Λήψη βοήθειας για τις Ρυθμίσεις υπολογιστή

Ισχύει για: Windows 8.1

Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις που πιθανότατα θα θελήσετε να αλλάξετε στα Windows 8.1 και στα Windows RT 8.1 βρίσκονται στις Ρυθμίσεις υπολογιστή. Θα βρείτε ρυθμίσεις για την ανάλυση οθόνης, την προσθήκη και την κατάργηση συσκευών, την εξατομίκευση της οθόνης κλειδώματος, την αλλαγή της ημερομηνίας και της ώρας και την προσθήκη λογαριασμών χρήστη.

Για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις υπολογιστή

Σαρώστε προς το κέντρο από τη δεξιά άκρη της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση), πληκτρολογήστε Ρυθμίσεις υπολογιστή στο πλαίσιο αναζήτησης και στη συνέχεια πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις υπολογιστή.

Για να ανοίξετε το σύμβολο Ρυθμίσεων

Σαρώστε από το δεξιό άκρο της οθόνης προς το κέντρο και πατήστε Ρυθμίσεις. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε το δείκτη προς τα επάνω και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.)

Αν δεν βλέπετε τη ρύθμιση που σας ενδιαφέρει, μπορεί να βρίσκεται στον Πίνακα Ελέγχου.