Αντιμετώπιση προβλημάτων τρεμοπαίγματος οθόνης στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Το τρεμόπαιγμα οθόνης στα Windows 10 προκαλείται συνήθως από μη συμβατές εφαρμογές ή προγράμματα οδήγησης οθόνης. Για να διαπιστώσετε αν μια εφαρμογή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης προκαλεί το πρόβλημα, ελέγξτε αν τρεμοπαίζει η Διαχείριση Εργασιών. Στη συνέχεια, βάσει αυτής της πληροφορίας, θα χρειαστεί να ενημερώσετε την εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης.