Επιδιόρθωση άλμπουμ κάμερας που λείπει στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Αν δείτε ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι το άλμπουμ κάμερας λείπει (0xA00F4275), όταν προσπαθήσετε να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με την εφαρμογή Κάμερα στα Windows 10, δοκιμάστε τις λύσεις παρακάτω με τη σειρά που αναφέρονται. Για περισσότερη βοήθεια, ανατρέξτε επίσης στο θέμα Τα Windows δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να εκκινήσουν την κάμερα.

Αλλαγή της θέσης αποθήκευσης νέων φωτογραφιών και βίντεο

 1. Στην Έναρξη επιλέξτε Ρυθμίσεις
  Εικονίδιο
  > Σύστημα > Χώρος αποθήκευσης.
 2. Ελέγξτε τι αναφέρεται στην περιοχή Οι νέες φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στη θέση. Αυτό είναι συνήθως ένα όνομα με ένα γράμμα μονάδας δίσκου, όπως Αυτός ο υπολογιστής (C:) ή, σε κινητές συσκευές, Αυτή η συσκευή. Αν οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται σε μια εξωτερική συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
 3. Στην περιοχή Οι νέες φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στη θέση, επιλέξτε την τρέχουσα θέση αποθήκευσης. Αν διατίθενται άλλες επιλογές στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε μια άλλη θέση, επιλέξτε Εφαρμογή, αλλάξτε την επιλογή στην αρχική θέση ή στην επιλογή Αυτός ο υπολογιστής (C:) και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά Εφαρμογή.
 4. Δοκιμάστε να τραβήξετε μια φωτογραφία. Αν δείτε το ίδιο μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Δημιουργία νέου φακέλου άλμπουμ κάμερας

 1. Στην Έναρξη , επιλέξτε Εξερεύνηση αρχείων.
 2. Στην Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε Αυτός ο υπολογιστής και έπειτα επιλέξτε το δίσκο του λειτουργικού συστήματός σας, ο οποίος συνήθως ονομάζεται OSDisk (C:).
 3. Στην Αρχική καρτέλα, επιλέξτε Νέος φάκελος και έπειτα πληκτρολογήστε Άλμπουμ κάμερας για το όνομα του νέου φακέλου.
 4. Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξί κλικ) στο φάκελο Άλμπουμ κάμερας που μόλις δημιουργήσατε και έπειτα επιλέξτε Συμπερίληψη στη βιβλιοθήκη > Άλμπουμ κάμερας.
 5. Δοκιμάστε να τραβήξετε μια φωτογραφία. Αν δείτε το ίδιο μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε την επόμενη λύση.

Έλεγχος των δικαιωμάτων αρχείων στο φάκελο "Άλμπουμ κάμερας"

 1. Στην Εξερεύνηση αρχείων, επιλέξτε Εικόνες και έπειτα πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξί κλικ) στην επιλογή Άλμπουμ κάμερας και επιλέξτε Ιδιότητες.
 2. Στην καρτέλα Ασφάλεια στην περιοχή Ονόματα ομάδων ή χρηστών, επιλέξτε το όνομα χρήστη με το οποίο έχετε εισέλθει και, στη συνέχεια, δίπλα στην επιλογή Εγγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Αποδοχή
 3. Δοκιμάστε να τραβήξετε μια φωτογραφία. Αν δείτε το ίδιο μήνυμα σφάλματος, δοκιμάστε να βρείτε απαντήσεις στα φόρουμ του Microsoft Community.

Βρείτε απαντήσεις στα φόρουμ

Αν οι προηγούμενες λύσεις δεν λειτουργούν, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση για παρόμοια ζητήματα στο φόρουμ του Microsoft Community για την Κάμερα των Windows. Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση, αναφέρετε τις λεπτομέρειες της εμπειρίας σας στο φόρουμ και ελέγξτε ξανά αργότερα για τυχόν απαντήσεις.