Προσθέστε έναν λογαριασμό παιδιού στην οικογένειά σας

Αν μοιράζεστε μια συσκευή Windows 10 με τα παιδιά σας, η δυνατότητα να εισέρχονται με τους δικούς τους λογαριασμούς τούς προσφέρει την ελευθερία να εξερευνούν με ασφάλεια, ενώ μπορείτε παράλληλα να ρυθμίζετε κατάλληλους περιορισμούς και χρονικά όρια για την ηλικία τους και να εξασφαλίζετε ότι δεν επισκέπτονται τοποθεσίες web ή δεν χρησιμοποιούν εφαρμογές ή παιχνίδια που δεν είναι κατάλληλα για αυτά. Ακόμα και αν το παιδί σας έχει τη δική του συσκευή, όταν εισέρχεται με κάποιο λογαριασμό Microsoft που είναι μέρος της οικογένειάς σας, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι οι ρυθμίσεις γονικού ελέγχου που έχετε ορίσει θα εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε συσκευή Windows 10 από την οποία εισέρχεται.


Για να προσθέσετε ένα παιδί στην οικογένειά σας
Για να προσθέσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό στον υπολογιστή σας ως παιδί στην οικογένειά σας
Για να προσθέσετε έναν άλλο ενήλικα στην οικογένειά σας

Μάθετε πώς μπορείτε να Ορίσετε τα κατάλληλα όρια για γιο το παιδί σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12417 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια