Τοποθέτηση καρτών SIM και μνήμης στο Lumia

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο, για να μάθετε πώς να ανοίγετε το πίσω κάλυμμα του Lumia και πώς να τοποθετείτε σωστά τις κάρτες SIM και μνήμης σε αυτό.


Lumia 520 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Lumia 620 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Lumia 625 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Lumia 630 και 635 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Lumia 920 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Lumia 925 - Τρόπος τοποθέτησης κάρτας SIM και κάρτας μνήμης


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13641 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια