Χρήση NET TIME για όλους τους σταθμούς εργασίας και τους διακομιστές

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314090 .

Περίληψη

Σε ένα δίκτυο με διαφορετικό λογισμικό υπολογιστών-πελατών δικτύου, διαφορετικές ομάδες εργασίας και διαφορετικούς τομείς, ενδέχεται να αποδειχτεί σύνθετη η διατήρηση μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης η οποία δίνει εντολή NET TIME. Το παρόν άρθρο παρέχει μια απλή λύση, για να διατηρείται ο χρόνος συγχρονισμένος για όλους τους υπολογιστές-πελάτες στο δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες

Η λύση για τη διατήρηση του συγχρονισμού του χρόνου όλων των σταθμών εργασίας με κάποιο συγκεκριμένο διακομιστή μπορεί να επιτευχθεί είτε με την εκτέλεση μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης για κάθε σταθμό εργασίας είτε με την αυτόνομη εκτέλεση ενός αρχείου δέσμης από κάθε σταθμό εργασίας, μετά από τη σύνδεσή τους στο δίκτυο.

Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε ένα διακομιστή με το όνομα TIMESRV ο οποίος διαθέτει ένα αξιόπιστο ρολόι συστήματος. Ένα παράδειγμα αρχείου δέσμης που είτε θα εκτελείται από το σταθμό εργασίας, είτε θα λαμβάνεται από μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης ή θα είναι μέρος της, θα μοιάζει ως εξής:
NET TIME \\TIMESRV /SET /YES
Η χρήση απλώς ενός ονόματος διακομιστή αντί για τις παραμέτρους /DOMAIN ή /WORKGROUP βοηθά στην αποφυγή της πολυπλοκότητας όσον αφορά τη διατήρηση διαφορετικών δεσμών ενεργειών σύνδεσης ή αρχείων δεσμών για τους διαφορετικούς τύπους λογισμικού υπολογιστών-πελατών δικτύου. Να θυμάστε ότι εάν όλοι οι σταθμοί εργασίας σας εκτελούν τον ίδιο τύπο λογισμικού υπολογιστών-πελατών δικτύου, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις παραμέτρους /DOMAIN ή /WORKGROUP. Σε ένα δίκτυο όμως με ποικιλία λογισμικού υπολογιστών-πελατών δικτύου, ίσως να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε την παράμετρο \\computername.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή NET TIME ενεργοποιείται από προεπιλογή σε όλους τους σταθμούς εργασίας και στους διακομιστές των Windows NT.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216734 Τρόπος ρύθμισης ενός Διακομιστή Αξιόπιστου Χρόνου στα Windows 2000
307897 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Συγχρονισμός της ώρας με την υπηρεσία ώρας των Windows
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 120944 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Οκτ 2003 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια