Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Continuum για τηλέφωνα

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα Windows 10 Mobile κατά τη χρήση του Continuum για τηλέφωνα.


Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των
Άνοιγμα ή κλείσιμο της Έναρξης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + A
Άνοιγμα του Κέντρου ενεργειών
Πλήκτρο με το λογότυπο των + C
Άνοιγμα της Cortana σε λειτουργία ακρόασης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + E
Άνοιγμα της Εξερεύνησης αρχείων
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + I
Άνοιγμα των Ρυθμίσεων
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + K
Άνοιγμα της γρήγορης ενέργειας σύνδεσης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + L
Κλείδωμα της συσκευής ή εναλλαγή λογαριασμών
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + O
Κλείδωμα προσανατολισμού συσκευής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + P
Άνοιγμα ρυθμίσεων οθόνης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S
Άνοιγμα αναζήτησης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + U
Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab
Άνοιγμα προβολής εργασιών
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Backspace
Επιστροφή
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή γλώσσας εισόδου και διάταξης πληκτρολογίου
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Print Screen
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης
Alt + Tab
 Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών


Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου