Χώροι αποθήκευσης στα Windows 10

Οι Χώροι αποθήκευσης συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας από αποτυχίες της μονάδας δίσκου και επεκτείνουν το χώρο αποθήκευσης με την πάροδο του χρόνου, καθώς προσθέτετε μονάδες δίσκου στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Χώρους αποθήκευσης, για να ομαδοποιήσετε δύο ή περισσότερες μονάδες δίσκου μαζί σε έναν συγκεντρωτικό χώρο αποθήκευσης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήστε τη χωρητικότητα από τον συγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης για τη δημιουργία εικονικών μονάδων δίσκου που ονομάζονται χώροι αποθήκευσης. Αυτοί οι χώροι αποθήκευσης αποθηκεύουν συνήθως δύο αντίγραφα των δεδομένων σας, ώστε αν αποτύχει μία από τις μονάδες δίσκου σας, να έχετε ακόμα ένα άθικτο αντίγραφο των δεδομένων σας. Αν η χωρητικότητα έχει αρχίσει να εξαντλείται, απλώς προσθέστε περισσότερες μονάδες δίσκου στον συγκεντρωτικό χώρο αποθήκευσης.
 
Τι χρειάζομαι για να δημιουργήσω ένα χώρο αποθήκευσης;
Πώς μπορώ να δημιουργήσω έναν χώρο αποθήκευσης;
Πρέπει να δημιουργήσω απλό χώρο αποθήκευσης, χώρο αποθήκευσης κατοπτρισμού ή χώρο αποθήκευσης ισοτιμίας;
Πρέπει να αναβαθμίσω το χώρο συγκέντρωσης που διαθέτω;
Πότε θα πρέπει να βελτιστοποιώ τη χρήση των μονάδων δίσκου;
Πώς μπορώ να καταργήσω μια μονάδα δίσκου από ένα χώρο συγκέντρωσης;


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12438 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια