Διαχείριση ψευδωνύμων για τον λογαριασμό Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Διαχείριση ψευδωνύμων


Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεστε και εμφανίζεστε στους παραλήπτες, προσθέτοντας ψευδώνυμα στον λογαριασμό Microsoft. Το ψευδώνυμο είναι ένα επιπλέον όνομα για τον λογαριασμό σας, το οποίο μπορεί να είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένας αριθμός τηλεφώνου ή ένα όνομα Skype. Χρησιμοποιεί τα ίδια Εισερχόμενα, την ίδια λίστα επαφών και τις ίδιες ρυθμίσεις λογαριασμού με το κύριο ψευδώνυμο. Μπορείτε να συνδέεστε στον λογαριασμό σας με οποιοδήποτε ψευδώνυμο και να πρέπει να θυμάστε μόνο έναν κωδικό πρόσβασης για όλα.

Δείτε ορισμένους λόγους για να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμα στον λογαριασμό σας:

  • Αλλάξατε ονόματα, δημιουργήσατε μια ατομική επιχείρηση ή θέλετε να δοκιμάσετε κάτι νέο.
  • Είστε έτοιμοι για μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά δεν θέλετε να χάσετε όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας.  
  • Θέλετε την ευελιξία να έχετε πολλά ψευδώνυμα που μοιράζονται τις ίδιες συνδρομές και τα Εισερχόμενά σας.
  • Θέλετε ένα ψευδώνυμο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εισόδου στον λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να το δίνετε σε εταιρείες ή άλλα άτομα και να γνωρίζετε ότι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σας.

Επιλέξτε τις παρακάτω συνδέσεις, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση ψευδωνύμων.

Προσθήκη ψευδωνύμου στον λογαριασμό σας
Μπορείτε να προσθέσετε ένα ψευδώνυμο που είναι αριθμός τηλεφώνου, νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπάρχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία δεν είναι ήδη συσχετισμένη με άλλον λογαριασμό Microsoft. Μπορείτε να έχετε έως και δέκα ψευδώνυμα στον λογαριασμό Microsoft ανά πάσα στιγμή.
 
Κάθε ημερολογιακό έτος, μπορείτε να προσθέτετε ένα ψευδώνυμο δέκα φορές. Αυτό διαφέρει από τον συνολικό αριθμό ψευδωνύμων που μπορείτε να έχετε τη φορά. Αν προσθέσετε ένα ψευδώνυμο και κατόπιν το καταργήσετε, αυτή η ενέργεια συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο.
 
  1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft. Μπορεί να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε ότι είστε ο κάτοχος του λογαριασμού.
  1. Επιλέξτε Οι πληροφορίες σας.
  2. Επιλέξτε Διαχείριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού τηλεφώνου εισόδου.
  3. Επιλέξτε Προσθήκη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθμίσετε και να επαληθεύσετε το νέο ψευδώνυμό σας. Αν επιλέξετε Προσθήκη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτετε ήδη ή να δημιουργήσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook.com.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης στον λογαριασμό Microsoft, ή αν ξεχάσετε ή θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, μεταβείτε στο θέμα Βοήθεια για τον λογαριασμό Microsoft.

Για να μάθετε πώς να αλλάζετε τον λογαριασμό που θα αποστέλλει email στο Outlook.com, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη των άλλων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.com.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη βοήθειας για το Outlook.com.