Χρήση τηλεφώνου με διπλή SIM

Με ένα Windows Phone με διπλή SIM, έχετε περισσότερες επιλογές σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε ποια SIM θέλετε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το ποια έχει την καλύτερη τιμή για δεδομένα κινητή τηλεφωνίας ή σε ποιο σημείο το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει καλύτερο σημείο από το άλλο. Ένα τηλέφωνο με διπλή SIM μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να διαχωρίσετε την εργασία από την προσωπική σας ζωή. Χρησιμοποιήστε τη μια SIM για εργασία και την άλλη για προσωπικά θέματα, σε ένα τηλέφωνο.

Σε ένα τηλέφωνο με διπλή SIM θα εμφανίζονται δύο πλακίδια "Τηλέφωνο" και δύο πλακίδια "Μηνύματα" στην οθόνη Έναρξης. Εσείς μπορείτε απλώς να πατάτε κάθε φορά το πλακίδιο για τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κλήση ή SMS.

Start screen of a dual SIM phone

Όταν χρησιμοποιείτε Windows Phone με διπλή SIM, μπορείτε να ονομάσετε τις SIM για να τις ξεχωρίζετε στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να ορίσετε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, να ελέγχετε την ταχύτητα σύνδεσης δεδομένων και μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε εντελώς μια SIM, αν θέλετε να αποφύγετε μη αναμενόμενες χρεώσεις σε αυτήν.

Για να ονομάσετε τις κάρτες SIM

Μπορείτε να ονομάσετε τις κάρτες SIM για να τις ξεχωρίζετε στο τηλέφωνό σας. Το όνομα που θα δώσετε σε κάθε SIM θα εμφανίζεται σε διάφορα σημεία του Windows Phone. Θα εμφανίζεται επίσης π.χ. και στα πλακίδια "Τηλέφωνο" και "Μηνύματα" στην οθόνη Έναρξης καθώς και στην ενότητα ρυθμίσεων "Κινητή τηλεφωνία+SIM".

 1. Στη λίστα εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις 

  Settings Icon
   > Κινητή τηλεφωνία+SIM > Ρυθμίσεις SIM 1.

 2. Στην ενότητα SIM 1, στο πλαίσιο Όνομα SIM, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πρώτη SIM και μετά πατήστε το κουμπί Πίσω 

  Back Icon
  .

 3. Πατήστε Ρυθμίσεις SIM 2.

 4. Στην ενότητα SIM 2, στο πλαίσιο Όνομα SIM, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη δεύτερη SIM.

Για να επιλέξετε SIM για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Έτσι μπορείτε να ελέγχετε τι ξοδεύετε επιλέγοντας εκείνη τη SIM με το μικρότερο κόστος δεδομένων. Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των SIM για επαγγελματική και προσωπική χρήση.

 1. Στη λίστα εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις 

  Settings Icon
   > Κινητή τηλεφωνία+SIM.

 2. Πατήστε SIM για σύνδεση δεδομένων και μετά επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Για να επιλέξετε μια SIM για κλήση

 1. Στην Έναρξη, πατήστε το πλακίδιο "Τηλέφωνο" για τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να καλέσετε κάποιον.

  Phone Tiles image
        

 2. Πατήστε Πληκτρολόγιο 

  Dialpad Icon
  .

 3. Αν θέλετε να κάνετε εναλλαγή και κλήση με την άλλη SIM, πατήστε 1 ή 2, ανάλογα με τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και μετά πατήστε Κλήση.

Για να επιλέξετε μια SIM για SMS

 1. Στην Έναρξη, πατήστε το πλακίδιο "Μηνύματα" για τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε SMS σε κάποιον.

  Messaging Tiles image
        

 2. Πατήστε Δημιουργία 

  Plus Icon
  και πληκτρολογήστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή το όνομα παραλήπτη.

 3. Αν θέλετε να κάνετε εναλλαγή και αποστολή SMS με την άλλη SIM, πατήστε 1 ή 2, ανάλογα με τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και μετά πατήστε Αποστολή 

  Dual Sim One Icon
  ή 
  Dual Sim Two Icon
  .

Για να επιλέξετε SIM για την αποθήκευση μιας επαφής

 1. Στην Έναρξη, πατήστε Επαφές > Δημιουργία 

  Plus Icon
  .

 2. Πατήστε Αποθήκευση σε και μετά πατήστε τη SIM στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου.

 4. Πληκτρολογήστε τις άλλες πληροφορίες του ατόμου και μετά πατήστε Αποθήκευση 

  Save Icon
  .

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11593 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Σχόλια