Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Ενδέχεται επίσης να είναι συμβατοί φορτιστές άλλων κατασκευαστών που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις περί USB και που μπορούν να συνδεθούν στην υποδοχή USB της συσκευής σας.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να καταστήσει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία .

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Συσκευές με μη αφαιρούμενη μπαταρία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Για αντικατάσταση της μπαταρίας, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13708 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Κινητές συσκευές

Σχόλια