Χρησιμοποιήστε τον Μεγεθυντικό φακό, για να κάνετε πιο ευδιάκριτα τα περιεχόμενα της οθόνης

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει ένα μέρος ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να βλέπετε καλύτερα τις λέξεις και τις εικόνες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+) στο πληκτρολόγιο, για να ενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc για να τον απενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό μέσω αφής ή ποντικιού, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Μεγεθυντικός φακός  και ενεργοποιήστε τον διακόπτη κάτω από την επιλογή Ενεργοποίηση μεγεθυντικού φακού.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό, επιλέγοντας το κουμπί Κλείσιμο  στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Μεγέθυνση, σμίκρυνση και χρήση των προβολών του Μεγεθυντικού φακού

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση πατώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+) ή Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Πλην (-). Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + Alt και περιστρέφοντας τον τροχό του ποντικιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό σε τρεις διαφορετικές προβολές: πλήρη οθόνη, φακό ή αγκυρωμένο. Για να αλλάξετε προβολές, χρησιμοποιήστε το μενού Προβολές στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Η προβολή Πλήρης οθόνη μεγεθύνει ολόκληρη την οθόνη. Δεν θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την οθόνη ταυτόχρονα, αλλά θα βλέπετε τμήματά της καθώς μετακινείστε σε αυτήν.

Η προβολή Φακός είναι σαν μετακινείτε έναν μεγεθυντικό φακό. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του φακού στις ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού.

Η αγκυρωμένη προβολή λειτουργεί στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτήν την προβολή, ο Μεγεθυντικός φακός αγκυρώνεται στην οθόνη σας. Καθώς μετακινείστε στην οθόνη, τα διάφορα τμήματά της μεγεθύνονται στην περιοχή αγκύρωσης, παρόλο που το κύριο τμήμα της οθόνης παραμένει απαράλλακτο.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ο Μεγεθυντικός φακός περιλαμβάνει διαφορετικές ρυθμίσεις για προσαρμογή στις ανάγκες σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Μεγεθυντικός φακός . Μπορείτε επίσης να πατήσετε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M ή να επιλέξετε το κουμπί Ρυθμίσεις 

Magnifier options button
 στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Ορίστε τι μπορείτε να αλλάξετε:

 • Επίπεδο ζουμ. Αλλάξτε το προεπιλεγμένο μέγεθος μεγέθυνσης όταν ενεργοποιείτε τον Μεγεθυντικό φακό.
 • Βήματα επιπέδου ζουμ. Αλλάξτε την ποσότητα μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του Μεγεθυντικού φακού.
 • Εκκίνηση του μεγεθυντικού φακού μετά την είσοδο. Ενεργοποιήστε αυτόματα τον Μεγεθυντικό φακό αφού συνδεθείτε στον υπολογιστή σας.
 • Εκκίνηση του Μεγεθυντικού φακού πριν από την είσοδο για όλους τους χρήστες. Ενεργοποιήστε τον Μεγεθυντικό φακό για όλους τους χρήστες προτού πραγματοποιήσετε είσοδο στον υπολογιστή σας.
 • Αντιστροφή χρωμάτων. Αντιστρέψτε τα χρώματα στην οθόνη. Μερικές φορές η αντιστροφή χρωμάτων μπορεί να κάνει το κείμενο πιο ευανάγνωστο.
 • Εξομάλυνση εικόνας και κειμένου. Κάντε τις άκρες του μεγεθυμένου κειμένου να εμφανίζονται ομαλά όταν κάνετε μεγέθυνση.
 • Σύμπτυξη στο εικονίδιο μεγεθυντικού φακού. Συμπτύξτε τη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού σε ένα εικονίδιο μεγεθυντικού φακού. Για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού, επιλέξτε το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού.
 • Επιλογή της προβολής του Μεγεθυντικού φακού. Ορίστε την προεπιλεγμένη προβολή που θα χρησιμοποιεί ο Μεγεθυντικός φακός όταν τον ενεργοποιείτε. Εάν επιλέξετε την προβολή φακού, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος του φακού.

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού με οθόνη αφής

Ακολουθούν μερικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Μεγεθυντικού φακού με μια οθόνη αφής:

 • Για να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση, πατήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) στις γωνίες της οθόνης.
 • Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων της οθόνης στην προβολή πλήρους οθόνης.
 • Για να κάνετε άμεση σμίκρυνση και να δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη, πατήστε με ένα δάχτυλο στα αντίθετα περιθώρια της οθόνης ταυτόχρονα.
 • Για να κλείσετε τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο .

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Για να δείτε την πλήρη λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Μεγεθυντικού φακού, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα. Η πλήρης λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου είναι επίσης διαθέσιμη στις ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού.