ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT

Ισχύει για: Windows 8.1Windows 7

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS


Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς εταιρείες αυτής, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και εσάς. Διαβάστε τους. Ισχύουν για το λογισμικό που αναφέρεται πιο πάνω, το οποίο περιλαμβάνει τα αποθηκευτικά μέσα επί των οποίων το παραλάβατε, εφόσον υπάρχουν. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft:

  • μεταγενέστερη έκδοση του λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων)
  • ενημερώσεις,
  • συμπληρώματα,
  • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και
  • υπηρεσίες υποστήριξης

για το παρόν λογισμικό, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι αυτών των στοιχείων. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το λογισμικό, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

Όπως περιγράφεται παρακάτω, η εγκατάσταση ή η χρήση του λογισμικού λειτουργεί επίσης ως συγκατάθεση από μέρους σας για τη μετάδοση ορισμένων τυπικών πληροφοριών υπολογιστή κατά την επικύρωση, την αυτόματη λήψη και εγκατάσταση ορισμένων ενημερώσεων, καθώς και για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  • Οικιακή χρήση. Εάν είστε οικιακός χρήστης, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό αντιγράφων του λογισμικού στις προσωπικές συσκευές σας για χρήση από άτομα που διαμένουν στην οικία σας.
  • Μικρή επιχείρηση. Εάν διατηρείτε μια μικρή επιχείρηση, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε έως δέκα (10) συσκευές στην επιχείρησή σας.
  • Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογισμικού σε συσκευές που ανήκουν σε δημόσιους οργανισμούς ή ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Διαχωρισμός στοιχείων. Η άδεια χρήσης παραχωρείται για τα στοιχεία λογισμικού ως μία μονάδα. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των στοιχείων και η εγκατάστασή τους σε διαφορετικές συσκευές.
  • Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα της Microsoft. Το λογισμικό ενδέχεται να περιέχει άλλα προγράμματα της Microsoft. Οι όροι άδειας χρήσης των εν λόγω προγραμμάτων ισχύουν για τη χρήση τους από μέρους σας. 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Η Microsoft παρέχει μαζί με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.

  • Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω καθώς και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Microsoft Security Essentials συνδέονται με συστήματα υπολογιστή της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λαμβάνετε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δυνατότητες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, συναινείτε στη μετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας.

   1. Πληροφορίες υπολογιστή. Οι ακόλουθες δυνατότητες χρησιμοποιούν πρωτόκολλα Internet, τα οποία αποστέλλουν στα κατάλληλα συστήματα πληροφορίες υπολογιστών, όπως τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, το όνομα και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον κωδικό γλώσσας της συσκευής στην οποία εγκαταστήσατε το λογισμικό. Η Microsoft χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να διαθέσει σε εσάς τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet.
   • Ενημερώσεις. Από προεπιλογή, το λογισμικό θα κάνει αυτόματα λήψη ενημερώσεων ορισμών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Κατάργηση κακόβουλου λογισμικού. Το λογισμικό θα ελέγχει και θα καταργεί ορισμένα προγράμματα κακόβουλου λογισμικού μεγάλης σοβαρότητας ("Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας") τα οποία είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων σαρώσεων και όταν επιλέγετε αυτήν την ενέργεια. Όταν το λογισμικό ελέγχει τη συσκευή σας για Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, θα αποστέλλεται μια αναφορά στη Microsoft σχετικά με τυχόν Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που έχει εντοπιστεί ή σφάλματα που προκύπτουν ενώ το λογισμικό ελέγχει για Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας, συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τον εντοπισμό, σφάλματα που προέκυψαν ενώ το λογισμικό έλεγχε για Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το παρόν προϊόν, καθώς και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της Microsoft. Στην αναφορά δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.
   • Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό. Το λογισμικό θα πραγματοποιεί αναζήτηση στον υπολογιστή σας για Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας χαμηλής έως μεσαίας σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λογισμικού spyware και άλλου πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού ("Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό"). Το λογισμικό θα καταργεί ή θα απενεργοποιεί Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό χαμηλής έως μεσαίας σοβαρότητας μόνο εφόσον συμφωνείτε Η κατάργηση ή η απενεργοποίηση του εν λόγω Πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού ενδέχεται να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας, ενώ ενδέχεται επίσης να επιφέρει την παραβίαση της άδειας χρήσης κάποιου άλλου λογισμικού στον υπολογιστή σας, εάν το Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας από το άλλο λογισμικό ως προϋπόθεση για τη χρήση του άλλου λογισμικού από εσάς. Πριν εξουσιοδοτήσετε την κατάργηση του εν λόγω Πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού, θα πρέπει να διαβάσετε τις συμβάσεις άδειας χρήσης άλλου λογισμικού που χρησιμοποιείτε. Με τη χρήση αυτού του λογισμικού, υπάρχει πιθανότητα εσείς ή το σύστημα να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε επίσης άλλο λογισμικό που δεν είναι Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό.
   • Συμμετοχή στην Υπηρεσία ενεργής προστασίας της Microsoft (MAPS) Η κοινότητα προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας της Υπηρεσίας ενεργής προστασίας της Microsoft (MAPS) είναι μια εθελοντική, παγκόσμια κοινότητα που περιλαμβάνει χρήστες του Microsoft Security Essentials. Κατά την αρχική εγκατάσταση, οι χρήστες θα συμμετάσχουν από προεπιλογή στην υπηρεσία MAPS ως βασικά μέλη. Εάν είστε βασικά μέλη και το λογισμικό ενεργοποιηθεί, η υπηρεσία MAPS μπορεί να αναφέρει πληροφορίες σχετικά με Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλες μορφές Πιθανώς ανεπιθύμητου λογισμικού στη Microsoft. Εάν σε μια αναφορά MAPS περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή Πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό τα οποία ενδέχεται να μπορεί να καταργήσει το λογισμικό, τότε η υπηρεσία MAPS θα πραγματοποιήσει λήψη της πιο πρόσφατης υπογραφής, για να διευθετήσει το ζήτημα. Η υπηρεσία MAPS μπορεί επίσης να εντοπίσει "ψευδή θετικά αποτελέσματα" (περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιο στοιχείο που είχε αρχικώς αναγνωριστεί ως Λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας αποδεικνύεται τελικά ότι δεν είναι) και να τα επιδιορθώσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποσταλούν ακούσια προσωπικές πληροφορίες στη Microsoft. Ωστόσο, η Microsoft δεν θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εξακριβώσει την ταυτότητά σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία MAPS και τις πληροφορίες που μεταδίδει αυτή η δυνατότητα στη Microsoft, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Αναφορές σφαλμάτων. Αυτό το λογισμικό στέλνει αυτόματα αναφορές σφαλμάτων στη Microsoft οι οποίες περιγράφουν ποια στοιχεία λογισμικού παρουσίασαν σφάλματα. Δεν αποστέλλονται αρχεία ή αποτυπώσεις μνήμης, εκτός εάν επιλέξετε εσείς να τα στείλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Αναφορές σφαλμάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update, Microsoft Update. Το λογισμικό ενεργοποιεί τις αυτόματες ενημερώσεις από το Windows Update και το Microsoft Update. Για να ενεργοποιηθεί η κατάλληλη λειτουργία των υπηρεσιών Windows Update και Microsoft Update στο λογισμικό, κατά καιρούς οι υπηρεσίες Windows Update ή/και Microsoft Update θα απαιτούν ενημερώσεις ή στοιχεία λήψης των οποίων θα πραγματοποιείται λήψη και εγκατάσταση χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

    2. Χρήση πληροφοριών.
    Ενδέχεται να γίνει χρήση των πληροφοριών υπολογιστή, αναφορών σφαλμάτων, πληροφοριών CEIP και αναφορών Λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας για τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία σε τρίτους, όπως, για παράδειγμα, προμηθευτές υλικού και λογισμικού. Αυτοί ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων τους με λογισμικό της Microsoft.


3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο μερικά δικαιώματα χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παρέχει περισσότερα δικαιώματα, παρά αυτόν τον περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό μόνο όπως επιτρέπεται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στο λογισμικό και οι οποίοι σας επιτρέπουν να το χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

  • η παράκαμψη οποιωνδήποτε τεχνικών περιορισμών στο λογισμικό,
  • η αποσυμπίληση, η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή η ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα του λογισμικού, εκτός εάν και μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,
  • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων του λογισμικού από όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά αυτόν τον περιορισμό,
  • η δημοσίευση του λογισμικού με σκοπό την αντιγραφή του από άλλα άτομα,
  • η μίσθωση, η εκμίσθωση ή ο δανεισμός του λογισμικού,
  • η μεταβίβαση του λογισμικού ή της παρούσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο ή
  • η χρήση του λογισμικού για εμπορικές υπηρεσίες φιλοξενίας λογισμικού.

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Επιτρέπεται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο για επανεγκατάσταση του λογισμικού.

5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έγκυρη πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή στο εσωτερικό σας δίκτυο επιτρέπεται να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει την τεκμηρίωση για σκοπούς εσωτερικής αναφοράς.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού και να το εγκαταστήσετε σε άλλη συσκευή για δική σας χρήση. Δεν επιτρέπεται να το κάνετε, προκειμένου να μοιραστείτε την παρούσα άδεια χρήσης ανάμεσα σε συσκευές.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Το λογισμικό υπόκειται στους νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους εγχώριους και διεθνείς νόμους και κανονισμούς περί εξαγωγών που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτοί οι νόμοι περιλαμβάνουν περιορισμούς στους προορισμούς, στους τελικούς χρήστες και στην τελική χρήση.

8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή το παρόν λογισμικό παρέχεται "ως έχει", ενδέχεται να μην παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης γι’ αυτό.

9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Η παρούσα σύμβαση καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε αποτελούν τη συνολική σύμβαση για το λογισμικό και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

  • Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παράβασης της σύμβασης, ανεξάρτητα από τις αρχές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οι νόμοι της πολιτείας όπου διαμένετε διέπουν όλες τις άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων στο πλαίσιο των πολιτειακών νόμων περί προστασίας των καταναλωτών, των νόμων περί αθέμιτου ανταγωνισμού και των απαιτήσεων εξ αδικοπραξίας.
  • Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύουν οι νόμοι της συγκεκριμένης χώρας.

11. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. Η παρούσα σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα στο πλαίσιο της νομοθεσίας της χώρας σας. Ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου από τον οποίο προμηθευτήκατε το λογισμικό. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας.

 12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η άδεια χρήσης του λογισμικού παραχωρείται "ως έχει". Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Microsoft δεν παρέχει ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις. Ενδέχεται να έχετε επιπλέον δικαιώματα ως καταναλωτής σύμφωνα με την εγχώρια νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή της χώρας σας, τα οποία η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να αλλάξει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, η Microsoft αποποιείται τις σιωπηρές εγγυήσεις περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟ: Σύμφωνα με το Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας έχετε νόμιμα δικαιώματα και κανένας από τους παρόντες όρους δεν έχει πρόθεση να επηρεάσει τα εν λόγω δικαιώματα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ. Μπορείτε να λάβετε από τη Microsoft και τους προμηθευτές της αποζημίωση για άμεσες ζημίες έως το ποσό των πέντε δολαρίων Η.Π.Α. (U.S. $5.00). Δεν μπορείτε να αποζημιωθείτε για άλλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, ειδικές, έμμεσες ή συναφείς ζημίες.
Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

 • οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες Internet τρίτων·ή προγράμματα τρίτων και
 • αξιώσεις λόγω παράβασης σύμβασης, παραβίασης εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενικής ευθύνης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Ισχύει επίσης ακόμη και αν η Microsoft γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει σχετικά με την πιθανότητα των ζημιών. Ο παραπάνω περιορισμός ή αποκλεισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς, επειδή η χώρα σας μπορεί να μην επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό συναφών, αποθετικών ή άλλων ζημιών.