Άδειες χρήσης για στοιχεία Windows Media

Ισχύει για: Windows Media Player

Με ενδιαφέρει:

Ανάπτυξη υλοποίησης αρχείου ήχου ή βίντεο Windows Media σε πλατφόρμα εκτός των Windows

Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα για τους κωδικοποιητές ήχου και βίντεο Windows Media (εξετάστε τις τεχνικές λεπτομέρειες εδώ) και να για αναπτύξετε και να διανέμετε Ενδιάμεσα προϊόντα, πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη σύμβαση. Τα Ενδιάμεσα προϊόντα είναι προϊόντα με δυνατότητες στοιχείων Windows Media τα οποία δεν είναι έτοιμα για τον πελάτη (για παράδειγμα, ολοκληρωμένα κυκλώματα).

Μετά την εκτέλεση αυτής της σύμβασης, μπορείτε να λάβετε τα εξής:

  • Advanced Systems Format (ASF) Reader
  • Αποκωδικοποιητή ήχου Windows Media 9 για Πρότυπο σειράς WMA 9, χωρίς απώλεια και κωδικοποιητές φωνής και επαγγελματικό κωδικοποιητή WMA 10
  • Αποκωδικοποιητή βίντεο Windows Media 9 για όλα τα προφίλ και τα επίπεδα
  • ASF Writer
  • Κωδικοποιητή ήχου Windows Media 9 για Πρότυπο σειράς WMA 9, χωρίς απώλεια και κωδικοποιητές φωνής και επαγγελματικό κωδικοποιητή WMA 10
  • Κωδικοποιητή βίντεο Windows Media 9 για όλα τα προφίλ και τα επίπεδα

Δικαιώματα διανομής:

  • Οι δικαιούχοι αδειών χρήσης ενδιάμεσων προϊόντων είναι εξουσιοδοτημένοι να αποστέλλουν υλοποιήσεις στοιχείων Windows Media στους δικαιούχους αδειών χρήσης σύμβασης τελικών προϊόντων στοιχείων Windows Media.

Διαδικασία παραχώρησης αδειών χρήσης: εξετάστε αυτά τα βήματα.

Διανομή συσκευής ή λογισμικού που περιέχει ήχο ή βίντεο Windows Media

Για να λάβετε υλοποιήσεις κώδικα αντικειμένων των κωδικοποιητών ήχου και βίντεο Windows Media (εξετάστε τις τεχνικές λεπτομέρειες εδώ) και για να διανέμετε αυτές τις υλοποιήσεις βάσει δικαιωμάτων εκμετάλλευσης σε Τελικά προϊόντα που είναι έτοιμα για τον πελάτη, θα πρέπει να εκτελέσετε την ακόλουθη σύμβαση. Τα Τελικά προϊόντα μπορεί να είναι εφαρμογές λογισμικού εκτός των Windows ή συσκευές υλικού.

Δικαιώματα διανομής:

  • Ως κατασκευαστής ηλεκτρονικών προϊόντων για καταναλωτές ή προμηθευτής υλικού, μπορείτε να διανείμετε Τελικά προϊόντα που βασίζονται στα Windows Media, όπως φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου και βίντεο, αποκωδικοποιητές και κινητές συσκευές με δυνατότητες ήχου και βίντεο στους καταναλωτές.

Διαδικασία παραχώρησης αδειών χρήσης: εξετάστε αυτά τα βήματα.

Επισκόπηση των ιστοσελίδων για δικαιούχους αδειών χρήσης στοιχείων Windows Media

Εκτέλεση άδειας χρήσης χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας VC-1

Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, το WMV-9 από τη Microsoft συμμορφώνεται με το πρότυπο VC-1. Έτσι, κάθε εταιρεία που υλοποιεί προϊόντα ή περιεχόμενο WMV-9 πρέπει να λάβει υπόψη τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης της άδειας χρήσης του χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας VC-1. Η Άδεια χρήσης χαρτοφυλακίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας VC-1, η οποία είναι η προτιμώμενη μέθοδος της Microsoft για την παραχώρηση αδειών χρήσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε αυτήν την τεχνολογία, εκχωρεί μια άδεια χρήσης για βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας VC-1 από πολλές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της Microsoft) και, επομένως, παρέχει πρόσθετη κάλυψη και αξία για όσους υλοποιούν προϊόντα WMV-9.

Η άδεια χρήσης για το Χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας VC-1 παραχωρείται μέσω της MPEG-LA. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τη διαδικασία αίτησης για την εν λόγω άδεια χρήσης στην τοποθεσία της MPEG-LA.

Σημείωση: Οι διανομές Τελικών προϊόντων που περιέχουν υλοποιήσεις του κωδικοποιητή WMV φέρουν δικαιώματα εκμετάλλευσης, παρόλο που παρέχεται σημαντική έκπτωση στους δικαιούχους αδειών χρήσης της Ομάδας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας VC-1.