Εντολές αναγνώρισης ομιλίας των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7

Windows 10


Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον υπολογιστή αποκλειστικά μέσω φωνής, χωρίς να χρειάζεστε πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την Αναγνώριση ομιλίας.

Αν μια λέξη ή φράση εμφανίζεται με έντονη γραφή, είναι παράδειγμα. Αντικαταστήστε τη με παρόμοιες λέξεις, για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε την Αναγνώριση ομιλίας την πρώτη φορά, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση αναγνώρισης ομιλίας.


Συνηθισμένες εντολές Αναγνώρισης ομιλίας

Για να κάνετε το εξής Πείτε

Άνοιγμα της Έναρξης

Start

Άνοιγμα της Cortana


Press Windows C

Άνοιγμα αναζήτησης

Press Windows S

Εκτέλεση ενέργειας σε εφαρμογή

Right-click, Press Windows Z, press ctrl B

Επιλογή στοιχείου κατ’ όνομα

File, Start, View

Επιλογή στοιχείου ή εικονιδίου

Click Recycle Bin, Click Computer, Click όνομα αρχείου

Διπλό κλικ σε στοιχείο

Double-click Recycle Bin, Double-click Computer, Double-click όνομα αρχείου

Μετάβαση σε ανοιχτή εφαρμογή

Switch to Paint, Switch to WordPad, Switch to όνομα προγράμματος, Switch application

Κύλιση προς μια κατεύθυνση

Scroll up, Scroll down, Scroll left, Scroll right

Εισαγωγή νέας παραγράφου ή νέας γραμμής σε έγγραφο

New paragraph, New line

Επιλογή λέξης σε έγγραφο

Select λέξη

Επιλογή λέξης και έναρξη διόρθωσής της

Correct λέξη

Επιλογή και διαγραφή συγκεκριμένων λέξεων

Delete λέξη

Εμφάνιση λίστας διαθέσιμων εντολών

Τι μπορώ να πω;

Ενημέρωση της λίστας με εντολές ομιλίας που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή

Refresh speech commands

Ενεργοποίηση λειτουργίας ακρόασης

Start listening

Απενεργοποίηση λειτουργίας ακρόασης

Stop listening

Μετακίνηση γραμμής μικροφώνου της Αναγνώρισης ομιλίας

Move speech recognition

Ελαχιστοποίηση γραμμής μικροφώνου

Minimize speech recognition

Εντολές για υπαγόρευση

Για να κάνετε το εξής Πείτε

Εισαγωγή νέας γραμμής στο έγγραφο

New line

Εισαγωγή νέας παραγράφου στο έγγραφο

New paragraph

Εισαγωγή στηλοθέτη

Tab

Εισαγωγή της ίδιας της λέξης (για παράδειγμα, εισαγωγή της λέξης "κόμμα" αντί για το σημείο στίξης)

Literal λέξη

Εισαγωγή αριθμητικής μορφής αριθμού (για παράδειγμα, εισαγωγή του 3 αντί για τη λέξη τρία)

Numeral αριθμός

Τοποθέτηση του δρομέα πριν από συγκεκριμένη λέξη

Go to λέξη

Τοποθέτηση του δρομέα έπειτα από συγκεκριμένη λέξη

Go after λέξη

Να μην γίνει εισαγωγή διαστήματος πριν από την επόμενη λέξη

No space

Μετάβαση στην αρχή της τρέχουσας πρότασης

Go to start of sentence

Μετάβαση στην αρχή της τρέχουσας παραγράφου

Go to start of paragraph

Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος εγγράφου

Go to start of document

Μετάβαση στο τέλος της τρέχουσας πρότασης

Go to end of sentence

Μετάβαση στο τέλος της τρέχουσας παραγράφου

Go to end of paragraph

Μετάβαση στο τέλος του τρέχοντος εγγράφου

Go to end of document

Επιλογή λέξης στο τρέχον έγγραφο

Select λέξη

Επιλογή περιοχής λέξεων στο τρέχον έγγραφο

Select περιοχή λέξεων, Select λέξη through λέξη

Επιλογή όλου του κειμένου στο τρέχον έγγραφο

Select all

Επιλογή ενός αριθμού λέξεων πριν από τη θέση του δρομέα

Select previous 20 words, Select previous 10 words

Επιλογή αριθμού λέξεων μετά τη θέση του δρομέα

Select next 20 words, Select next 10 words

Επιλογή του τελευταίου κειμένου που υπαγορεύσατε

Select that

Απαλοιφή της επιλογής από την οθόνη

Clear selection

Κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος μιας λέξης

Caps λέξη

Κεφαλαιοποίηση όλων των γραμμάτων μιας λέξης

All caps λέξη

Αλλαγή όλων των γραμμάτων μιας λέξης σε πεζά

No caps λέξη

Μετατροπή του επόμενου αριθμού λέξεων σε κεφαλαία

Change next 10 words to uppercase

Μετατροπή του επόμενου αριθμού λέξεων σε πεζά

Change next 10 words to lowercase

Διαγραφή της προηγούμενη πρότασης

Delete previous sentence

Διαγραφή της επόμενης πρότασης

Delete next sentence

Διαγραφή της προηγούμενης παραγράφου

Delete previous paragraph

Διαγραφή της επόμενης παραγράφου

Delete next paragraph

Διαγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή του κειμένου που υπαγορεύσατε τελευταίο

Delete that

Εντολές για το πληκτρολόγιο

Για να κάνετε το εξής Πείτε

Πιέστε ένα πλήκτρο ή ένα συνδυασμό πλήκτρων

Press πλήκτρο πληκτρολογίου, Press A, Press capital B, Press Shift plus A, Press Ctrl plus A

Πάτημα συγκεκριμένων πλήκτρων του πληκτρολογίου χωρίς να πείτε πρώτα "press"

Delete, Backspace, Enter, Page Up, Page Down, Home, End, Tab


Εντολές για σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες

Για να εισαγάγετε αυτό Πείτε

,

Comma

;

Semicolon

.

Period, Dot, Decimal point

:

Colon

"

Open double quote, Open quote

"

Close double quote, Close quote, Close inverted commas

'

Apostrophe

'

Open single quote

'

Close single quote

>

Greater than sign

<

Less than sign

/

Forward slash

\

Backslash

~

Tilde

@

At sign

!

Exclamation mark, Exclamation point

?

Question mark

#

Number sign, Pound sign

$

Dollar sign

%

Percent sign

^

Caret

(

Open parenthesis, Open paren

)

Close parenthesis, Close paren

_

Underscore

-

Hyphen, Minus sign, Dash

-

En dash

-

Em dash

=

Equal sign

+

Plus sign

{

Open brace, Open curly bracket

}

Close brace, Close curly bracket

[

Open bracket, Open square bracket

]

Close bracket, Close square bracket

|

Vertical bar

:-)

Smiley face

:-(

Frowny face

;-)

Winky face

Trademark sign

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Pound sterling sign

&

Ampersand, And sign

*

Asterisk

//

Double slash

`

Back quote

<

Open angle bracket

>

Close angle bracket

±

Plus or minus sign

«

Open angle quote

»

Close angle quote

×

Multiplication sign

÷

Division sign

¢

Cent sign

¥

Yen sign

§

Section sign

©

Copyright sign

®

Registered sign, Registered trademark sign

°

Degree sign

Paragraph sign

...

Ellipsis, Dot dot dot

ƒ

Function sign


Εντολές για Windows και εφαρμογές

Για να κάνετε το εξής Πείτε

Επιλογή στοιχείου κατ’ όνομα

File, Start, View

Επιλογή στοιχείου ή εικονιδίου

Click Recycle Bin, Click Computer, Click όνομα αρχείου

Διπλό κλικ σε στοιχείο

Double-click Computer, Double-click Recycle Bin, Double-click όνομα φακέλου

Δεξιό κλικ σε στοιχείο

Right-click Computer, Right-click Recycle Bin, Right-click όνομα φακέλου

Ελαχιστοποίηση όλων των παραθύρων για να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας

Show desktop

Επιλογή στοιχείου, αν δεν ξέρετε το όνομά του

Show numbers (Θα εμφανιστούν αριθμοί στην οθόνη για κάθε στοιχείο στο ενεργό παράθυρο. Εκφωνήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο στοιχείο, για να το επιλέξετε).

Επιλογή αριθμημένου στοιχείου

19 OK, 5 OK

Διπλό κλικ σε αριθμημένο στοιχείο

Double-click 19, Double-click 5

Δεξί κλικ σε αριθμημένο στοιχείο

Right-click 19, Right-click 5

Άνοιγμα εφαρμογής

Open Paint, Open WordPad, Open όνομα εφαρμογής

Μετάβαση σε ανοιχτή εφαρμογή

Switch to Paint, Switch to WordPad, Switch to όνομα εφαρμογής, Switch application

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Close that, Close Paint, Close Documents

Ελαχιστοποίηση

Minimize that, Minimize Paint, Minimize Documents

Μεγιστοποίηση

Maximize that, Maximize Paint, Maximize Documents

Επαναφορά

Restore that, Restore Paint, Restore Documents

Αποκοπή

Cut that, Cut

Αντιγραφή

Copy that, Copy

Επικόλληση

Paste

Διαγραφή

Delete that, Delete

Αναίρεση

Undo that, Scratch that, Undo

Κύλιση προς μια κατεύθυνση

Scroll up, Scroll down, Scroll right, Scroll left

Κύλιση κατά ακριβή απόσταση σε σελίδες

Scroll down 2 pages, Scroll up 10 pages

Κύλιση κατά ακριβή απόσταση σε άλλες μονάδες

Scroll up 5, Scroll down 7

Μετάβαση σε πεδίο φόρμας ή εφαρμογής

Go to όνομα πεδίου, Go to Subject, Go to Address, Go to cc


Εντολές για τη χρήση του ποντικιού

Για να κάνετε το εξής Πείτε

Εμφάνιση του πλέγματος ποντικιού

Mousegrid

Μετακίνηση του δείκτη στο κέντρο τετραγώνου πλέγματος ποντικιού

Αριθμό τετραγώνου, 1, 7, 9

Επιλογή τετραγώνου πλέγματος ποντικιού

Click αριθμό τετραγώνου

Επιλογή στοιχείου για μεταφορά με το ποντίκι

Αριθμό τετραγώνου όπου εμφανίζεται το στοιχείο (και μετά) mark, 3 mark, 7 mark, 9 mark

Επιλογή περιοχής στο πλέγμα ποντικιού όπου θέλετε να σύρετε το στοιχείο

Αριθμό τετραγώνου όπου θέλετε να μεταφέρετε το στοιχείο (και μετά) click, 4 click, 5 click, 6 click