Ενημερωτικό δελτίο του κύκλου ζωής των Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2019

Κάθε προϊόν Windows έχει έναν κύκλο ζωής. Ο κύκλος ζωής ξεκινά με την κυκλοφορία του προϊόντος και λήγει όταν πλέον το προϊόν δεν υποστηρίζεται. Η γνώση των βασικών ημερομηνιών σε αυτόν τον κύκλο ζωής σάς βοηθά να λαμβάνετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με το πότε θα κάνετε ενημέρωση, αναβάθμιση ή άλλες αλλαγές στο λογισμικό σας. 

Windows 10


Εκδόσεις Home, Enterprise, Education, Pro και Pro for Workstations 

Το Εξαμηνιαίο κανάλι (SAC) των Windows 10 διέπεται από τη Σύγχρονη πολιτική κύκλου ζωής (από τις 25 Ιανουαρίου 2018). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft ή διαβάστε τις Συνήθεις ερωτήσεις για τη σύγχρονη πολιτική

Οι ενημερώσεις δυνατοτήτων θα κυκλοφορούν δύο φορές τον χρόνο για τα Windows 10 μέσω του εξαμηνιαίου καναλιού, με στοχευόμενους μήνες τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο κάθε έτους. Οι ενημερώσεις είναι συγκεντρωτικές, με κάθε ενημέρωση να βασίζεται στην προηγούμενή της. Θα πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε την τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων (έκδοση) προτού λήξει η υποστήριξη για την τρέχουσα έκδοση, ώστε να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη από τη Microsoft μέσω μηνιαίων ενημερώσεων ποιότητας.
 
Από τις 6 Σεπτεμβρίου 2018, εξελίξαμε το χρονοδιάγραμμα υποστήριξής μας για τους πελάτες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για τη δοκιμή και ανάπτυξη των ενημερώσεων δυνατοτήτων των εκδόσεων Windows 10 Enterprise και Education. Για τον σκοπό αυτό, οι ενημερώσεις δυνατοτήτων θα υποστηρίζονται με μηνιαίες ενημερώσεις ποιότητας ως εξής:
 
Έκδοση  Ενημερώσεις δυνατοτήτων Μαρτίου*  Ενημερώσεις δυνατοτήτων Σεπτεμβρίου*
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Education
Υποστήριξη για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας Υποστήριξη για 30 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Home
 
Συντήρηση για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, η τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα στη συσκευή σας μόλις γίνει διαθέσιμη. Συντήρηση για 18 μήνες από την ημερομηνία κυκλοφορίας, ωστόσο, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, η τελευταία ενημέρωση δυνατοτήτων μπορεί να εγκατασταθεί αυτόματα στη συσκευή σας μόλις γίνει διαθέσιμη.
* Οι ενημερώσεις δυνατοτήτων θα κυκλοφορούν δύο φορές τον χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο.
 

Ορισμένες εκδόσεις1 μπορούν να αναβάλουν τις εξαμηνιαίες ενημερώσεις δυνατοτήτων από τις επιλογές Ρυθμίσεις  >Windows Update >Επιλογές για προχωρημένους ή μέσω μιας πολιτικής που μπορεί να παρέχει το σύστημα διαχείρισης ενός οργανισμού στη συσκευή. Στις συσκευές που δεν έχουν ρυθμιστεί για αναβολή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων, ώστε η συσκευή σας να παραμείνει ασφαλής και να συνεχιστεί η υποστήριξη από τη Microsoft. Ενδέχεται να εγκατασταθούν αυτόματα νέες εκδόσεις πριν από την ημερομηνία λήξης υπηρεσίας της τρέχουσας έκδοσης στη συσκευή σας.

1 Η έκδοση Home δεν υποστηρίζει την αναβολή των ενημερώσεων δυνατοτήτων, επομένως, τυπικά θα ληφθεί μια νέα έκδοση των Windows 10 πριν από την εμφανιζόμενη ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας.
 

Παρακάτω παρατίθενται οι ημερομηνίες διάθεσης και λήξης υποστήριξης κατά έκδοση των Windows 10.

Ιστορικό εκδόσεων των Windows 10 Ημερομηνία διαθεσιμότητας Λήξη υποστήριξης για τις εκδόσεις Home, Pro και Pro for Workstations Λήξη υποστήριξης για τις εκδόσεις Enterprise και Education
Windows 10, έκδοση 1903 21 Μαΐου 2019 8 Δεκεμβρίου 2020 8 Δεκεμβρίου 2020
Windows 10, έκδοση 1809 13 Νοεμβρίου 2018 12 Μαΐου 2020 11 Μαΐου 2021
Windows 10, έκδοση 1803 30 Απριλίου 2018 12 Νοεμβρίου 2019 10 Νοεμβρίου 2020
Windows 10, έκδοση 1709 17 Οκτωβρίου 2017 9 Απριλίου 2019 14 Απριλίου 2020
Windows 10, έκδοση 1703 5 Απριλίου 2017* 9 Οκτωβρίου 2018 8 Οκτωβρίου 2019
Windows 10, έκδοση 1607 2 Αυγούστου 2016 10 Απριλίου 2018 9 Απριλίου 2019
Windows 10, έκδοση 1511 10 Νοεμβρίου 2015 10 Οκτωβρίου 2017 10 Οκτωβρίου 2017
Windows 10, Ιούλιος 2015 (έκδοση 1507) 29 Ιουλίου 2015 9 Μαΐου 2017  9 Μαΐου 2017
* Τα Windows 10, έκδοση 1703 για εκδόσεις Enterprise, Education και IOT Enterprise κυκλοφόρησαν στις 11 Απριλίου 2017. 
Σημείωση: Δεν λειτουργούν όλες οι δυνατότητες μιας ενημέρωσης σε όλες τις συσκευές. Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). 

 

Εκδόσεις Enterprise LTSC/LTSB 

Οι εκδόσεις Windows 10 LTSC/LTSB θα συνεχίσουν να ακολουθούν τη Σταθερή πολιτική κύκλου ζωής. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην Πολιτική λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop της Microsoft.

Ιστορικό εκδόσεων των Windows 10 Ημερομηνία διαθεσιμότητας Ημερομηνία λήξης βασικής υποστήριξης Ημερομηνία λήξης εκτεταμένης υποστήριξης
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019
13 Νοεμβρίου 2018 9 Ιανουαρίου 2024 9 Ιανουαρίου 2029
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
2 Αυγούστου 2016 12 Οκτωβρίου 2021 13 Οκτωβρίου 2026
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB
29 Ιουλίου 2015 13 Οκτωβρίου 2020 14 Οκτωβρίου 2025
Σημείωση: Δεν λειτουργούν όλες οι δυνατότητες μιας ενημέρωσης σε όλες τις συσκευές. Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημερώσεις, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής των Windows 10, ανατρέξτε στη σελίδα Ενημέρωση πολιτικής κύκλου ζωής εξαμηνιαίου καναλιού προγράμματος-πελάτη Windows 10 και Windows Server (1 Φεβρουαρίου 2018) ή Πληροφορίες έκδοσης των Windows 10. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κύκλο ζωής Windows 10 mobile, ανατρέξτε στο θέμα Windows 10 Mobile.

Windows 8.1 και 7


Οι προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Windows διέπονται από τη Σταθερή πολιτική κύκλου ζωής. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει δύο φάσεις: τη βασική και την εκτεταμένη υποστήριξη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική λογισμικού για επιχειρήσεις, προγραμματιστές και λειτουργικό σύστημα Desktop της Microsoft

Λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών Λήξη βασικής υποστήριξης Λήξη εκτεταμένης υποστήριξης
Windows 8.1 9 Ιανουαρίου 2018 10 Ιανουαρίου 2023
Windows 7, service pack 1* 13 Ιανουαρίου 2015 14 Ιανουαρίου 2020 
* Η υποστήριξη για τα Windows 7 RTM χωρίς service pack έληξε στις 9 Απριλίου 2013. Φροντίστε να εγκαταστήσετε το Windows 7 Service Pack 1 για να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε υποστήριξη και ενημερώσεις.

Οι προηγούμενες εκδόσεις των Windows, συμπεριλαμβανομένων των Windows 7 και των Windows 8.1, διαθέτουν περιορισμένη υποστήριξη κατά την εκτέλεσή τους σε νέους επεξεργαστές και chipset από κατασκευαστές όπως η Intel, η AMD, η NVidia και η Qualcomm. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft. Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να εκτελεί προηγούμενες εκδόσεις των Windows, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("OEM").

Windows 8.1 και 7: ερωτήσεις και απαντήσεις

Λήξη πωλήσεων

Με τη Λήξη πωλήσεων αναφερόμαστε στην ημερομηνία από την οποία και έπειτα μια συγκεκριμένη έκδοση των Windows δεν αποστέλλεται πλέον σε μεταπωλητές ή σε κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM). Παραδείγματα OEM είναι η Dell και η Toshiba, οι κατασκευαστές υπολογιστών που συνήθως προεγκαθιστούν λογισμικό Windows.

Σε αυτόν τον πίνακα αναγράφονται ημερομηνίες λήξης πωλήσεων για συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα των Windows.

Λειτουργικά συστήματα και ενημερώσεις υπολογιστών-πελατών Ημερομηνία γενικής διαθεσιμότητας Λήξη πωλήσεων λογισμικού λιανικής πώλησης* Λήξη πωλήσεων για υπολογιστές με προεγκατεστημένα Windows
Windows 8.1 18 Οκτωβρίου 2013 1 Σεπτεμβρίου 2015 31 Οκτωβρίου 2016
Windows 8 26 Οκτωβρίου 2012 31 Οκτωβρίου 2014 30 Ιουνίου 2016
Windows 7 Professional 22 Οκτωβρίου 2009 31 Οκτωβρίου 2013 31 Οκτωβρίου 2016
Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate 22 Οκτωβρίου 2009 31 Οκτωβρίου 2013 31 Οκτωβρίου 2014
* Όταν το προϊόν λογισμικού λιανικής πώλησης φτάσει στην ημερομηνία λήξης πωλήσεων, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αγορά του μέσω OEM (της εταιρείας που κατασκεύασε τον υπολογιστή σας) μέχρι να φτάσει η ημερομηνία λήξης πωλήσεων των υπολογιστών με προεγκατεστημένα Windows.

 

Λήξη πωλήσεων: ερωτήσεις και απαντήσεις

Δικαιώματα υποβάθμισης των Windows

Για να χρησιμοποιήσουν προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού των Windows σε υπολογιστές στους οποίους έχουν εγκατασταθεί νεότερες εκδόσεις, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μια άδεια για δικαιώματα υποβάθμισης. Αυτά τα δικαιώματα υποβάθμισης διαφέρουν ανάλογα με το αν το λογισμικό αποκτήθηκε μέσω προγραμμάτων παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (Volume Licensing), ΟΕΜ ή FPP. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ελέγξτε το ενημερωτικό υλικό για άδειες χρήσης δικαιωμάτων υποβάθμισης. Οι προηγούμενες εκδόσεις των Windows, συμπεριλαμβανομένων των Windows 7 και των Windows 8.1, διαθέτουν περιορισμένη υποστήριξη κατά την εκτέλεσή τους σε νέους επεξεργαστές και chipset από κατασκευαστές όπως η Intel, η AMD, η NVidia και η Qualcomm. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική κύκλου ζωής της Microsoft. Μια συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να εκτελεί προηγούμενες εκδόσεις των Windows, αν το υλικό της συσκευής δεν είναι συμβατό, αν δεν διαθέτει ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης ή αν βρίσκεται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της περιόδου υποστήριξης του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού ("OEM").

Windows Server


Για να μάθετε περισσότερα για τον Windows Server σε σχέση με τα Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες κυκλοφορίας Windows Server. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη service pack πριν από τα Windows 10. 

Λειτουργικά συστήματα διακομιστών Προηγούμενα service pack Τρέχον service pack και ημερομηνία διαθεσιμότητας Επόμενη ενημέρωση και εκτιμώμενη ημερομηνία διαθεσιμότητας 
Windows Server, έκδοση 1809 (Datacenter και Standard) Δεν ισχύει 13 Νοεμβρίου 2018 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server 2019 (Datacenter, Essentials, Standard) Δεν ισχύει 13 Νοεμβρίου 2018 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server, έκδοση 1803 (Datacenter και Standard) Δεν ισχύει 30 Απριλίου 2018 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server, έκδοση 1709 (Datacenter και Standard) Δεν ισχύει 17 Οκτωβρίου 2017 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server 2016
Datacenter, Essentials, Standard)
Δεν ισχύει 15 Οκτωβρίου 2016 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Storage Server 2016 Δεν ισχύει 15 Οκτωβρίου 2016 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server 2012 R2 Δεν ισχύει 18 Οκτωβρίου 2013 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server 2012 Δεν ισχύει 30 Οκτωβρίου 2012 Δεν έχουν προγραμματιστεί service pack 
Windows Server 2008 R2 Δεν ισχύει

SP1

22 Φεβρουαρίου 2011

Δεν έχει καθοριστεί ακόμα 
Windows Server 2008

SP1

(Ο Windows Server 2008 κυκλοφόρησε μαζί με το SP1)

SP2

26 Μαΐου 2009

Δεν έχει καθοριστεί ακόμα