Υπηρεσίες δικτύου και κόστος

Η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων.

Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Τα παρακάτω ισχύουν για συσκευές που υποστηρίζουν δίκτυα 4G/LTE:

Κατόπιν απαίτησης του παρόχου υπηρεσιών δικτύου σας, η συσκευή ενδέχεται να συλλέγει και να αναφέρει πληροφορίες που περιέχονται στο δίκτυο και αφορούν ειδικά τους πελάτες (CPNI), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: τεχνική διαμόρφωση, τύπο, προορισμό, θέση και βαθμό χρήσης οποιωνδήποτε υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στις οποίες έχετε εγγραφεί συνδρομητές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/privacypolicy ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13742 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια