Χρησιμοποιήστε τον Μεγεθυντικό φακό, για να κάνετε πιο ευδιάκριτα τα περιεχόμενα της οθόνης

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Ο Μεγεθυντικός φακός μεγεθύνει ένα μέρος ή ολόκληρη την οθόνη, ώστε να βλέπετε καλύτερα τις λέξεις και τις εικόνες.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο συν (+) στο πληκτρολόγιο, για να ενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc για να τον απενεργοποιήσετε.

Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό μέσω αφής ή ποντικιού, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Μεγεθυντικός φακός  και ενεργοποιήστε τον διακόπτη κάτω από την επιλογή Ενεργοποίηση μεγεθυντικού φακού.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό, επιλέγοντας το κουμπί Κλείσιμο  στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Μεγέθυνση, σμίκρυνση και χρήση των προβολών του Μεγεθυντικού φακού

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Μεγεθυντικός φακός, κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση πατώντας τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Συν (+) ή Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + σύμβολο Πλην (-). Μπορείτε επίσης να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση χρησιμοποιώντας το ποντίκι, πατώντας τα πλήκτρα Ctrl + Alt και περιστρέφοντας τον τροχό του ποντικιού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Μεγεθυντικό φακό σε τρεις διαφορετικές προβολές: πλήρη οθόνη, φακό ή αγκυρωμένο. Για να αλλάξετε προβολές, χρησιμοποιήστε το μενού Προβολές στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Η προβολή Πλήρης οθόνη μεγεθύνει ολόκληρη την οθόνη. Δεν θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την οθόνη ταυτόχρονα, αλλά θα βλέπετε τμήματά της καθώς μετακινείστε σε αυτήν.

Η προβολή Φακός είναι σαν μετακινείτε έναν μεγεθυντικό φακό. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του φακού στις ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού.

Η αγκυρωμένη προβολή λειτουργεί στην επιφάνεια εργασίας. Σε αυτήν την προβολή, ο Μεγεθυντικός φακός αγκυρώνεται στην οθόνη σας. Καθώς μετακινείστε στην οθόνη, τα διάφορα τμήματά της μεγεθύνονται στην περιοχή αγκύρωσης, παρόλο που το κύριο τμήμα της οθόνης παραμένει απαράλλακτο.

Αλλαγή ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Ο Μεγεθυντικός φακός περιλαμβάνει διαφορετικές ρυθμίσεις για προσαρμογή στις ανάγκες σας. Για να μεταβείτε σε αυτές, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Μεγεθυντικός φακός . Μπορείτε επίσης να πατήσετε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Ctrl + M ή να επιλέξετε το κουμπί Ρυθμίσεις 

Magnifier options button
 στη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού.

Οι ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού που μπορείτε να αλλάξετε είναι οι εξής:

 • Αλλαγή επιπέδου ζουμ: Αλλάζει το προεπιλεγμένο μέγεθος μεγέθυνσης όταν ενεργοποιείτε τον Μεγεθυντικό φακό.
 • Αλλαγή διαβάθμισης ζουμ: Αλλάζει το ποσοστό μεγέθυνσης και σμίκρυνσης του Μεγεθυντικού φακού.
 • Εκκίνηση του μεγεθυντικού φακού μετά την είσοδο: Ενεργοποιεί αυτόματα τον Μεγεθυντικό φακό μετά την είσοδο στον υπολογιστή σας.
 • Εκκίνηση του Μεγεθυντικού φακού πριν από την είσοδο για όλους τους χρήστες: Ενεργοποιεί τον Μεγεθυντικό φακό για όλους τους χρήστες πριν από την είσοδο στον υπολογιστή σας.
 • Σύμπτυξη Μεγεθυντικού φακού σε αιωρούμενο διαφανή μεγεθυντικό φακό: Συμπτύσσει τη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού σε ένα εικονίδιο διαφανούς μεγεθυντικού φακού. Για να εμφανίσετε τη γραμμή εργαλείων του Μεγεθυντικού φακού, επιλέξτε το εικονίδιο μεγεθυντικού φακού.
 • Στρογγυλεμένες άκρες των εικόνων και του κειμένου: Κάνει τις άκρες των μεγεθυσμένων εικόνων και του κειμένου να εμφανίζονται στρογγυλεμένες κατά τη μεγέθυνση.
 • Αρνητικά χρώματα: Αντιστρέφει τα χρώματα στην οθόνη, κάτι που μερικές φορές διευκολύνει την ανάγνωση του κειμένου.
 • Επιλογή προβολής Μεγεθυντικού φακού: Επιλέγει την προεπιλεγμένη προβολή (αγκυρωμένη, πλήρης οθόνη ή φακός) που θα χρησιμοποιεί ο Μεγεθυντικός φακός όταν τον ενεργοποιείτε. Αν επιλέξετε την προβολή φακού, μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθός του.

Εμφάνιση ρυθμίσεων Μεγεθυντικού φακού

Χρήση του Μεγεθυντικού φακού με οθόνη αφής

Ακολουθούν μερικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Μεγεθυντικού φακού με μια οθόνη αφής:

 • Για να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση, πατήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) στις γωνίες της οθόνης.
 • Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, σύρετε κατά μήκος των περιθωρίων της οθόνης στην προβολή πλήρους οθόνης.
 • Για να κάνετε άμεση σμίκρυνση και να δείτε πού βρίσκεστε στην οθόνη, πατήστε με ένα δάχτυλο στα αντίθετα περιθώρια της οθόνης ταυτόχρονα.
 • Για να κλείσετε τον Μεγεθυντικό φακό, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο .

Χρήση της λειτουργίας κεντραρίσματος του Μεγεθυντικού φακού

Για να μειώνεται το ποσοστό της κίνησης που σας αποσπά την προσοχή στην οθόνη, ο Μεγεθυντικός φακός μπορεί πλέον να παραμένει κεντραρισμένος στον δρομέα του ποντικιού. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Μεγεθυντικός φακός  > Διατήρηση του δρομέα του ποντικιού > Στο κέντρο της οθόνης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Για να δείτε την πλήρη λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Μεγεθυντικού φακού, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα. Η πλήρης λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου είναι επίσης διαθέσιμη στις ρυθμίσεις του Μεγεθυντικού φακού.