Συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows για προσβασιμότητα

Windows 10

Οι συντομεύσεις για προσβασιμότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με ένα πληκτρολόγιο ή μια συσκευή υποβοήθησης.

Ακολουθεί μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου για τεχνολογίες υποβοήθησης στα Windows 10, όπως τον Μεγεθυντικό φακό, τις Αντιθέσεις και άλλα.

Για να δείτε μια λίστα με συντομεύσεις πληκτρολογίου και κινήσεις αφής για τον Αφηγητή στα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Εντολές πληκτρολογίου και κινήσεις αφής του Αφηγητή.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + συν (+) ή πλην (-)Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματοςΠροεπισκόπηση επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + DΜετάβαση σε λειτουργία αγκύρωσης
Ctrl + Alt + FΜετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + IΑντιστροφή χρωμάτων
Ctrl + Alt + LΜετάβαση σε λειτουργία φακού
Ctrl + Alt + RΑλλαγή μεγέθους του φακού
Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλουςΜετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + EscΈξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου για προσβασιμότητα

Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπταΕνεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print ScreenΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num LockΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού
Shift πέντε φορέςΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων
Num Lock για πέντε δευτερόλεπταΕνεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + UΆνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Windows 8.1


Συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τον έλεγχο των Windows 8.1 με πληκτρολόγιο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Διευκόλυνσης πρόσβασης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τη χρήση του υπολογιστή σας.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού
Shift πέντε φορές
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων
Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + U
Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Μεγεθυντικό φακό.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + συν (+) ή πλην (-)
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος
Προεπισκόπηση επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + D
Μετάβαση σε λειτουργία αγκύρωσης
Ctrl + Alt + F
Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + I
Αντιστροφή χρωμάτων
Ctrl + Alt + L
Μετάβαση σε λειτουργία φακού
Ctrl + Alt + R
Αλλαγή μεγέθους του φακού
Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους
Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Esc
Έξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Αφηγητή

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Αφηγητή.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο διαστήματος ή Enter
Ενεργοποίηση του τρέχοντος στοιχείου
Tab και πλήκτρα βέλους
Μετακίνηση στην οθόνη
Ctrl
Διακοπή ανάγνωσης
Caps Lock + D
Ανάγνωση στοιχείου
Caps Lock + M
Έναρξη ανάγνωσης
Caps Lock + H
Ανάγνωση εγγράφου
Caps Lock + V
Επανάληψη φράσης
Caps Lock + W
Ανάγνωση παραθύρου
Caps Lock + Page Up ή Page Down
Αύξηση ή μείωση της έντασης της φωνής
Caps Lock + συν (+) ή πλην (-)
Αύξηση ή μείωση της ταχύτητας της φωνής
Caps Lock + πλήκτρο διαστήματος
Εκτέλεση προεπιλεγμένης ενέργειας
Caps Lock + αριστερό ή δεξιό βέλος
Μετακίνηση στο προηγούμενο/επόμενο στοιχείο
Caps Lock + F2
Εμφάνιση εντολών για το τρέχον στοιχείο
Πάτημα του πλήκτρου Caps Lock δύο φορές διαδοχικά και γρήγορα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του πλήκτρου Caps Lock
Caps + EscΈξοδος από τον Αφηγητή


Συντομεύσεις πληκτρολογίου αφής Αφηγητή

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Αφηγητή σε tablet με δυνατότητα αφής τεσσάρων σημείων.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Μονό πάτημα με δύο δάχτυλα
Διακοπή της ανάγνωσης από τον Αφηγητή
Τριπλό πάτημα με τέσσερα δάχτυλα
Εμφάνιση όλων των εντολών του Αφηγητή (συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν υπάρχουν σε αυτήν τη λίστα)
Διπλό πάτημα
Ενεργοποίηση κύριας ενέργειας
Τριπλό πάτημα
Ενεργοποίηση δευτερεύουσας ενέργειας
Άγγιγμα ή σύρσιμο με ένα δάχτυλο
Ανάγνωση των στοιχείων που βρίσκονται κάτω από τα δάχτυλά σας
Κίνηση αριστερά/δεξιά με ένα δάχτυλο
Μετακίνηση στο προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο
Σάρωση προς τα αριστερά/δεξιά/επάνω/κάτω με δύο δάχτυλα
Κύλιση
Σάρωση προς τα κάτω με τρία δάχτυλα
Έναρξη ανάγνωσης κειμένου με δυνατότητα εξερεύνησης


Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίουWindows 7


Συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τον έλεγχο των Windows 7 με πληκτρολόγιο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Διευκόλυνσης πρόσβασης

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που διευκολύνουν τη χρήση του υπολογιστή σας.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Αντιθέσεων
Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού
Shift πέντε φορές
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων
Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows
Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows
+ U
Άνοιγμα του Κέντρου διευκόλυνσης πρόσβασης


Συντομεύσεις πληκτρολογίου Μεγεθυντικού φακού

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τον Μεγεθυντικό φακό.

Πατήστε αυτό το πλήκτροΓια να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows
Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows
+ συν (+) ή πλην (-)
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
Ctrl + Alt + πλήκτρο διαστήματος
Προεπισκόπηση επιφάνειας εργασίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + D
Μετάβαση σε λειτουργία αγκύρωσης
Ctrl + Alt + F
Μετάβαση σε λειτουργία πλήρους οθόνης
Ctrl + Alt + I
Αντιστροφή χρωμάτων
Ctrl + Alt + L
Μετάβαση σε λειτουργία φακού
Ctrl + Alt + R
Αλλαγή μεγέθους του φακού
Ctrl + Alt + πλήκτρα βέλους
Μετατόπιση στην κατεύθυνση των πλήκτρων βέλους
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows
Εικόνα του πλήκτρου με το λογότυπο των Windows
+ Esc
Έξοδος από τον Μεγεθυντικό φακό


Δημιουργία συντομεύσεων πληκτρολογίου για το άνοιγμα προγραμμάτων

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για το άνοιγμα προγραμμάτων. Προτού ξεκινήσετε, πρέπει να δημιουργήσετε μια συντόμευση για το πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το φάκελο που περιέχει το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συντόμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία συντομεύσεων για προγράμματα, ανατρέξτε στο θέμα "Δημιουργία ή διαγραφή συντόμευσης".

  1. Εντοπίστε τη συντόμευση προς το πρόγραμμα για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.
  2. Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
  3. Στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες συντόμευσης", κάντε κλικ στην καρτέλα Συντόμευση.
  4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Πλήκτρο συντόμευσης, πατήστε το πλήκτρο του πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με τα πλήκτρα Ctrl + Alt (οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ξεκινούν αυτόματα με Ctrl + Alt) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
    ??????????? ?????????? ???????????
    Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή επιβεβαιώστε την ενέργεια.

    Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο πρόγραμμα που έχει επίσης συντόμευση πληκτρολογίου και χρησιμοποιεί τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων με αυτόν που δημιουργήσατε, η συντόμευσή σας είναι πιθανό να μην λειτουργήσει.


Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 13810 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 4

Σχόλια