Άδειες χρήσης Windows Media παλαιού τύπου

Ισχύει για: Windows Media Player

Με ενδιαφέρει:

Διανομή του Windows Media Player 11

Αν η εταιρεία σας χρειάζεται μια άδεια χρήσης διανομής για το Windows Media Player σε Windows Vista, επικοινωνήστε στη διεύθυνση WMLA@microsoft.com. Έχετε υπόψη ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια χρήσης από τη στιγμή που η Microsoft διακόψει την παροχή εκτεταμένης υποστήριξης για αυτό το λειτουργικό σύστημα https://support.microsoft.com/lifecycle/.

Ανάπτυξη και αξιοποίηση συσκευασίας περιεχομένου WMDRM10 και υπηρεσίας παραχώρησης αδειών χρήσης

Η WMDRM είναι μια τεχνολογία παλαιού τύπου για την προστασία πρόσβασης και περιεχομένου και οποιαδήποτε περαιτέρω καινοτομία στη λειτουργικότητα DRM με επίκεντρο τα πολυμέσα της Microsoft θα κυκλοφορήσει μέσω της βάσης κώδικα PlayReady, που είναι ο διάδοχος της τεχνολογίας WMDRM. Επιπλέον, η εκτεταμένη υποστήριξη του Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Δεδομένου ότι η τεχνολογία WMDRM λειτουργεί μόνο μέσω του στοιχείου Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) σε περιβάλλον Windows Server 2003, η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον υποστήριξη για το Windows Media Rights Manager (WMDRM), δεν θα διαχειρίζεται άδειες χρήσης WMRM SDK, ούτε θα δημιουργεί πιστοποιητικά εγγραφής DRM από τις 14 Ιουλίου 2015.

Πρόγραμμα λογοτύπου του Windows Media

Η Άδεια χρήσης λογοτύπου του Microsoft Windows Media και HDCD και τα συσχετισμένα λογότυπά της (για παράδειγμα, PlaysForSure και HDCD) δεν είναι πλέον διαθέσιμα από το 2009.

Ανατρέξτε στις οδηγίες της Microsoft σχετικά με τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα στην τοποθεσία Microsoft.com (Legal Resources\General Trademark Guidelines) για περισσότερες πληροφορίες.

Κιτ μεταφοράς πρωτοκόλλων δικτύωσης του Windows Media

Αν και αυτό το κιτ μεταφοράς έχει αποσυρθεί, οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πρωτόκολλα δικτύωσης του Windows Media είναι διαθέσιμες δωρεάν στη βιβλιοθήκη ανοιχτών προδιαγραφών MSDN. Τα δικαιώματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που καλύπτουν αυτές τις προδιαγραφές διατίθενται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία web Ανοιχτών προδιαγραφών.

Portable Device DRM (PDDRM)

Η τεχνολογία PDDRM αναπτύχθηκε αρχικά από τη Microsoft το 1999 ως τμήμα του Windows Media Digital Rights Management (DRM) έκδοση 1. Με την κυκλοφορία πολύ πιο εξελιγμένων και ολοκληρωμένων τεχνολογιών προστασίας περιεχομένου από τη Microsoft (για παράδειγμα, PlayReady), η τεχνολογία PDDRM έγινε παλαιού τύπου και ο πηγαίος κώδικας και η τεκμηρίωσή της δεν διατίθενται πλέον.

Ενεργοποίηση του Windows Media DRM 10 σε προϊόντα που βασίζονται σε Windows CE

Η Microsoft δεν προσφέρει πλέον παραχώρηση αδειών χρήσης για το Windows Media DRM 10 για προϊόντα Windows CE ή Windows Embedded. Επικοινωνήστε με τον ενσωματωμένο αντιπρόσωπο πωλήσεων για τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για χρήση του PlayReady στις τρέχουσες πλατφόρμες της Microsoft.

Παραχώρηση αδειών χρήσης του Windows Media DRM για συσκευές

Από τις 19 Ιουνίου 2009, η Microsoft έχει κάνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η παραχώρηση αδειών χρήσης για το Windows Media DRM (WMDRM) για συσκευές. Αυτές οι αλλαγές παρέχουν στους κατασκευαστές συσκευών τεχνολογία χαμηλού κόστους για τις σύγχρονες συσκευές ενώ παράλληλα διευκολύνουν τη μελλοντική χρήση ενός πλουσιότερου συνόλου δυνατοτήτων DRM και άλλων βελτιώσεων μέσω χρήσης της βάσης κώδικα PlayReady. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web PlayReady.