Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Windows NT Could Not Start...Ntoskrnl.exe"

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο
314477 .

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε τα Microsoft Windows NT, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:


Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe


Please re-install a copy of the above file.

Αιτία

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να προκύψει, αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Η τιμή Default στην ενότητα [Boot Loader] του αρχείου Boot.ini λείπει ή δεν είναι έγκυρη.
  • Τα Windows NT δεν είναι εγκατεστημένα στη θέση που καθορίζεται στο αρχείο Boot.ini.
  • Στα Microsoft Windows 2000, το αρχείο Hal.dll μπορεί να είναι κατεστραμμένο ή να λείπει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το ζήτημα μπορεί επίσης να παρουσιαστεί στα Windows NT 4.0 και 3.5 όταν το διαμέρισμα συστήματος είναι μεγαλύτερο από 7,8 gigabyte και τα αρχεία εκκίνησης του συστήματος έχουν τοποθετηθεί έξω από το όριο των 7,8 GB (πιθανώς ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός Service Pack ή της ανασυγκρότησης της μονάδας δίσκου). Τα Windows XP δεν έχουν αυτόν τον περιορισμό. Αυτός είναι ένας περιορισμός υλικού και παρουσιάζεται ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτό το ζήτημα δεν πρέπει να παρουσιάζεται σε νεότερους υπολογιστές όταν το BIOS που έχουν υποστηρίζει επεκτάσεις INT13 και αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, τα οποία ισχύουν από προεπιλογή.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
224526 Τα Windows NT 4.0 υποστηρίζουν διαμέρισμα συστήματος με μέγιστο μέγεθος 7,8 GB

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Πρώτη μέθοδος

Ξεκινήστε το λειτουργικό σύστημα με μια δισκέτα με δυνατότητα εκκίνησης. Αφού ξεκινήσετε το λειτουργικό σύστημα, επεξεργαστείτε την καταχώρηση Default του αρχείου Boot.ini και βεβαιωθείτε ότι οι υπόλοιπες καταχωρήσεις της ενότητας [Operating Systems] παραπέμπουν στους κατάλληλους καταλόγους.

Για πρόσθετες πληροφορίες για τη δημιουργία μιας δισκέτας εκκίνησης για Windows NT ή Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119467 Τρόπος δημιουργίας δισκέτας με δυνατότητα εκκίνησης για διαμέρισμα NTFS ή FAT

Δεύτερη μέθοδος

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία επιδιόρθωσης για να διορθώσετε ασυνέπειες στο αρχείο Boot.ini. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις τρεις δισκέτες εγκατάστασης των Windows NT. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε R για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης.
  2. Τοποθετήστε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (ERD) στη δισκέτα όταν σας ζητηθεί.
  3. Όταν σας ζητηθεί, ενεργοποιήστε μόνο την επιλογή Inspect Startup Environment για να διορθώσετε ασυνέπειες στο αρχείο Boot.ini.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης.

Τρίτη μέθοδος

Εάν εξακριβώσετε ότι το διαμέρισμα του συστήματος είναι μεγαλύτερο από 7,8 GB, το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows NT έχει ρυθμίσεις παραμέτρων που δεν υποστηρίζονται και η μονάδα δίσκου θα χρειαστεί να χωριστεί εκ νέου σε διαμερίσματα, με μέγεθος μικρότερο από 7,8 GB.

Τέταρτη μέθοδος (Windows 2000)

Για να επιδιορθώσετε ένα κατεστραμμένο αρχείο Hal.dll, επαναφέρετε το αρχείο Hal.dll, από ένα αντίγραφο ασφαλείας, στο φάκελο %windir%\sytem32\.


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης ενός κατεστραμμένου αρχείου Hal.dll, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
237556 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν θέματα του Hardware Abstraction Layer στα Windows 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν λείπει η τιμή Default της ενότητας [Boot Loader] του αρχείου Boot.ini, τα Windows NT εμφανίζουν μια νέα καταχώρηση, Windows (default), στο μενού του προγράμματος φόρτωσης λειτουργικού συστήματος (πρόγραμμα φόρτωσης εκκίνησης) και κατόπιν προεπιλέγουν τη νέα καταχώρηση. Η καταχώρηση "NT (default)" οδηγεί στην ακόλουθη διαδρομή για τη φόρτωση των Windows NT:


multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Boot.ini, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
102873 Συμβάσεις και χρήση ονομάτων διαδρομής ARC και Boot.ini

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 124550 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια