Δεν μπορώ να εισέλθω ή να δημιουργήσω έναν λογαριασμό Microsoft στο τηλέφωνό μου Lumia

Η είσοδος στο λογαριασμό Microsoft ενδέχεται να αποτύχει αν η ημερομηνία του τηλεφώνου δεν είναι σωστή. Επίσης, ενδέχεται να αποτύχει αν η σύνδεση δικτύου δεν λειτουργεί σωστά ή αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό Microsoft με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου live.com. Ίσως σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του λογαριασμού Microsoft.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ώρας και τη σύνδεση δικτύου

  1. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα και ορίστε με μη αυτόματο τρόπο τη σωστή ζώνη ώρας, την ημερομηνία και την ώρα. Δοκιμάστε να εισέλθετε ξανά.
  2. Αν η παραπάνω ενέργεια δεν επιλύσει το πρόβλημα, συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi και δοκιμάστε να εισέλθετε μέσω αυτού του δικτύου.

Αν δείτε ένα μήνυμα "Δεν είναι δυνατή σύνδεση"

  1. Αν αυτό συμβεί κατά την αρχική εγκατάσταση, παραλείψτε τον οδηγό εγκατάστασης λογαριασμού πατώντας Είσοδος αργότερα.
  2. Ενημερώστε το τηλέφωνό σας μέσω της επιλογής Ρυθμίσεις > Ενημέρωση τηλεφώνου > Έλεγχος για ενημερώσεις.
  3. Όταν ενημερώσετε το τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού και έπειτα πατήστε Λογαριασμός Microsoft.
  4. Αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό που χρησιμοποιείτε με το Xbox, τα Windows 8, τα Windows 10, το Outlook.com, το Skype ή κάποια άλλη υπηρεσία της Microsoft, θα πρέπει να επιλέξτε Είσοδος. Αν όχι, επιλέξτε Δημιουργία. Συμπληρώστε τη φόρμα στην οθόνη για να αποκτήσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Outlook.com ή πατήστε Χρήση μιας υπάρχουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Αν σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με έναν κωδικό ασφάλειας, επιλέξτε μια μέθοδο επαλήθευσης (μήνυμα κειμένου, κλήση ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αν δεν λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης.

  • Αν χρησιμοποιείτε την επιλογή επαλήθευσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν σας ζητηθεί να την εισαγάγετε.
  • Αν χρησιμοποιείτε την επιλογή επαλήθευσης μέσω μηνύματος κειμένου ή κλήσης, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού τηλεφώνου που καταχωρήσατε όταν δημιουργήσατε το λογαριασμό σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά τα ψηφία. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνό σας και ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο. Αν τα ψηφία συμφωνούν με τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού τηλεφώνου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας, θα λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης σε ένα μήνυμα κειμένου ή μέσω κλήσης.
  • Αν δεν λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη επιλογή επαλήθευσης.

Αν παρουσιαστεί ένας κωδικός σφάλματος

Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησής σας και δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet, για να βρείτε ένα άρθρο υποστήριξης σχετικά με τον κωδικό σφάλματος.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εισέλθετε με το τηλέφωνό σας, ελέγξτε αν μπορείτε να εισέλθετε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας ή δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό.

Αν καταφέρετε να εισέλθετε αλλά ο λογαριασμός σας Microsoft δεν λειτουργεί σωστά

Ελέγξτε αν έχετε καταχωρήσει σωστά την ημερομηνία γέννησής σας στις ρυθμίσεις λογαριασμού. Αν η ημερομηνία γέννησης υποδεικνύει ότι είστε ένα παιδί, υπάρχουν περιορισμοί στο λογαριασμό σας Microsoft.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12855 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια