Ρύθμιση λογαριασμού Skype

Με τη δυνατότητα "Μηνύματα και Skype" που είναι ενσωματωμένη στα Windows 10 Mobile, μπορείτε γρήγορα να εισέλθετε και να ξεκινήσετε τη χρήση του Skype. Αν έχετε λογαριασμό Microsoft, θα εισέλθετε αυτόματα με αυτόν. Αν έχετε λογαριασμό Skype και λογαριασμό Microsoft, θα σας βοηθήσουμε να τους συνδέσετε μεταξύ τους.

Αν δεν έχετε εισέλθει στο τηλέφωνό σας με λογαριασμό Microsoft, θα σας ζητήσουμε να εισέλθετε ή θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.

Για να ξεκινήσετε, κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

 
Έχω λογαριασμό Microsoft
Έχω τόσο λογαριασμό Skype όσο και λογαριασμό Microsoft και θέλω να τους συνδέσω


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12436 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια