Γνήσια αξεσουάρ

Για τη διαθεσιμότητα εγκεκριμένων εξαρτημάτων τηλεφώνου, ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπό σας.

Μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/accessories.

Πρακτικοί κανόνες σχετικά με τα αξεσουάρ

  • Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
  • Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενός αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το βύσμα και όχι το ίδιο το καλώδιο.
  • Στην περίπτωση αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε όχημα, ελέγχετε τακτικά ότι τα εξαρτήματα είναι στερεωμένα και λειτουργούν σωστά.
  • Η εγκατάσταση σύνθετων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

Μπαταρία

Δείτε τους χρόνους ομιλίας και αναμονής της μπαταρίας στον οδηγό χρήσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης της κινητής συσκευής σας.


Για την Ταϊβάν μόνο: Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 14 των Διοικητικών κανονισμών NCC για συσκευές τηλεπικοινωνίας:

Χωρίς άδεια που εκχωρείται από την Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών (NCC), δεν επιτρέπεται σε καμία εταιρεία, επιχείρηση ή χρήστη η αλλαγή συχνότητας, η ενίσχυση της ισχύος μετάδοσης ή η τροποποίηση των αρχικών χαρακτηριστικών καθώς και των επιδόσεων οποιασδήποτε εγκεκριμένης συσκευής ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος.

Οι συσκευές ραδιοσυχνότητας χαμηλής ισχύος δεν πρέπει να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια αεροσκαφών ή να κάνουν παρεμβολές σε επικοινωνίες νομικού περιεχομένου. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, ο χρήστης πρέπει να διακόπτει αμέσως τη λειτουργία της συσκευής.

Η εν λόγω επικοινωνίες νομικού περιεχομένου αναφέρονται σε ραδιοεπικοινωνίες που τελούνται σε συμμόρφωση με το Νόμο περί τηλεπικοινωνιών. Οι συσκευές ραδιοσυχνοτήτων χαμηλής ισχύος θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις παρεμβολές από επικοινωνίες νομικού περιεχομένου ή συσκευές με ακτινοβολία ραδιοκυμάτων ISM.Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13747 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 6

Κινητές συσκευές

Σχόλια