Δυνατότητες προσβασιμότητας για την τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβαση στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft για άτομα με ειδικές ανάγκες, δημιουργήσαμε συντομεύσεις πληκτρολογίου, προβολές με υψηλή αντίθεση και τιμολόγια που διατίθενται ως αρχεία PDF. Αυτό το άρθρο είναι ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά την τοποθεσία web.

Αν αναζητάτε βοήθεια για το λογαριασμό σας, ανατρέξτε στο θέμα Βοήθεια για το λογαριασμό Microsoft.

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου


 

 Για να κάνετε το εξής Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου
Να ανανεώσετε την τρέχουσα προβολή. F5
Μεγέθυνση CTRL + Σύμβολο συν
Σμίκρυνση CTRL + Σύμβολο πλην
Επιστροφή σε ζουμ 100% CTRL + 0
Να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου. Πλήκτρο διαστήματος
Να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο. TAB
Να επιλέξετε το προηγούμενο στοιχείο. SHIFT + TAB
Να εκτελέσετε την ενέργεια για το επιλεγμένο στοιχείο. ENTER
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε μια λίστα στοιχείων. Πλήκτρα βέλους
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε πολλαπλές σελίδες. PAGE UP ή PAGE DOWN
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο της τρέχουσας σελίδας. HOME ή END
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο μιας λίστας. CTRL + HOME ή CTRL + END
Να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές Internet" στον Internet Explorer, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. ALT + T και έπειτα πατήστε O

Προβολή σελίδων σε υψηλή αντίθεση


Αν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge, προβάλετε το θέμα Διευκόλυνση πρόσβασης στον Microsoft Edge για να μάθετε πώς να περιηγείστε πιο εύκολα.

Αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στον Internet Explorer, στο μενού Εργαλεία, ανοίξτε τις Επιλογές Internet.
 2. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε Προσβασιμότητα.
 3. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου Παράβλεψη χρωμάτων που καθορίζονται στις ιστοσελίδες, Παράβλεψη στυλ γραμματοσειράς που καθορίζονται στις ιστοσελίδες και Παράβλεψη μεγεθών γραμματοσειράς που καθορίζονται στις ιστοσελίδες και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για προβολές υψηλής αντίθεσης σε άλλο πρόγραμμα περιήγησης web, συμβουλευτείτε τη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης.

Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα περιλαμβάνουν επίσης ρυθμίσεις για τη λειτουργία υψηλής αντίθεσης. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία υψηλής αντίθεσης και άλλες επιλογές προσβασιμότητας στα Windows 7, Windows 8.1 και Windows 10, μεταβείτε στη σελίδα Βοήθεια προσβασιμότητας για τα Windows και επιλέξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στην επιλογή Περιήγηση στις κατηγορίες. Για άλλα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στη βοήθεια του εκάστοτε προϊόντος.

Τιμολόγια διαθέσιμα ως αρχεία PDF


Αυτή η διαδικασία ισχύει για τα Windows 8 ή νεότερη έκδοση, Adobe Acrobat Reader XI και NVDA 2013.1 ή νεότερη έκδοση. Ενδέχεται να λειτουργεί με παλιότερες εκδόσεις, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί.

 1. Βεβαιωθείτε ότι το NVDA εκτελείται.
 2. Εκκινήστε το Adobe Acrobat και ανοίξτε το επιθυμητό αρχείο PDF.
 3. Αν το NVDA εκτελείται, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Reading Untagged Document (Ανάγνωση εγγράφου χωρίς ετικέτες).
 4. Το παράθυρο διαλόγου περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Ένα μήνυμα που περιγράφει τη διαδικασία προσθήκης ετικετών.
  • Ένα σύνθετο πλαίσιο με την ένδειξη Reading Order (Σειρά ανάγνωσης). Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+r για να μετακινήσετε την εστίαση στο σύνθετο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις επιλογές:
   • Infer reading order from document (recommended) [Καθορισμός σειράς ανάγνωσης από το έγγραφο (συνιστάται)]
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Σειρά ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, από επάνω προς τα κάτω)
   • Use reading order in raw print stream (Χρήση σειράς ανάγνωσης στη ροή εκτύπωσης χωρίς επεξεργασία)
  • Δύο κουμπιά επιλογής:
   • Read the currently visible pages only (Ανάγνωση μόνο των σελίδων που είναι ορατές τη συγκεκριμένη στιγμή). Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + p για να το επιλέξετε.
   • Read the entire document (Ανάγνωση ολόκληρου του εγγράφου). Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + d για να το επιλέξετε. (Προτείνεται)
  • Ένα πλαίσιο ελέγχου με τον τίτλο Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) [Να χρησιμοποιούνται πάντα οι ρυθμίσεις από τις Προτιμήσεις ανάγνωσης (Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα)]. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + a για να ελέγξετε αυτό το πλαίσιο.
  • Ένα κουμπί Έναρξης. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+s ή το πλήκτρο Enter για να πατήσετε το κουμπί Έναρξης.
  • Ένα κουμπί Άκυρο. Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+c, για να πατήσετε το κουμπί ακύρωσης.

Το Acrobat θα προσθέσει ετικέτες στο έγγραφο και θα σας ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι εντολές ανάγνωσης του NVDA (συμπεριλαμβανομένων των εντολών λειτουργίας περιήγησης) θα επιτρέπουν την ανάγνωση κειμένου, πινάκων και υπερ-συνδέσεων στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab, για να μετακινηθείτε μεταξύ των υπερ-συνδέσεων.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Acrobat και την προσβασιμότητα, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NVDA, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.nvaccess.org/.