Συμβουλές εξοικονόμησης μπαταρίας για τα Windows 10 Mobile

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Ακολουθούν ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για να παρατείνετε τη διάρκεια της μπαταρίας σας στο τηλέφωνο Windows.