Χρήση της λειτουργίας αντιθέσεων

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε κείμενο στην οθόνη σας, επειδή χρειάζεστε μεγαλύτερη αντίθεση χρωμάτων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιθέσεων.

 

Λειτουργικό σύστημα Βήματα
Windows 10
 1. Πατήστε τη συντόμευση πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για τη Διευκόλυνσης πρόσβασης  και κατόπιν επιλέξτε Αντιθέσεις.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση λειτουργίας αντιθέσεων. Θα σας ζητηθεί να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ενώ γίνεται προσαρμογή της συσκευής σας.
 3. Στην περιοχή Επιλογή θέματος, επιλέξτε ένα θέμα αντιθέσεων από το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή.
Windows 8.1
 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο και πατήστε Ρυθμίσεις (ή, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε τον δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω και επιλέξτε Ρυθμίσεις).
 2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διευκόλυνση πρόσβασης.
 3. Στην περιοχή Αντιθέσεις, επιλέξτε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αντιθέσεις.
Windows 7
 1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
  και κατόπιν στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε χρώμα παραθύρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή χρωμάτων και μετρήσεων παραθύρου.
 2. Στην περιοχή Βασικά θέματα και θέματα Υψηλών αντιθέσεων, κάντε κλικ στο θέμα υψηλής αντίθεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Windows 7 Home Basic

Windows 7 Starter
 1.  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη
  Εικόνα του κουμπιού
  και κατόπιν στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου, Εμφάνιση και τέλος Οθόνη.
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή συνδυασμού χρωμάτων.
 3. Στην περιοχή Συνδυασμός χρωμάτων, κάντε κλικ στο συνδυασμό χρωμάτων υψηλής αντίθεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.