Δυνατότητες προσβασιμότητας για την τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft

Προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft για άτομα με ειδικές ανάγκες, δημιουργήσαμε συντομεύσεις πληκτρολογίου, προβολές με υψηλή αντίθεση και τιμολόγια που διατίθενται ως αρχεία PDF.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου


 Για να κάνετε το εξήςΧρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου
Να ανανεώσετε την τρέχουσα προβολή.F5
Να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου.ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο.TAB
Να επιλέξετε το προηγούμενο στοιχείο.SHIFT + TAB
Να εκτελέσετε την ενέργεια για το επιλεγμένο στοιχείο.ENTER
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε μια λίστα στοιχείων.Πλήκτρα βέλους
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε πολλαπλές σελίδες.PAGE UP ή PAGE DOWN
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο της τρέχουσας σελίδας.HOME ή END
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο μιας λίστας.CTRL + HOME ή CTRL + END
Να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" στον Internet Explorer, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας.ALT + T και έπειτα πατήστε O

Προβολή σελίδων σε υψηλή αντίθεση

Αν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Internet Explorer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στον Internet Explorer, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Προσβασιμότητα.
 3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Παράβλεψη χρωμάτων που καθορίζονται στις ιστοσελίδες, Παράβλεψη στυλ γραμματοσειράς που καθορίζονται στις ιστοσελίδες και Παράβλεψη μεγεθών γραμματοσειράς που καθορίζονται στις ιστοσελίδες και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για προβολές υψηλής αντίθεσης σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης web, συμβουλευτείτε τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης. Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατασκευαστεί από τη Microsoft, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για λειτουργία υψηλής αντίθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση βοήθειας για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

Τιμολόγια διαθέσιμα ως αρχεία PDF

Αυτή η διαδικασία ισχύει για τα Windows 8 ή νεότερη έκδοση, Adobe Acrobat Reader XI και NVDA 2013.1 ή νεότερη έκδοση. Ενδέχεται να λειτουργεί με παλιότερες εκδόσεις, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το NVDA εκτελείται.
 2. Εκκινήστε το Adobe Acrobat και ανοίξτε το επιθυμητό αρχείο PDF.
 3. Αν το NVDA εκτελείται, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Reading Untagged Document" (Ανάγνωση εγγράφου χωρίς ετικέτες).
 4. Το παράθυρο διαλόγου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Ένα μήνυμα που περιγράφει τη διαδικασία προσθήκης ετικετών.
  • Ένα σύνθετο πλαίσιο με την ένδειξη "Reading Order:" (Σειρά ανάγνωσης:) που περιέχει τρεις επιλογές:
   • Infer reading order from document (recommended) [Καθορισμός σειράς ανάγνωσης από το έγγραφο (συνιστάται)]
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Σειρά ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, από επάνω προς τα κάτω) 
   • Use reading order in raw print stream (Χρήση σειράς ανάγνωσης στη ροή εκτύπωσης χωρίς επεξεργασία)
Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+r για να μετακινήσετε την εστίαση στο σύνθετο πλαίσιο.
  • Δύο κουμπιά επιλογής:
   • Read the entire document (Ανάγνωση ολόκληρου του εγγράφου)
   • Read the currently visible pages only (Ανάγνωση μόνο των σελίδων που είναι ορατές τη συγκεκριμένη στιγμή)
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+d για να ορίσετε την επιλογή ανάγνωσης ολόκληρου του εγγράφου. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+p για να επιλέξετε την ανάγνωση μόνο των σελίδων που είναι ορατές τη συγκεκριμένη στιγμή.
  • Ένα πλαίσιο ελέγχου με τον τίτλο "Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again)" [Να χρησιμοποιούνται πάντα οι ρυθμίσεις από τις Προτιμήσεις ανάγνωσης (Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα)]. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+a για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου "Always use" (Να χρησιμοποιούνται πάντα).
  • Ένα κουμπί Έναρξης. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+s ή το πλήκτρο Enter για να πατήσετε το κουμπί Έναρξης.
  • Ένα κουμπί ακύρωσης. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+c, για να πατήσετε το κουμπί ακύρωσης.

Το Acrobat θα προσθέσει ετικέτες στο έγγραφο και θα σας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι εντολές ανάγνωσης του NVDA (συμπεριλαμβανομένων των εντολών λειτουργίας περιήγησης) θα επιτρέπουν την ανάγνωση κειμένου, πινάκων και υπερ-συνδέσεων στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab, για να μετακινηθείτε μεταξύ των υπερ-συνδέσεων.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Acrobat και την προσβασιμότητα, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NVDA, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.nvaccess.org/.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11685 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια