Ήχοι κουδουνίσματος, ήχοι και ένταση

Οι ήχοι κουδουνίσματος και οι ήχοι μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε πότε πρέπει να δώσετε σημασία στο Windows Phone σας και πότε μπορείτε να το αγνοήσετε. Αντιστοιχίστε μοναδικούς ήχους κουδουνίσματος στα άτομα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς ήχους για διαφορετικά είδη ειδοποιήσεων, για παράδειγμα, ήχους αφύπνισης, μηνυμάτων κείμενου ή άμεσων μηνυμάτων, φωνητικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπενθυμίσεων και άλλων ειδοποιήσεων.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να δημιουργήσετε νέους ήχους κουδουνίσματος από MP3 ή άλλα αρχεία ήχου και έπειτα να τους χρησιμοποιήσετε ως προσαρμοσμένους ήχους ή να κάνετε λήψη διάφορων τύπων εφαρμογών κουδουνίσματος από το Windows Phone Store στο τηλέφωνό σας — ό,τι προτιμάτε.

Ορισμός προσαρμοσμένων ήχων κουδουνίσματος ή ήχων SMS για μια επαφή

 1. Στην Έναρξη , πατήστε Επαφές
  People Icon
  και έπειτα μεταβείτε με σάρωση στην ενότητα "Επαφές".
 2. Πατήστε την επαφή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο.
 3. Πατήστε Επεξεργασία 
  Edit icon
   και έπειτα κάντε μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες ενέργειες:
  • Πατήστε Ήχος κουδουνίσματος και έπειτα πατήστε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
  • Πατήστε Ήχος SMS και έπειτα πατήστε τον ήχο ειδοποίησης ή τον προσαρμοσμένο ήχο που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

Αλλαγή οποιουδήποτε άλλου ήχου κουδουνίσματος ή ειδοποίησης

 1. Στη λίστα εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις
  Settings Icon
  > Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι.
 2. Πατήστε τον τύπο του ήχου κουδουνίσματος ή της ειδοποίησης που θέλετε να αλλάξετε και έπειτα επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προσθήκη αρχείων ήχου από τον υπολογιστή σας

Για να αντιγράψετε αρχεία ήχου από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Windows Phone για υπολογιστή ή τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο θέμα Συγχρονισμός του Windows Phone σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή ή ακολουθήστε τα βήματα για την προσθήκη ενός ήχου κουδουνίσματος χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows παρακάτω.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από τον υπολογιστή σας

Προσθήκη ενός ήχου κουδουνίσματος χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με Windows

 1. Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας και έπειτα κάντε ένα από τα εξής:
  • Σε έναν υπολογιστή με Windows 10, κάντε κλικ στην Έναρξη, έπειτα στην Εξερεύνηση αρχείων και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αυτός ο υπολογιστής.
  • Σε έναν υπολογιστή με Windows 8.1, κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας, έπειτα στην Εξερεύνηση αρχείων στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αυτός ο υπολογιστής.
  • Σε έναν υπολογιστή με Windows 8, κάντε κλικ στην επιλογή Επιφάνεια εργασίας, έπειτα στην Εξερεύνηση αρχείων στη γραμμή εργασιών και, στη συνέχεια, στην επιλογή Υπολογιστής.
  • Σε έναν υπολογιστή με Windows 7, κάντε κλικ στην Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Υπολογιστής.
 2. Στην περιοχή Συσκευές και μονάδες δίσκου (Φορητές συσκευές στα Windows 7), επιλέξτε το τηλέφωνό σας, επιλέξτε το φάκελο Τηλέφωνο και έπειτα το φάκελο Ήχοι κουδουνίσματος.
 3. Βρείτε ένα αρχείο ήχου στον υπολογιστή σας (τα αρχεία μουσικής είναι συνήθως στο φάκελο "Μουσική" και είναι οργανωμένα ανά καλλιτέχνη και άλμπουμ) και έπειτα σύρετε το αρχείο στο φάκελο Ήχοι κουδουνίσματος.
 4. Στο τηλέφωνό σας, στη λίστα εφαρμογών, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις
  Settings Icon
  > Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι και έπειτα πατήστε Ήχος κουδουνίσματος, για να δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους ήχους κουδουνίσματος. Ο νέος ήχος κουδουνίσματος θα εμφανιστεί στη λίστα στην περιοχή Προσαρμοσμένοι.

Έλεγχος της έντασης ήχου στο τηλέφωνό σας

Αν βρίσκεστε σε ένα σημείο όπου οι ήχοι ή η δόνηση του τηλεφώνου σας θα μπορούσαν να είναι ενοχλητικοί, τα κουμπιά έντασης ήχου μπορούν ξαφνικά να είναι πιο σημαντικά από τους ωραίους ήχους κουδουνίσματος που διαθέτετε. Με αυτά τα κουμπιά, μπορείτε εύκολα να δυναμώσετε ή να χαμηλώσετε την ένταση των κλήσεων ή της μουσικής και να απενεργοποιήσετε γρήγορα το κουδούνισμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουδουνίσματος χρησιμοποιώντας τα κουμπιά έντασης ήχου

Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου 

Volume Down Icon
, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Δόνηση στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να ενεργοποιήσετε το κουδούνισμα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί αύξησης έντασης ήχου 

Volume Up Icon
, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη Κουδούνισμα και ειδοποιήσεις.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων έντασης ήχου στην οθόνη σας

Πατήστε το κουμπί αύξησης έντασης ήχου  

Volume Up Icon
ή μείωσης έντασης ήχου
Volume Down Icon
και έπειτα πατήστε Άνοιγμα γραμμής ήχου 
Expand Icon
, για να εμφανίσετε τις επιλογές έντασης του τηλεφώνου σας.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Η γραμμή ήχου παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις έντασης ήχου από σχεδόν οποιοδήποτε σημείο του τηλεφώνου σας.

Ανάλογα με αυτό που κάνετε, θα δείτε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Σε κλήση 
  In Call Volume Icon
 • Κουδούνισμα και ειδοποιήσεις (Πατήστε 
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  , ή 
  Vibrate Icon
  για να κάνετε σίγαση ή να καταργήσετε τη σίγαση.)
 • Πολυμέσα και εφαρμογές (Πατήστε 
  Media Icon
  ή 
  Media Mute Icon
  για να κάνετε σίγαση ή να καταργήσετε τη σίγαση.)
 • Ακουστικά (Πατήστε 
  Headphone Volume Icon
  για να κάνετε σίγαση ή να καταργήσετε τη σίγαση.)
 • Bluetooth (Πατήστε 
  Bluetooth Icon
  για να κάνετε σίγαση ή να καταργήσετε τη σίγαση.)

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ανάλογα με την περίπτωση. Κάτω από τα ρυθμιστικά, μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων δόνησης του τηλεφώνου σας πατώντας Δόνηση ενεργή 

Vibrate Icon
ή Δόνηση ανενεργή
Vibrate Icon
.  Για να κλείσετε τη γραμμή έντασης ήχου, πατήστε Κλείσιμο γραμμής έντασης ήχου
Collapse Icon
.

Αλλαγή των ρυθμίσεων δόνησης του τηλεφώνου σας

 1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις
  Settings Icon
  > Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι.
 2. Ενεργοποιήστε 
  Toggle On Icon
  ή απενεργοποιήστε
  Toggle Off Icon
  τη δόνηση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11672 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Ιουλ 2016 - Αναθεώρηση: 8

Σχόλια