Τρόπος απενεργοποίησης της δημιουργίας ονομάτων 8.3 σε διαμερίσματα NTFS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Η δημιουργία ονομάτων αρχείου και καταλόγων 8.3 για όλα τα μεγάλα ονόματα αρχείων και καταλόγους σε διαμερίσματα NTFS ενδέχεται να μειώσει τις επιδόσεις της απαρίθμησης καταλόγων. Αυτό το άρθρο περιγράφει μια μέθοδο απενεργοποίησης της δημιουργίας ονομάτων 8.3 σε όλα τα διαμερίσματα NTFS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι η απενεργοποίηση της δημιουργίας ονομάτων 8.3 αυξάνει τις επιδόσεις αρχείων στα Windows NT, ορισμένες εφαρμογές 16-bit ενδέχεται να μην είναι δυνατό να εντοπίσουν αρχεία και καταλόγους με μεγάλα ονόματα αρχείων.

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να απενεργοποιήσετε τη δημιουργία ονομάτων 8.3 σε όλα τα διαμερίσματα NTFS, κάντε τα ακόλουθα βήματα:
  1. Ξεκινήστε το Regedt32.exe και εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
  2. Επιλέξτε την καταχώρηση NtfsDisable8dot3NameCreation.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από προεπιλογή, η τιμή για αυτήν την καταχώρηση έχει οριστεί σε 0.
  3. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή DWORD. Πληκτρολογήστε την τιμή 1 στο πεδίο Δεδομένα (Data).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το Regedt32.
  5. Κλείστε τα Windows NT και τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας.
  6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και τα Windows NT.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 121007 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια