Χρήση PIN για κλείδωμα της κάρτας SIM

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό PIN για την κάρτα SIM του Windows Phone σας, προκειμένου να εμποδίσετε την πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων κλήσεων από άλλα άτομα. Αφού ρυθμίσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, θα σας ζητείται να τον καταχωρείτε κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

SIM card

Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια στην κάρτα SIM

 1. Στην Έναρξη , πατήστε Phone 

  Phone Icon
   > Περισσότερα 
  More Icon
   > Ρυθμίσεις.

 2. Ενεργοποιήστε την Ασφάλεια SIM 

  Toggle On Icon
  .

 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Καταχώρηση PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το PIN της κάρτας SIM κάνοντας ένα από τα εξής:

  • Αν είναι η πρώτη φορά που ορίζετε PIN για την κάρτα SIM στο τηλέφωνο, δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε 1234 και μετά πατήστε Καταχώρηση. Ο αριθμός 1234 είναι ένα κοινό προεπιλεγμένο PIN για ορισμένες κάρτες SIM. Αν δεν λειτουργεί αυτό το PIN, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας για να σας δώσει το σωστό προεπιλεγμένο PIN.
  • Αν έχετε ήδη ορίσει κωδικό PIN για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας (ακόμη και αν η κάρτα SIM ήταν σε άλλο τηλέφωνο), πληκτρολογήστε το PIN και μετά πατήστε Καταχώρηση. Θα εμφανιστεί το μήνυμα Το PIN της SIM ενεργοποιήθηκε.


Για να καταχωρήσετε το PIN της κάρτας SIM

 1. Με ενεργοποιημένη την ασφάλεια SIM, ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας.

 2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Καταχώρηση PIN κάρτας SIM, πληκτρολογήστε το PIN και μετά πατήστε Καταχώρηση.

Προειδοποίηση

Αν καταχωρήσετε πολλές φορές εσφαλμένο PIN, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε για να σας δώσει έναν κωδικό PUK (PIN Unblocking Key). Αν καταχωρηθεί πολλές φορές εσφαλμένος κωδικός PUK, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί οριστικά και θα χρειαστεί να αποκτήσετε νέα κάρτα SIM από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να αλλάξετε το PIN για τη SIM

 1. Στην Έναρξη , πατήστε Phone 

  Phone Icon
   > Περισσότερα 
  More Icon
   > Ρυθμίσεις.

 2. Με ενεργοποιημένη την ασφάλεια SIM, πατήστε Αλλαγή PIN κάρτας SIM.

 3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Εισαγωγή τρέχοντος PIN, πληκτρολογήστε το τρέχον PIN και μετά πατήστε Καταχώρηση.

 4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Εισαγωγή νέου PIN, πληκτρολογήστε το νέο PIN και μετά πατήστε Καταχώρηση.

 5. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Επιβεβαίωση νέου PIN, πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN και μετά πατήστε Καταχώρηση.

  Θα εμφανιστεί το μήνυμα Το PIN της SIM άλλαξε.  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11580 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια