Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Microsoft Surface Hub

Ισχύει για: Windows 10

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Surface Hub.

 Πατήστε αυτό το πλήκτρο Για να κάνετε το εξής
Πλήκτρο με το λογότυπο των
Άνοιγμα ή κλείσιμο της Έναρξης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + A
Άνοιγμα γρήγορων ενεργειών
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F
Είσοδος σε πλήρη οθόνη ή έξοδος από αυτή για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + N
Άνοιγμα ειδοποιήσεων
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + S
Άνοιγμα Cortana ή αναζήτησης
Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + T
Άνοιγμα του ρολογιού
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + W Αποστολή στον πίνακα
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X  Εναλλαγή πλευρικών εργαλειοθηκών
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + 1  Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου κλήσεων στην πλαϊνή γραμμή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + 2  Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου επαφών στην πλαϊνή γραμμή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + 3  Άνοιγμα ή κλείσιμο του παραθύρου μηνυμάτων στην πλαϊνή γραμμή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + 4  Άνοιγμα ή κλείσιμο του τμήματος παραθύρου περιεχομένου στην πλαϊνή γραμμή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + F6  Μετακίνηση της εστίασης πληκτρολογίου μεταξύ των πλαϊνών γραμμών, της επάνω και της κάτω γραμμής
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Shift + F6  Μετακίνηση της εστίασης πληκτρολογίου μεταξύ των πλαϊνών γραμμών, της επάνω και της κάτω γραμμής στην αντίθετη κατεύθυνση
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Tab  Μετάβαση στην προβολή εργασιών
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Backspace  Επιστροφή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Πλήκτρο διαστήματος  Εναλλαγή γλώσσας ή πληκτρολογίου εισόδου
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Enter  Άνοιγμα Αφηγητή
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Συν (+)  Άνοιγμα μεγεθυντικού φακού
 Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Print Screen  Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντιθέσεων
 F10 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κοινής χρήσης οθόνης
Alt + Tab  Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών εφαρμογών
 Αριστερό Alt + αριστερό Shift + Num Lock Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πλήκτρων ποντικιού
 Δεξιό πλήκτρο Shift για οκτώ δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων φίλτρων
 Shift πέντε φορές Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ασύγχρονων πλήκτρων
 Num Lock για πέντε δευτερόλεπτα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πλήκτρων εναλλαγής
 Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + Esc
 Λήξη της περιόδου λειτουργίας

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου