ενδέχεται να απαιτείται εξελιγμένο ή πρόσθετο υλικό.

Το Windows Media Center δεν περιλαμβάνεται στα Windows 8. Η λειτουργία DVR μπορεί να απαιτεί πρόσθετο υλικό και δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Οι κωδικοποιητές DVD δεν περιλαμβάνονται στα Windows 8. Απαιτείται ξεχωριστό λογισμικό αναπαραγωγής για την παρακολούθηση DVD στα Windows 8.

Ορισμένες εφαρμογές πωλούνται ξεχωριστά.

Ίσως να ισχύουν χρεώσεις πρόσβασης στο Internet ή για άλλες υπηρεσίες.

Οι παρακάτω δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο στα Windows 8 Pro και Windows 8 Enterprise:

  • BitLocker και BitLocker To Go
  • Κεντρικός υπολογιστής απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
  • Συμμετοχή σε τομέα
  • Σύνδεση σε συσκευή προβολής δικτύου
  • Αρχεία χωρίς σύνδεση
  • Κέντρο συγχρονισμού
  • Εκτύπωση με επίγνωση θέσης
  • Υπηρεσίες με επίγνωση θέσης δικτύου
  • Ρυθμίσεις παρουσίασης
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Windows 8, ανατρέξτε στο θέμα Αναβάθμιση σε Windows 8 .
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10999 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Windows 10

Σχόλια