Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα εξαρτήματα τηλεφώνου με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

 • Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία, αν μπορεί να αφαιρεθεί, και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
 • Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ακαθαρσίες.
 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
 • Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
 • Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
 • Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
 • Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
 • Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
 • Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία της.
 • Αν η συσκευή σας έχει αφαιρούμενη μπαταρία, για την καλύτερη δυνατή απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
 • Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
 • Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.
 • Να μεταχειρίζεστε τους σκληρούς δίσκους με προσοχή. Οι κραδασμοί, οι δονήσεις, τα χτυπήματα και το πέσιμο, η άλλου είδους κακή μεταχείριση της συσκευής, καθώς και η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία και υγρά, μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου και απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.
 • Σε περίπτωση παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή ενδέχεται να επιβραδύνει τη λειτουργία της, να κλείσει εφαρμογές, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης και, αν χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί μόνη της. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τη στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11731 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια