Επίλυση προβλημάτων με το μενού "Έναρξη" ή την Cortana

Ισχύει για: Windows 10

Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να δοκιμάσετε, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το μενού "Έναρξη" ή την Cortana.