Αξιόπιστες συσκευές: Συνήθεις ερωτήσεις


Τι είναι η αξιόπιστη συσκευή;
Πώς μπορώ να επισημάνω τη συσκευή μου ως αξιόπιστη;
Έχασα την πρόσβαση σε μία από τις αξιόπιστες συσκευές μου. Τι πρέπει να κάνω;
Τι απέγινε η λίστα των αξιόπιστων συσκευών μου στη σελίδα πληροφοριών ασφάλειας;


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12369 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)