Χρήση του μεγεθυντικού φακού για εμφάνιση στοιχείων στην οθόνη

Windows 10

Ο μεγεθυντικός φακός είναι ένα εργαλείο που μεγεθύνει ολόκληρη την οθόνη σας ή τμήμα αυτής, ώστε να μπορείτε να δείτε καλύτερα λέξεις και εικόνες. Διατίθεται με κάποιες διαφορετικές ρυθμίσεις, επομένως, χρησιμοποιήστε τον όπως σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Άνοιγμα μεγεθυντικού φακού

Για να ανοίξετε τον μεγεθυντικό φακό σε ένα πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  και + (σύμβολο του "συν"). Για να τον ανοίξετε μέσω αφής ή ποντικιού, μεταβείτε στην Έναρξη , στην επιλογή Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Μεγεθυντικός φακός και μετακινήστε το ρυθμιστικό κάτω από την επιλογή Μεγεθυντικός φακός, για να τον ενεργοποιήσετε.

Ο μεγεθυντικός φακός ανοίγει σε προβολή πλήρους οθόνης, εκτός αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Κλείσιμο μεγεθυντικού φακού

Για έξοδο από το μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Esc ή επιλέξτε το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού   και μετά το κουμπί Κλείσιμο στη γραμμή εργαλείων του μεγεθυντικού φακού.

Αλλαγή προβολών μεγεθυντικού φακού

Με ένα ποντίκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό σε τρεις διαφορετικές προβολές: πλήρη οθόνη, φακό ή αγκυρωμένο. Δοκιμάστε τις όλες, για να δείτε ποια προτιμάτε.

Σε προβολή πλήρους οθόνης , μεγεθύνεται ολόκληρη η οθόνη σας. Πιθανόν να μην είστε σε θέση να δείτε την πλήρη οθόνη ταυτόχρονα όταν είναι μεγεθυμένη, αλλά καθώς μετακινείτε το ποντίκι στην οθόνη, μπορείτε να δείτε τα πάντα. Αν έχετε οθόνη αφής, ο μεγεθυντικός φακός θα προβάλλει λευκά περιθώρια γύρω από την άκρη της οθόνης σας. Σύρετε το δάχτυλό σας ή το ποντίκι στα περιθώρια, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

Σε προβολή φακού, όταν μετακινείστε στην οθόνη, είναι σαν να μετακινείτε έναν μεγεθυντικό φακό.

Η αγκυρωμένη προβολή λειτουργεί στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτήν την προβολή, ο μεγεθυντικός φακός είναι αγκυρωμένος σε ένα τμήμα της οθόνης. Καθώς μετακινείστε στην οθόνη, τα διάφορα τμήματά της εμφανίζονται μεγεθυμένα στην περιοχή αγκύρωσης, παρόλο που το κύριο τμήμα της οθόνης παραμένει απαράλλακτο.

Προσαρμογή μεγεθυντικού φακού

Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού με χρήση των κουμπιών ζουμ (

Zoom in button
 και
Zoom out button
) για μεγέθυνση ή σμίκρυνση της οθόνης σας. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και + (σύμβολο του "συν") ή το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και - (σύμβολο του "μείον") για μεγέθυνση και σμίκρυνση.

 1. Ανοίξτε το κουμπί επιλογών μεγεθυντικού φακού
  Magnifier options button
  , για να κάνετε αλλαγές στο επίπεδο μεγέθυνσης, στο χρώμα ή στην εστίαση.
 2. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows και + (σύμβολο του "συν") για να ανοίξει ο μεγεθυντικός φακός.
 3. Στην επιφάνεια εργασίας, επιλέξτε το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και, στη συνέχεια, το κουμπί Επιλογές
  Magnifier options button
  .
 4. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:
  • Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα ποσοστό προσαύξησης ζουμ. Το ποσοστό που επιλέγετε εδώ θα είναι το ποσοστό με το οποίο ο μεγεθυντικός φακός θα μεγεθύνει την οθόνη, όταν πατάτε το κουμπί Μεγέθυνση
   Zoom in button
   .
  • Επιλέξτε Ενεργοποίηση αντιστροφής χρωμάτων για αντιστροφή των χρωμάτων στην οθόνη. Μερικές φορές η αντιστροφή χρωμάτων μπορεί να κάνει το κείμενο πιο ευανάγνωστο.
  • Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για καθορισμό του τρόπου εστίασης του μεγεθυντικού φακού. Ο μεγεθυντικός φακός μπορεί να ακολουθεί το ποντίκι σας, το σημείο εισαγωγής ή το πληκτρολόγιο.

Χρήση μεγεθυντικού φακού με οθόνη αφής

Εκτελέστε μια σειρά εργασιών σε οθόνη αφής με τον μεγεθυντικό φακό:

 • Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση πατώντας στις γωνίες.
 • Σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.
 • Δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη πατώντας με δύο δάχτυλα σε αντίθετα περιθώρια.
 • Βγείτε από τον μεγεθυντικό φακό πατώντας το κουμπί Κλείσιμο.

Windows 8.1

Ο μεγεθυντικός φακός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μεγεθύνει ένα μέρος της οθόνης ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να βλέπετε καλύτερα τις λέξεις και τις εικόνες. Διατίθεται με ορισμένες διαφορετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε όπως σας βολεύει καλύτερα.

Χρήση Μεγεθυντικού φακού

Μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τον μεγεθυντικό φακό γρήγορα, ώστε να είναι διαθέσιμος όταν τον χρειάζεστε και να μην σας εμποδίζει όταν δεν τον χρειάζεστε.

Για να ανοίξετε τον Μεγεθυντικό φακό από το πληκτρολόγιο

 1. Πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + "+" (σύμβολο πρόσθεσης).

 2. Ο μεγεθυντικός φακός θα ανοίξει σε προβολή πλήρους οθόνης, εκτός και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να ανοίξετε τον Μεγεθυντικό μέσω αφής ή με το ποντίκι

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και έπειτα Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.)

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Διευκόλυνση πρόσβασης, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεγεθυντικός φακός και, στη συνέχεια, μετακινήστε το ρυθμιστικό κάτω από το στοιχείο Μεγεθυντικός φακός για να τον ενεργοποιήσετε.

 3. Ο μεγεθυντικός φακός θα ανοίξει σε προβολή πλήρους οθόνης, εκτός και αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Για να κλείσετε τον μεγεθυντικό φακό

Για να βγείτε γρήγορα από τον μεγεθυντικό φακό, πατήστε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc. Μπορείτε επίσης να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και έπειτα να πατήσετε ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο στη γραμμή εργαλείων του μεγεθυντικού φακού.

Αλλαγή προβολών μεγεθυντικού φακού

Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το πώς σας αρέσει να εργάζεστε: πλήρης οθόνη, φακός και αγκύρωση. Δοκιμάστε τις όλες, για να δείτε ποια προτιμάτε.

 • Πλήρης οθόνη. Σε αυτήν την προβολή, μεγεθύνεται ολόκληρη η οθόνη. Μάλλον δεν θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την οθόνη ταυτόχρονα όταν μεγεθύνεται, αλλά καθώς μετακινήστε στην οθόνη, μπορείτε να δείτε τα πάντα. Αν έχετε οθόνη αφής, ο μεγεθυντικός φακός θα προβάλλει λευκά περιθώρια γύρω από την άκρη της οθόνης σας. Σύρετε το δάχτυλό σας ή το ποντίκι στα περιθώρια, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.
 • Φακός. Σε αυτήν την προβολή, όταν μετακινείστε στην οθόνη, είναι σαν να μετακινείτε τον μεγεθυντικό φακό.
 • Αγκυρωμένη. Η αγκυρωμένη προβολή λειτουργεί στην επιφάνεια εργασίας των Windows. Σε αυτήν την προβολή, ο μεγεθυντικός φακός είναι αγκυρωμένος σε ένα τμήμα της οθόνης. Καθώς μετακινείστε στην οθόνη, τα διάφορα τμήματά της εμφανίζονται μεγεθυμένα στην περιοχή αγκύρωσης, παρόλο που το κύριο τμήμα της οθόνης παραμένει απαράλλακτο.

Προσαρμογή μεγεθυντικού φακού

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του μεγεθυντικού φακού. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ζουμ (

Zoom in button
 και 
Zoom out button
) για να αλλάξετε το βαθμό στον οποίο μεγεθύνει την οθόνη ο μεγεθυντικός φακός. Ένας άλλος γρήγορος τρόπος για μεγέθυνση και σμίκρυνση είναι να πατήσετε Windows  + το σύμβολο "συν" και Windows  + το σύμβολο "πλην" στο πληκτρολόγιό σας. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το κουμπί επιλογών του μεγεθυντικού φακού
Magnifier options button
 για να αλλάξετε τον μεγεθυντικό φακό.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και έπειτα πατήστε Αναζήτηση.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και έπειτα επιλέξτε Αναζήτηση.)

 2. Πληκτρολογήστε Μεγεθυντικός φακός στο πλαίσιο αναζήτησης και έπειτα πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Μεγεθυντικός φακός.

 3. Μεταβείτε στην επιφάνεια εργασίας των Windows και κάντε κλικ στον Μεγεθυντικό φακό .

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές

  Magnifier options button
  .

 5. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό, για να επιλέξετε ένα ποσοστό προσαύξησης ζουμ. Το ποσοστό που επιλέγετε εδώ θα είναι το ποσοστό με το οποίο ο μεγεθυντικός φακός θα μεγεθύνει την οθόνη, όταν πατάτε το κουμπί

   Zoom in button
   .

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αντιστροφής χρωμάτων για αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης. Ορισμένες φορές, η αντιστροφή χρωμάτων διευκολύνει την ανάγνωση του κειμένου.

  • Επιλέξτε ένα πλαίσιο ελέγχου για καθορισμό του τρόπου εστίασης του μεγεθυντικού φακού. Ο μεγεθυντικός φακός μπορεί να ακολουθεί το ποντίκι σας, το σημείο εισαγωγής ή το πληκτρολόγιο.

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού με αφή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό με μια οθόνη αφής για να κάνετε διάφορες εργασίες:

 • Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση πατώντας στις γωνίες.

 • Σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων, για να μετακινηθείτε στην οθόνη.

 • Βγείτε από τον Μεγεθυντικό φακό πατώντας στο "X".

 • Δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη πατώντας με δύο δάχτυλα σε αντίθετα περιθώρια.

Windows 7

Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει διάφορα τμήματα της οθόνης και αποτελεί μέρος του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης. Για να τον ανοίξετε γρήγορα, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Μεγεθυντικός φακός.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης, με την οποία ρυθμίζεται η καθαρότητα, το μέγεθος και η ποσότητα των στοιχείων που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή της ανάλυσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Πώς να αποκτήσετε τη βέλτιστη εικόνα στην οθόνη σας.

Υπάρχουν τρεις λειτουργίες μεγεθυντικού φακού:

 • Λειτουργία πλήρους οθόνης. Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, μεγεθύνεται ολόκληρη η οθόνη σας. Ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης σας και το επίπεδο ζουμ που θα επιλέξετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλο το περιεχόμενο της οθόνης ταυτόχρονα.

 • Λειτουργία φακού. Στη λειτουργία φακού, μεγεθύνεται η περιοχή γύρω από το δείκτη του ποντικιού. Όταν μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού, η περιοχή της οθόνης που είναι έχει μεγεθυνθεί μετακινείται μαζί του.

 • Λειτουργία αγκύρωσης. Στη λειτουργία αγκύρωσης, μεγεθύνεται μόνο ένα τμήμα της οθόνης, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια εργασίας παραμένει αμετάβλητη. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε την περιοχή της οθόνης που θα μεγεθυνθεί.


Για να μεγεθύνετε τα στοιχεία στην οθόνη

 1. Ανοίξτε τον μεγεθυντικό φακό, κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη

  Εικόνα του κουμπιού
  και έπειτα στις επιλογές Όλα τα προγράμματα, Βοηθήματα, Διευκόλυνση πρόσβασης και Μεγεθυντικός φακός.

 2. Στο μενού Προβολές, κάντε κλικ στη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στο τμήμα της οθόνης που θέλετε να μεγεθύνετε.

 

Για να επιλέξετε την περιοχή εστίασης του Μεγεθυντικού φακού
Για να αλλάξετε το επίπεδο ζουμ
Για να ορίσετε την προσαύξηση ζουμ
Για να ορίσετε το μέγεθος του φακού
Για να ενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων
Για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11542 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια