Η δυνατότητα NFC στο Windows Phone

NFC (near field communication) σημαίνει επικοινωνία κοντινού πεδίου. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει σε δύο συσκευές να "συνομιλούν" ασύρματα σε μικρή εμβέλεια.

Sharing via NFC on Windows Phone

Άγγιγμα δύο τηλεφώνων μεταξύ τους για κοινοποίηση μέσω NFC

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικούς τρόπους χρήσης της δυνατότητας NFC με το Windows Phone:

 • Αγγίξτε για κοινοποίηση φωτογραφιών και πολλών άλλων. Αγγίξτε με το τηλέφωνό σας μια άλλη συσκευή με δυνατότητα NFC για να μοιραστείτε γρήγορα φωτογραφίες, επαφές, διευθύνσεις Web και άλλα δεδομένα.   
 • Αγγίξτε για ζεύξη με κάποια άλλη συσκευή. Αγγίξτε με το τηλέφωνό σας μια συσκευή με δυνατότητα NFC (π.χ. ηχεία ή ακουστικά) για να δημιουργήσετε ζεύξη με το τηλέφωνό σας για επικοινωνία Bluetooth.
 • Αγγίξτε μια ετικέτα για να λάβετε πληροφορίες. Αγγίξτε με το τηλέφωνό σας μια ετικέτα με δυνατότητα NFC (π.χ. αφίσα ή επαγγελματική κάρτα) για να ανοίξετε μια τοποθεσία Web ή μια εφαρμογή.
 • Αγγίξτε για να κάνετε πληρωμές και άλλες συναλλαγές. Μπορείτε να ρυθμίσετε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες για να πληρώνετε για προϊόντα σε καταστήματα τα οποία προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, αν το τηλέφωνο και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας την υποστηρίζουν.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα NFC

 1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις 

  Settings Icon
  .

 2. Πατήστε NFC 

  More Icon
  και έπειτα κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Επιλέξτε Άγγιγμα για κοινή χρήση 
   Toggle On Icon
    για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση και ζεύξη NFC.
  • Επιλέξτε Άγγιγμα για πληρωμή 
   Toggle On Icon
    για να ενεργοποιήσετε τις συναλλαγές NFC, αν το τηλέφωνό σας τις υποστηρίζει.

  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11557 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια