Το τηλέφωνό μου Lumia δεν λειτουργεί ή δεν αποκρίνεται όπως θα έπρεπε

Δοκιμάστε αυτές τις επιδιορθώσεις αν, για παράδειγμα, το τηλέφωνό σας επανεκκινείται τυχαία, παγώνει ή δεν ενεργοποιείται, αν μια εφαρμογή παρουσιάζει σφάλμα ή αν έχετε προβλήματα ήχου ή η οθόνη είναι κενή:

1. Φόρτιση του τηλεφώνου


Φορτίστε το τηλέφωνό σας για τουλάχιστον 20 λεπτά.

2. Επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας


Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Λειτουργία και Ένταση ήχου ταυτόχρονα για 10-15 δευτερόλεπτα. Αφήστε τα και θα γίνει επανεκκίνηση του τηλεφώνου. Έπειτα από αυτήν την ενέργεια, ίσως χρειαστεί να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα στο τηλέφωνο.
Keys to press to perform soft reset

Αν το πρόβλημα παραμένει, κάντε επαναφορά και αποκατάσταση του τηλεφώνου σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

3. Επαναφορά του τηλεφώνου σαςΠροτού συνεχίσετε την επαναφορά, βεβαιωθείτε ότι η στάθμη μπαταρίας του τηλεφώνου σας βρίσκεται πάνω από το 50%.
Για να ελέγξετε τη διάρκεια μπαταρίας που απομένει, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οικονομία μπαταρίας (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > οικονομία μπαταρίας). Αν δεν είστε σε θέση να την ελέγξετε ή αν η στάθμη είναι πολύ χαμηλή, φορτίστε το τηλέφωνό σας για τουλάχιστον 20 λεπτά.

Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου σας, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες > Επαναφορά του τηλεφώνου σας (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > Πληροφορίες > Επαναφορά του τηλεφώνου σας).

Ωστόσο, αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Αποσυνδέστε το φορτιστή. Πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Λειτουργία και Μείωση έντασης ήχου ταυτόχρονα. Αφήστε τα πλήκτρα όταν δονηθεί το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, πατήστε αμέσως παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστεί ένα θαυμαστικό (!) στην οθόνη του τηλεφώνου. Αφήστε το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. Πατήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου και λειτουργίας με την εξής σειρά: αύξηση έντασης ήχου, μείωση έντασης ήχου, λειτουργία και μείωση έντασης ήχου.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    Χρήστες του Lumia 950 XL: Λάβετε υπόψη ότι οι συνδυασμοί φυσικών πλήκτρων διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με άλλα Lumia.

  3. Περιμένετε να γίνει επαναφορά του τηλεφώνου σας. Κατά την επαναφορά στην οθόνη θα εμφανιστούν περιστρεφόμενα γρανάζια για έως 5 λεπτά. Στη συνέχεια, η οθόνη θα μείνει κενή για περίπου 30 δευτερόλεπτα και μετά θα γίνει επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας.
  4. Ολοκληρώστε την αρχική ρύθμιση του τηλεφώνου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά την ημερομηνία και την ώρα. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ώρα και γλώσσα > Ημερομηνία και ώρα (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > ημερομηνία+ώρα).

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13389 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια