Σχετικά με τη διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady. Αν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με PlayReady ή WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται αν γίνει διαμόρφωση της μνήμης της συσκευής. Επιπλέον, ενδέχεται να χαθούν οι άδειες χρήσης και το αντίστοιχο περιεχόμενο και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 11736 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια