Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης

Σημαντικό: Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:
 • Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
 • Αν η οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.
 • Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.
 1. Πατήστε το πλήκτρο έναρξης  και μετά  >
  dial pad icon
  .
 2. Πατήστε Κλήση.
 3. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση, αν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 • Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Αν δεν έχετε SIM, πατήστε Κλήση ανάγκης όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ότι δεν υπάρχει SIM.
 • Αν το τηλέφωνό σας σάς ζητήσει κωδικό PIN, πατήστε Κλήση ανάγκης.
 • Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπόμενες κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 • Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό Microsoft και να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού και ρύθμισης τηλεφώνου, πατήστε Κλήση ανάγκης.
 • Αν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω internet, εφόσον μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο internet.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13744 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Σχόλια