Προβλήματα αποστολής ή λήψης μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) σε συσκευές Lumia

Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας με μια κάρτα SIM τοποθετημένη και δοκιμάστε ξανά να στείλετε ένα MMS (το τηλέφωνό σας φορτώνει τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM).

 • Συμβουλή! Στείλτε ένα MMS στον δικό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου. Με αυτόν τον τρόπο θα ελεγχθούν οι δυνατότητες αποστολής και λήψης με μία ενέργεια.
 • Σημαντικό! Για την ανταλλαγή MMS απαιτείται συνδεσιμότητα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 • Σημείωση! Αν έχετε δύο κάρτες SIM που έχουν αντιστοιχιστεί στον ίδιο αριθμό τηλεφώνου, μόνο η κύρια κάρτα SIM μπορεί να λαμβάνει MMS.

Αν μπορείτε να συνδεθείτε στο internet, αλλά δεν μπορείτε να στείλετε MMS, δοκιμάστε να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο

 1. Δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο Internet για να βρείτε τις ρυθμίσεις πολυμέσων για τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Για να προσθέσετε τις ρυθμίσεις σας με μη αυτόματο τρόπο, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM > Ρυθμίσεις SIM. Στο κάτω μέρος θα πρέπει να βλέπετε την ένδειξη MMS APN. Πατήστε +.

  Lumia με Windows Phone 8 (ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας):
  • Επιλογή 1 - Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > σημείο πρόσβασης και πατήστε +.
  • Επιλογή 2 - Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM > Ρυθμίσεις SIM > SIM και πατήστε προσθήκη MMS APN.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

 1. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM) και ορίστε το στοιχείο Σύνδεση δεδομένων στην επιλογή Ενεργό.
 2. Ελέγξτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η περιαγωγή δεδομένων, όταν δεν βρίσκεστε στο οικιακό σας δίκτυο. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Κινητή τηλεφωνία και SIM (Lumia με Windows Phone 8: Ρυθμίσεις > κινητή τηλεφωνία + SIM και επιλέξτε Επιλογές περιαγωγής δεδομένων.
 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συμπληρώσει το όριο δεδομένων σας. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Χρήση δεδομένων.
 4. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα παρασκηνίου δεν είναι περιορισμένα. Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Δίκτυο και ασύρματη σύνδεση > Χρήση δεδομένων> Επεξεργασία. Ορίστε το στοιχείο Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου στην επιλογή Ποτέ ή/και Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου κατά την περιαγωγή στην επιλογή Ανενεργό.
  Lumia με Windows Phone 8: Από την οθόνη Έναρξη, σαρώστε αριστερά, πατήστε προς τη λίστα Εφαρμογές και εκκινήστε την εφαρμογή Έλεγχος δεδομένων. Ορίστε τα στοιχεία Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου ή/και Περιορισμός χρήσης δεδομένων παρασκηνίου κατά την περιαγωγή στην επιλογή Ανενεργό.
 5. Επιβεβαιώστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας ότι έχετε ενεργή συνδρομή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας (πρόσβαση στο Internet) στην κάρτα SIM.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13391 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια