Συνήθεις ερωτήσεις για τις συνδέσεις Internet

Δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet χρησιμοποιώντας σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας


Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας έχοντας τοποθετήσει την κάρτα SIM (το τηλέφωνό σας φορτώνει τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM) και δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, για παράδειγμα, με μια εφαρμογή προγράμματος περιήγησης στο web.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

 1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας.
  Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM) και ορίστε το στοιχείο Σύνδεση δεδομένων στην επιλογή Ενεργό.
 2. Ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η περιαγωγή δεδομένων, όταν δεν βρίσκεστε στο οικιακό σας δίκτυο.
  Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM και επιλέξτε Επιλογές περιαγωγής δεδομένων > περιαγωγή (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM και επιλέξτε επιλογές περιαγωγής δεδομένων).
 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συμπληρώσει το όριο δεδομένων σας.
  Για να δείτε τη χρήση δεδομένων, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Χρήση δεδομένων. Lumia με Windows Phone 8: Από την οθόνη Έναρξη, σαρώστε προς τα αριστερά στη λίστα Εφαρμογές και εκκινήστε την εφαρμογή Έλεγχος δεδομένων. Ορίστε τα στοιχεία Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου ή/και Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου κατά την περιαγωγή στην επιλογή Ανενεργό.
 4. Επιβεβαιώστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας ότι έχετε ενεργή συνδρομή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (πρόσβαση στο Internet) στην κάρτα SIM.

Αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, δοκιμάστε να καταχωρήσετε τις νέες ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο

Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε δίκτυο WiFi στο τηλέφωνό σας ή βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet, για να βρείτε τις ρυθμίσεις Internet για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Για να προσθέσετε τις ρυθμίσεις σας με μη αυτόματο τρόπο:

Lumia με Windows 10:

 1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM > Ρυθμίσεις SIM> Προσθήκη Internet APN.

Lumia με Windows Phone 8:
 1. Επιλογή 1 - Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > σημείο πρόσβασης και πατήστε +.
 2. Επιλογή 2 - Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM > Ρυθμίσεις SIM > SIM και πατήστε προσθήκη Internet APN ή ορίστε το στοιχείο Μη αυτόματο internet APN στην επιλογή Ενεργό.

Το τηλέφωνό μου αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης σε δίκτυα Wi-Fi

 1. Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας, ελέγξτε το εικονίδιο της σύνδεσης WiFi στην οθόνη του τηλεφώνου και μετακινηθείτε πιο κοντά σε ένα σημείο πρόσβασης WiFi, για να έχετε καλύτερο σήμα.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία Οικονομίας μπαταρίας (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οικονομία μπαταρίας, Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > οικονομία μπαταρίας).
 3. Απενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στο τηλέφωνό σας ενώ είστε συνδεδεμένοι σε WiFi (Ρυθμίσεις > Συσκευές > Bluetooth, Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > Bluetooth). Το Bluetooth και το WiFi λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνότητας και ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές μεταξύ τους.
 4. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί κατά το παρελθόν, δοκιμάστε να διαγράψετε το δίκτυο από το τηλέφωνό σας: Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > WiFi > Διαχείριση, στην περιοχή Γνωστά δίκτυα, πατήστε παρατεταμένα το όνομα του δικτύου και μετά πατήστε Διαγραφή. (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > WiFi > διαχείριση (για προχωρημένους), στην περιοχή Γνωστά δίκτυα, πατήστε παρατεταμένα το όνομα του δικτύου και μετά πατήστε Διαγραφή.) Αν διαγράψετε το δίκτυο, θα διαγραφούν οι σχετικές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια, πατήστε το δίκτυο WiFi στη λίστα δικτύων και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.
 5. Αν δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, δοκιμάστε να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM και ελέγξτε ότι δεν βρίσκεστε σε λειτουργία πτήσης. Αν δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο, ορισμένες από τις δυνατότητες WiFi για συγκεκριμένες χώρες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, όταν το τηλέφωνό σας δεν γνωρίζει τη θέση του.
 6. Ελέγξτε αν μπορείτε να συνδεθείτε με το τηλέφωνό σας σε άλλο δίκτυο WiFi (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα κοινής χρήσης internet κάποιου άλλου τηλεφώνου).
 7. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας σας, ελέγξτε αν υπάρχει νέο διαθέσιμο λογισμικό για το τηλέφωνό σας: Πατήστε Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και ασφάλεια > Ενημέρωση τηλεφώνου (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > ενημέρωση τηλεφώνου).

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης στο οικιακό σας δίκτυο WiFi

 1. Επανεκκινήστε το δρομολογητή σας (ορισμένοι δρομολογητές θα πρέπει να απενεργοποιούνται για 2 λεπτά περιοδικά, ώστε να επιτραπούν οι ενημερώσεις στο παρασκήνιο).
 2. Ελέγξτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι παράμετροι του κωδικού πρόσβασης σε ένα ασφαλές δίκτυο του τηλεφώνου και ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας του τηλεφώνου σας αντιστοιχούν στις ρυθμίσεις του οικιακού σας δικτύου WiFi. Αν συνεχίσετε να βλέπετε το σφάλμα Εσφαλμένος κωδικός πρόσβασης, συνδεθείτε στον ασύρματο δρομολογητή σας και αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας 802.11b/g/n σε 802.11g μόνο και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε/επαναφέρετε το δρομολογητή και δοκιμάστε να δημιουργήσετε ξανά σύνδεση.
 3. Ελέγξτε ότι οι παράμετροι του δικτύου WiFi δεν έχουν ρυθμιστεί ώστε να φιλτράρουν την πρόσβαση με βάση τη διεύθυνση MAC της συσκευής. Αν χρησιμοποιείτε φιλτράρισμα βάσει MAC, η διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας πρέπει να προστεθεί στη λίστα φίλτρων. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες > Περισσότερες πληροφορίες (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > πληροφορίες > περισσότερες πληροφορίες). Θα πρέπει να εμφανίζεται στην περιοχή Πληροφορίες συσκευής.
 4. Απενεργοποιήστε άλλες ενεργές υπηρεσίες δικτύου, όπως η ροή βίντεο και τα παιχνίδια στο Internet.
 5. Ελέγξτε στη σελίδα υποστήριξης του δρομολογητή σας ότι έχει εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα σύνδεσης σε δημόσιο WiFi hotspot

 1. Ελέγξτε αν χρειάζεται έλεγχος ταυτότητας στο δημόσιο WiFi hotspot. Παρόλο που το δίκτυο WiFi είναι ανοιχτό, ίσως να εξακολουθείτε να πρέπει να κάνετε έλεγχο ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου, προτού μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο internet. Ίσως επίσης χρειαστεί να υποβληθείτε ξανά σε έλεγχο ταυτότητας, αφού λήξει το χρονικό όριο ελέγχου ταυτότητας. Αποσυνδεθείτε από το δίκτυο WiFi και συνδεθείτε ξανά σε αυτό από την επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > WiFi (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > WiFi), αν δεν εμφανιστεί η προτροπή ελέγχου ταυτότητας.
 2. Ειδικά στα δημόσια WiFi hotspot, ο μέγιστος αριθμός χρηστών μπορεί να έχει συνδεθεί ήδη. Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά ή αναζητήστε κάποιο άλλο WiFi hotspot.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12497 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)