Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύθμισης παραμέτρων υλικού, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) για την εξέταση και την αλλαγή συσκευών με δυνατότητα ρύθμισης λογισμικού. Λάβετε υπόψη ότι, εάν η συσκευή υλικού χρησιμοποιεί ακίδες γεφυρών βραχυκύκλωσης (jumper pin) ή διακόπτες dip, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ξεκινήσετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager):
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

 • Εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα σε μια συσκευή, θα εμφανιστεί στο δέντρο υλικού, στην περιοχή Υπολογιστής (Computer). Επίσης, η προβληματική συσκευή συνοδεύεται από ένα σύμβολο που δηλώνει το είδος του ζητήματος:
  • Ένα μαύρο θαυμαστικό (!) σε κίτρινο πεδίο δηλώνει ότι η κατάσταση της συσκευής είναι ελαττωματική. Σημειώστε ότι μια συσκευή, της οποίας η κατάσταση είναι ελαττωματική, είναι δυνατό να λειτουργεί.
  • Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος για τη συσκευή, ο οποίος εξηγεί το σφάλμα.
  • Ένα κόκκινο Χ δηλώνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Απενεργοποιημένη είναι η συσκευή που υπάρχει στον υπολογιστή και καταναλώνει πόρους, χωρίς να έχει γίνει φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για αυτήν τη συσκευή.
  • Ένα μπλε i σε λευκό πεδίο που εμφανίζεται σε έναν πόρο συσκευής στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες: Υπολογιστής" (Computer properties) δηλώνει ότι δεν είναι επιλεγμένη η δυνατότητα "Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων" (Use Automatic Settings) για τη συσκευή και ότι έγινε μη αυτόματη επιλογή του πόρου. Σημειώστε επίσης ότι αυτό δεν δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα ή ότι η κατάσταση της συσκευής είναι απενεργοποιημένη.
  • Ένα πράσινο αγγλικό ερωτηματικό "?" στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) σημαίνει ότι έχει εγκατασταθεί ένα συμβατό πρόγραμμα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και δηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες. Σημειώστε ότι αυτό ισχύει μόνο για τα Windows Millennium Edition (Me).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κάρτες ήχου και προσαρμογείς οθόνης δεν αναφέρουν όλους τους πόρους που χρησιμοποιούν με τα Windows. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) να εμφανίζει μία μόνο συσκευή σε διένεξη ή καμία διένεξη. Αυτό μπορείτε να το εξακριβώσετε απενεργοποιώντας την κάρτα ήχου ή χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης τυπικής VGA, για να διαπιστώσετε αν η διένεξη επιλύθηκε. Σημειώστε ότι αυτό είναι ένα γνωστό θέμα με προσαρμογείς οθόνης S3 και κάρτες ήχου Sound Blaster 16 bit ή με τις κάρτες ήχου που χρησιμοποιούν εξομοίωση Sound Blaster για συμβατότητα με Sound Blaster.

 • Όταν επιλέγετε μια συγκεκριμένη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties), εμφανίζεται ένα φύλλο ιδιοτήτων. Το φύλλο ιδιοτήτων περιέχει μια καρτέλα με τίτλο Γενικά (General).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές συσκευές ενδέχεται να έχουν και άλλες καρτέλες εκτός από την καρτέλα Γενικά (General). Όλα τα φύλλα ιδιοτήτων δεν έχουν τις ίδιες καρτέλες. Μερικές συσκευές μπορεί να έχουν μια καρτέλα Πόρος (Resource), μια καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver) και μια καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) ή ένα συνδυασμό αυτών των καρτελών.

  Στο επάνω μέρος του φύλλου ιδιοτήτων υπάρχει μια περιγραφή της συσκευής. Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Πόρος (Resource), το παράθυρο που βρίσκεται στο μέσο της καρτέλας δηλώνει ποιοι τύποι πόρων είναι διαθέσιμοι για την επιλεγμένη συσκευή.

  Το πλαίσιο λίστας στο κάτω μέρος της καρτέλας περιέχει τη λίστα Συσκευές με διένεξη (Conflicting Device). Αυτή η λίστα δηλώνει μια διένεξη με έναν κωδικό σφάλματος.
 • Προσέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use Automatic Settings). Εάν τα Windows εντοπίσουν επιτυχώς μια συσκευή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο και η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί σωστά. Ωστόσο, αν οι ρυθμίσεις των πόρων βασίζονται στη Βασική ομάδα παραμέτρων (Basic Configuration) <n> (όπου <n> είναι οποιοσδήποτε αριθμός από το 0 ως το 9), ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις παραμέτρους, επιλέγοντας μια διαφορετική Βασική ομάδα παραμέτρων (Basic Configuration) από τη λίστα. Εάν η συγκεκριμένη ρύθμιση παραμέτρων που θέλετε για τη συσκευή δεν παρατίθεται ως βασική ρύθμιση παραμέτρων, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων (Change Settings) για να προσαρμόσετε με μη αυτόματο τρόπο τις τιμές των πόρων. Για παράδειγμα, για να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση "Περιοχή εισόδου/εξόδου" (Input/Output Range):

  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων (Use Automatic Settings) για να καταργήσετε την επιλογή του.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρύθμισης (Change Setting).
  3. Κάντε κλικ στην κατάλληλη περιοχή εισόδου/εξόδου για τη συσκευή.

Σημειώσεις

 • Εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν στο κουμπί Ιδιότητες (Properties), εμφανίζεται ένα φύλλο ιδιοτήτων με τις καρτέλες Προβολή πόρων (View Resources) και Δέσμευση πόρων (Reserve Resources).

  Η καρτέλα Δέσμευση πόρων (Reserve Resources) δεν επιτρέπει στα Windows να χρησιμοποιήσουν έναν πόρο.


  Η καρτέλα Προβολή πόρων (View Resources) εμφανίζει τους πόρους που εκχωρούνται από τα Windows ή μεταβιβάζονται από το BIOS Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (Plug and Play BIOS) ή τον υπολογιστή με δίαυλο PCI (PCI bus).
 • Για να απενεργοποιήσετε μια συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), στην καρτέλα Γενικά (General), καταργήστε την επιλογή Αρχικές παράμετροι (τρέχουσες) (Original Configuration (Current)).

Πρόσθετη υποστήριξη

Για μια εξήγηση των κωδικών σφάλματος που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
125174 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Εάν δεν μπορέσατε να επιλύσετε το ζήτημα χρησιμοποιώντας τα βήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να βρείτε πρόσθετη βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Εκπομπές υποστήριξης στο Web

Οι
Εκπομπές υποστήριξης στο Web (στα αγγλικά) είναι μια υπηρεσία πληροφοριών υποστήριξης προϊόντων, η οποία παρέχεται σε όλους τους πελάτες της ηλεκτρονικής υποστήριξης. Για προβολή μιας βασικής εκπομπής στο Web σχετικά με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού στα Windows Me, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 133240 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Ιουλ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια