ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT


ΒΙΝΤΕΟΣΤΙΓΜΕΣ MICROSOFT

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς εταιρείες αυτής, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και εσάς. Διαβάστε τους. Ισχύουν για το λογισμικό που αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα επί των οποίων το παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:

 • ενημερώσεις,
 • συμπληρώματα,
 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και
 • υπηρεσίες υποστήριξης

για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Όπως περιγράφεται παρακάτω, η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων εκλαμβάνεται επίσης ως συγκατάθεσή σας για τη μετάδοση ορισμένων τυπικών πληροφοριών υπολογιστή για τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.

Εάν συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους άδειας χρήσης, έχετε τα παρακάτω διαρκή δικαιώματα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.
  1. Εγκατάσταση και χρήση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να δοκιμάσετε οποιοδήποτε αριθμό αντιγράφων του λογισμικού στις συσκευές σας.
  2. Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα της Microsoft. Το λογισμικό περιέχει άλλα προγράμματα της Microsoft. Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τη χρήση αυτών των προγραμμάτων.
 2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.

  Στοιχεία πολυμέσων και πρότυπα. Μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιείτε εικόνες, εικόνες clip art, εφέ κίνησης, ήχους, μουσική, σχήματα, αποσπάσματα βίντεο και πρότυπα που παρέχονται με το λογισμικό και προορίζονται για τέτοιου είδους χρήση σε έγγραφα και έργα που δημιουργείτε. Μπορείτε να διανείμετε αυτά τα έγγραφα και τα έργα για μη εμπορικούς σκοπούς. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα στοιχεία πολυμέσων ή τα πρότυπα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, μεταβείτε στην τοποθεσία www.microsoft.com/permission για να μάθετε αν επιτρέπεται αυτή η χρήση.
 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET. Η Microsoft παρέχει μαζί με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.
  1. Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω συνδέονται με συστήματα υπολογιστή της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λαμβάνετε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στην τοποθεσία υποστήριξης της Microsoft στο Web. Με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, συναινείτε στη μετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας.
   1. Πληροφορίες υπολογιστή. Οι ακόλουθες δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να διαθέσει σε εσάς τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.
    1. Δυνατότητες Περιεχομένου Web. Το λογισμικό διαθέτει δυνατότητες που μπορούν να ανακτήσουν σχετικό περιεχόμενο από τη Microsoft και να το διαθέσουν σε εσάς. Παραδείγματα αυτών των δυνατοτήτων είναι οι εικόνες clip art, τα πρότυπα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, η ηλεκτρονική βοήθεια, η βοήθεια και το Appshelp. Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες περιεχομένου web.
   2. Χρήση Πληροφοριών. Ενδέχεται να γίνει χρήση των πληροφοριών υπολογιστή για τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία σε τρίτους, όπως, για παράδειγμα, προμηθευτές υλικού και λογισμικού. Αυτοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft.
  2. Κατάχρηση υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτήν την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να την βλάψει ή να εμποδίσει τη χρήση αυτής από οποιοδήποτε άλλο άτομο. Απαγορεύεται να κάνετε χρήση της υπηρεσίας για να προσπαθήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο.
 4. ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο μερικά δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παρέχει περισσότερα δικαιώματα, παρά αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο όπως επιτρέπεται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται
  1. η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων από οποιεσδήποτε δοκιμές απόδοσης του λογισμικού σε τρίτους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Microsoft,
  2. η αντιμετώπιση οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,
  3. η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή η ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός εάν και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,
  4. η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού από όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,
  5. η δημοσίευση του λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή του από άλλα άτομα,
  6. η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,
  7. η μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο ή
  8. η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του λογισμικού.
 6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.
 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς στους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.microsoft.com/exporting.
 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", ενδέχεται να μην παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης γι’ αυτό.
 9. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση, καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε, αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.
 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.
  1. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δίκαιο της Πολιτείας της Ουάσινγκτον διέπει την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης και εφαρμόζεται στις απαιτήσεις σχετικά με την αθέτησή της, ανεξαρτήτως της διένεξης των αρχών του δικαίου. Οι νόμοι της πολιτείας όπου διαμένετε διέπουν κάθε άλλη αξίωση, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εγείρονται στα πλαίσια νόμων προστασίας καταναλωτών, νόμων αθέμιτου ανταγωνισμού και αστικών αδικημάτων.
  2. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύουν οι νόμοι της συγκεκριμένης χώρας.
 11. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα στο πλαίσιο της νομοθεσίας της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου από τον οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Αυτή η σύμβαση δεν αλλάζει τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο των νόμων της χώρας σας, εάν οι νόμοι της χώρας σας δεν της το επιτρέπουν.
 12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η άδεια χρήσης του λογισμικού παραχωρείται "ως έχει". Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα καταναλωτή ή θεσμικές εγγυήσεις σύμφωνα με την τοπική σας νομοθεσία, τα οποία δεν μπορεί να αλλάξει η παρούσα σύμβαση. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική σας νομοθεσία, η Microsoft αποποιείται τις σιωπηρές εγγυήσεις περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Σύμφωνα με το Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας έχετε νόμιμα δικαιώματα και κανένας από τους παρόντες όρους δεν έχει πρόθεση να επηρεάσει τα εν λόγω δικαιώματα.
 13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως το ποσό των πέντε δολαρίων Η.Π.Α. (U.S. $5.00). Δεν μπορείτε να λάβετε αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των αποθετικών, ειδικών ή έμμεσων ζημιών, ζημιών που αφορούν σε απώλεια κερδών ή διαφυγόντα κέρδη.

  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

  • οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet τρίτων·ή προγράμματα τρίτων και

  • αξιώσεις για αθέτηση σύμβασης, αθέτηση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αυστηρή ευθύνη, αμέλεια ή λοιπά αστικά αδικήματα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Ισχύει επίσης ακόμη και αν η Microsoft γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει σχετικά με την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας μπορεί να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό συναφών, αποθετικών ή άλλων ζημιών.