Δυνατότητες προσβασιμότητας για την τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Χρειάζεστε βοήθεια για τον λογαριασμό ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας; Ανατρέξτε στα θέματα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft ή Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων του Outlook όταν δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους η τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft έχει γίνει πιο προσβάσιμη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μπορείτε να επιλέξετε:

 • Περιήγηση χωρίς ποντίκι με χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου
 • Διευκόλυνση ανάγνωσης των σελίδων μέσω αύξησης των αντιθέσεων
 • Επιδιόρθωση ενός εγγράφου PDF χωρίς ετικέτες, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση από το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης σας

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου


 

 Για να κάνετε το εξής Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου
Να ανανεώσετε την τρέχουσα προβολή. F5
Μεγέθυνση CTRL + Σύμβολο συν
Σμίκρυνση CTRL + Σύμβολο πλην
Να επιστρέψετε σε ζουμ 100%. CTRL + 0
Να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή ενός πλαισίου ελέγχου. Πλήκτρο διαστήματος
Να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο. TAB
Να επιλέξετε το προηγούμενο στοιχείο. SHIFT + TAB
Να εκτελέσετε την ενέργεια για το επιλεγμένο στοιχείο. ENTER
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε μια λίστα στοιχείων. Πλήκτρα βέλους
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε σε πολλαπλές σελίδες. PAGE UP ή PAGE DOWN
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο της τρέχουσας σελίδας. HOME ή END
Μέσα σε προβολές, να περιηγηθείτε στο πρώτο ή στο τελευταίο στοιχείο μιας λίστας. CTRL + HOME ή CTRL + END
Να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet στον Internet Explorer, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προσβασιμότητας. ALT + T και έπειτα πατήστε O

 

Για περισσότερες συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα.

Προβολή σελίδων σε υψηλή αντίθεση


Τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα παρέχουν επιλογές αντιθέσεων. Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία υψηλής αντίθεσης και άλλες επιλογές προσβασιμότητας στα Windows 7, Windows 8.1 και Windows 10, μεταβείτε στη σελίδα Βοήθεια προσβασιμότητας για τα Windows και επιλέξτε την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στην επιλογή Περιήγηση στις κατηγορίες. Για οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στο περιεχόμενο βοήθειας του εν λόγω συστήματος.

Για να ορίσετε τις αντιθέσεις για το πρόγραμμα περιήγησής σας:

 • Αν χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge, πατήστε τη συντόμευση Alt + αριστερό Shift + PrtScn στο πληκτρολόγιο και επιλέξτε Ναι. Για περισσότερες επιλογές ορατότητας, ανατρέξτε στο θέμα Διευκόλυνση πρόσβασης στον Microsoft Edge.
 • Αν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές διευκόλυνσης πρόσβασης του Internet Explorer και ακολουθήστε τα βήματα, για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, τη μορφοποίηση και τα χρώματα στις ιστοσελίδες.

Για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης web, αναζητήστε τη φράση "Προβολές αντιθέσεων" στο περιεχόμενο βοήθειας του εν λόγω προγράμματος περιήγησης.

Επιδιόρθωση εγγράφων PDF χωρίς ετικέτες


Για να επιδιορθώσετε ένα έγγραφο PDF χωρίς ετικέτες:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το NVDA εκτελείται.
 2. Εκκινήστε το Adobe Acrobat και ανοίξτε το επιθυμητό αρχείο PDF.
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Reading Untagged Document (Ανάγνωση εγγράφου χωρίς ετικέτες), αν εκτελείται το NVDA. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου:
  • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + R, για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο Reading Order (Σειρά ανάγνωσης) και επιλέξτε ένα από τα εξής:
   • Infer reading order from document (recommended) [Καθορισμός σειράς ανάγνωσης από το έγγραφο (συνιστάται)]
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order (Σειρά ανάγνωσης από τα αριστερά προς τα δεξιά, από επάνω προς τα κάτω)
   • Use reading order in raw print stream (Χρήση σειράς ανάγνωσης στη ροή εκτύπωσης χωρίς επεξεργασία)
  • Επιλέξτε πώς θέλετε να γίνεται ανάγνωση του εγγράφου σας:
   • Read the currently visible pages only (Ανάγνωση μόνο των σελίδων που είναι ορατές τη συγκεκριμένη στιγμή). Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + P για να το επιλέξετε.
   • Read the entire document (Ανάγνωση ολόκληρου του εγγράφου). Χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + D για να το επιλέξετε. (προτείνεται)
  • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + A, για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again) [Να χρησιμοποιούνται πάντα οι ρυθμίσεις από τις Προτιμήσεις ανάγνωσης (Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα)].
  • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + S ή το πλήκτρο ENTER, για να πατήσετε το κουμπί Έναρξη. Αν θέλετε να ακυρώσετε αυτήν την ενέργεια, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + C.

Το Acrobat προσθέτει τις απαραίτητες ετικέτες στο έγγραφο. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από το Acrobat, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές ανάγνωσης του NVDA (συμπεριλαμβανομένων των εντολών λειτουργίας περιήγησης) για την ανάγνωση κειμένου, πινάκων και υπερ-συνδέσεων στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB και τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+TAB, για να μετακινηθείτε μεταξύ των υπερ-συνδέσεων.

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Acrobat και την προσβασιμότητα, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το NVDA, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.nvaccess.org/.