Συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης λογισμικού για τον Internet Explorer 11

Ισχύει για: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Ανατρέξτε παρακάτω για τους όρους της άδειας χρήσης που ισχύουν για την έκδοση του λογισμικού που διαθέτετε.

Για τον Internet Explorer 11 για τα Windows 8.1, τα Windows RT 8.1 και τον Windows Server 2012 R2, ισχύουν οι παρόντες συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης λογισμικού:

Η Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες αυτής) παρέχει άδεια χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα σε εσάς. Εάν έχετε άδεια χρήσης του λογισμικού Windows 8.1 ή Windows Server 2012 R2 (για το οποίο ισχύει το παρόν συμπλήρωμα) (το "λογισμικό"), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπλήρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο αυτού του συμπληρώματος μαζί με κάθε αντίγραφο με νόμιμη άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του συμπληρώματος εάν δεν έχετε άδεια χρήσης για το λογισμικό. Οι όροι της άδειας χρήσης του λογισμικού ισχύουν για τη χρήση του παρόντος συμπληρώματος. Η Microsoft παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το συμπλήρωμα, όπως περιγράφεται στη διεύθυνση support.microsoft.com/common/international.aspx.

Για τον Internet Explorer 11 για Windows 7 Service Pack 1 και Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ισχύουν οι παρόντες συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης λογισμικού:

Η Microsoft Corporation (ή ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, μία από τις συγγενείς εταιρείες αυτής) παρέχει άδεια χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα σε εσάς. Εάν έχετε άδεια χρήσης του λογισμικού Windows 7 Service Pack 1 ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (για το οποίο ισχύει το παρόν συμπλήρωμα) (το "λογισμικό"), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπλήρωμα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εάν δεν έχετε άδεια χρήσης για το λογισμικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το συμπλήρωμα μαζί με κάθε αντίγραφο με νόμιμη άδεια χρήσης του λογισμικού. Η Microsoft παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό, όπως περιγράφεται στη διεύθυνση support.microsoft.com/common/international.aspx.
Οι ακόλουθοι όροι άδειας χρήσης περιγράφουν πρόσθετους όρους χρήσης για το παρόν συμπλήρωμα Οι παρόντες όροι και οι όροι της άδειας χρήσης του λογισμικού ισχύουν για τη χρήση αυτού του συμπληρώματος. Σε περίπτωση διένεξης, ισχύουν αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι άδειας χρήσης.

Εφόσον χρησιμοποιείτε το παρόν συμπλήρωμα, αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Εάν δεν τους αποδέχεστε, μην χρησιμοποιείτε αυτό το συμπλήρωμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET.
Η Microsoft παρέχει μαζί με το λογισμικό υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις ακυρώσει ανά πάσα στιγμή.

Συγκατάθεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Οι δυνατότητες λογισμικού που περιγράφονται παρακάτω καθώς και στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Internet Explorer 11 συνδέονται με συστήματα υπολογιστή της Microsoft ή υπηρεσιών παροχής μέσω του Internet. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα λαμβάνετε ξεχωριστή ειδοποίηση κατά τη σύνδεση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ή να μην τις χρησιμοποιήσετε.  Με τη χρήση αυτών των δυνατοτήτων, συναινείτε στη μετάδοση αυτών των πληροφοριών. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για να επικοινωνήσει μαζί σας.

  • Ενημέρωση υπηρεσίας παροχής αναζήτησης. Μετά την εγκατάσταση, το λογισμικό θα πραγματοποιήσει λήψη μιας ενημέρωσης στα δεδομένα του υπολογιστή σας σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής αναζήτησης. Αυτή η ενημέρωση αναβαθμίζει τις υπηρεσίες παροχής σας με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες, όπως νέα εικονίδια ή προτάσεις αναζήτησης. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται μία φορά, αλλά το λογισμικό θα επιχειρεί να εκτελέσει την ενημέρωση πολλές φορές αν η λήψη της δεν είναι επιτυχής.