Τρόπος λειτουργίας της Αυτόματης αποσύνδεσης (Autodisconnect) στα Windows NT και Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο τεκμηριώνει την παράμετρο αυτόματης αποσύνδεσης (Autodisconnect) που σχετίζεται με το τοπικό δίκτυο (LAN) των Windows NT και Windows 2000.

Τα Windows NT και τα Windows 2000 χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές παραμέτρους αυτόματης αποσύνδεσης. Μία για αποσύνδεση από τις συνδέσεις της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Access Service - RAS) και μία άλλη για αποσύνδεση από τις συνδέσεις τοπικού δικτύου (LAN). Η παράμετρος αυτόματης αποσύνδεσης της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (RAS) τεκμηριώνεται στο άρθρο Q153944 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), η αντίστοιχη έκδοση όμως για τα τοπικά δίκτυα (LAN) δεν είναι τεκμηριωμένη. Η μόνη αναφορά που έχει εκδοθεί για αυτήν την αυτόματη αποσύνδεση βρίσκεται στις καταχωρήσεις μητρώου του αρχείου Βοήθειας του Windows NT Resource Kit NT, σε μία επισκόπηση των καταχωρήσεων για την ενότητα παραμέτρων LanmanServer.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να βρείτε την παράμετρο αυτόματης αποσύνδεσης τοπικού δικτύου (LAN) στο δευτερεύον δένδρο HKEY_LOCAL_MACHINE κάτω από το δευτερεύον κλειδί:
\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προηγούμενη καταχώρηση πρέπει να βρίσκεται στον υπολογιστή ο οποίος φιλοξενεί τα κοινόχρηστα στοιχεία.

Σκοπός είναι να αποσυνδεθούν οι ανενεργές λειτουργίες, έπειτα από έναν αριθμό λεπτών που έχει οριστεί. Ο αριθμός των λεπτών μπορεί να ρυθμιστεί σε μία γραμμή εργαλείων με χρήση της εντολής net config server.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την τιμή της αυτόματης αποσύνδεσης στα 30 λεπτά, θα έπρεπε να εκτελέσετε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
net config server /autodisconnect:30
Το έγκυρο εύρος τιμών είναι από -1 έως 65535 λεπτά στη γραμμή εργαλείων. Για απενεργοποίηση της αυτόματης αποσύνδεσης, ρυθμίστε την στην τιμή -1.

Η ρύθμιση της αυτόματης αποσύνδεσης στην τιμή 0 δεν την απενεργοποιεί και έχει ως αποτέλεσμα πολύ άμεσες αποσυνδέσεις, μετά από δευτερόλεπτα ανενεργού χρόνου. (Ωστόσο, η παράμετρος αυτόματης αποσύνδεσης της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (RAS) απενεργοποιείται αν την ρυθμίσετε στην τιμή 0.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Συνιστάται η τροποποίηση της αυτόματης αποσύνδεσης τοπικού δικτύου (LAN) απευθείας στο μητρώο. Εάν την τροποποιήσετε στη γραμμή εντολών, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι λειτουργίες αυτόματης ρύθμισης των Windows NT και των Windows 2000.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  128167 Παράμετροι και ρύθμιση υπηρεσίας διακομιστή
  Εάν γίνει επεξεργασία της παραμέτρου αυτόματης αποσύνδεσης τοπικού δικτύου (LAN) στο μητρώο, το έγκυρο εύρος τιμών είναι από 0 έως 4294967295 (Oxffffffff).
 • Για έναν διακομιστή Windows 2000 σε έναν τομέα, είτε εκτελεί ως ελεγκτής τομέα, είτε ως διακομιστής, η μέγιστη τιμή είναι 65,535 (0xffff). Οι τιμές που ρυθμίζονται πάνω από αυτό το όριο, θα επιστρέφονται στο 0xffff κατόπιν ανανέωσης της πολιτικής. Οι διακομιστές των Windows 2000 σε μια ομάδα εργασίας μπορούν να ρυθμιστούν σε οποιαδήποτε τιμή, όπως ορίζεται.

  Εάν ρυθμίσετε στη γραμμή εντολών την επιλογή της αυτόματης αποσύνδεσης στο -1, στο μητρώο η αυτόματη αποσύνδεση ρυθμίζεται στην ανώτερη τιμή. Η τιμή αυτή είναι περίπου 8.171 χρόνια (δεν έχει γίνει δοκιμή), που πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να είναι η αντίστοιχη της απενεργοποίησης της αυτόματης αποσύνδεσης.
 • Το μητρώο δεν σας επιτρέπει να εισαγάγετε μια τιμή -1. Ωστόσο, αυτή η τροποποίηση μπορεί να γίνει στη γραμμή εντολών με την ακόλουθη εντολή:
  net config server /autodisconnect:-1
  Αφού γίνει αυτή η ρύθμιση, προστίθενται δύο επιπλέον κλειδιά μητρώου:
  anndelta: REG_DWORD: 0xbb8
  announce: REG_DWORD: 0xf0
  Announce: Καθορίζει την ταχύτητα δήλωσης δικτύου σε δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα αυτή καθορίζει τη συχνότητα με την οποία ο διακομιστής δηλώνεται σε άλλους υπολογιστές του δικτύου.

  Anndelta: Καθορίζει την τιμή δέλτα για την ταχύτητα δήλωσης, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η τιμή αυτή καθορίζει τη δυνατή παραλλαγή μεταξύ της ταχύτητας announce και της περιόδου του χρόνου που καθορίζεται στον φορέα δήλωσης.

  Η τιμή δέλτα επιτρέπει τυχαία παραλλαγή των ταχυτήτων announce. Για παράδειγμα, εάν ο φορέας announce έχει την τιμή 10 και ο φορέας anndelta έχει την τιμή 1, η ταχύτητα announce μπορεί να εκτείνεται μεταξύ 9.999 και 10.001 δευτερόλεπτα.
 • Μετά από μερικά λεπτά ανενεργού χρόνου, η αντιστοιχισμένη μονάδα, ή μονάδες, δίσκου μπορεί να αποσυνδεθούν και ενδέχεται να εμφανιστεί ένα κόκκινο "X" δίπλα στις αντιστοιχισμένες μονάδες δίσκου στον Windows Explorer.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  305355 Κάποια προγράμματα Compaq προκαλούν αποσύνδεση των αντιστοιχισμένων μονάδων δίσκου
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 138365 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια