Τρόποι σύνδεσης στο Internet στα Windows 95/98

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τα βήματα για τη ρύθμιση των παραμέτρων των Windows 95/98 για σύνδεση στο Internet, χρησιμοποιώντας το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking). Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πριν να ξεκινήσετε τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows 95/98 διαθέτουν ενσωματωμένη υποστήριξη για σύνδεση με μια υπηρεσία παροχής Internet, η οποία χρησιμοποιεί ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου PPP (Point-to-Point Protocol) ή πρωτοκόλλου SLIP (Serial Line Internet Protocol). Η υποστήριξη πρωτοκόλλου SLIP είναι διαθέσιμη με την έκδοση των Windows 95/98 σε CD-ROM, με τα στοιχεία Extras στο CD-ROM για την αναβάθμιση των Windows 95 και με το στοιχείο Internet Jumpstart Kit του Microsoft Plus! για Windows 95.

Γρήγορα αποτελέσματαΓια να συνδεθείτε στο Internet, χρειάζεστε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου PPP ή SLIP με μια υπηρεσία παροχής Internet. Χρειάζεστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες από την υπηρεσία παροχής Internet:
 • Όνομα χρήστη (User name)
 • Κωδικό πρόσβασης (Password)
 • Αριθμό τηλεφώνου για τοπική πρόσβαση (Local access phone number)
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή (host name) και όνομα τομέα (domain name)
 • Διεύθυνση IP του διακομιστή DNS (DNS server IP address)
 • Τεχνική ελέγχου ταυτότητας (Authentication technique) (εάν χρησιμοποιείται ή όχι παράθυρο τερματικού)
Η υπηρεσία παροχής Internet μπορεί επίσης να σας παράσχει μια διεύθυνση IP (IP address) και μια μάσκα IP subnet (IP subnet mask). Αυτά τα προαιρετικά στοιχεία απαιτούνται μόνο αν η υπηρεσία παροχής σάς δώσει μια αποκλειστική διεύθυνση IP για να την χρησιμοποιείτε κάθε φορά που συνδέεστε.

Τρόπος εγκατάστασης Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking)Πριν να ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας με το Internet, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking). Για το σκοπό αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή "Προγράμματα" (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή "Βοηθήματα" (Accessories) και ελέγξτε αν είναι διαθέσιμος ένας φάκελος με το όνομα "Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου" (Dial-Up Networking).


Εάν διαθέτετε ένα φάκελο με το όνομα "Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου" (Dial-Up Networking), μεταβείτε στην ενότητα "Τρόπος εγκατάστασης του πρωτοκόλλου TCP/IP" παρακάτω.

Εάν δεν διαθέτετε ένα φάκελο με το όνομα "Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου" (Dial-Up Networking), προσθέστε το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) ακολουθώντας τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε κλικ στο στοιχείο Επικοινωνίες (Communications) (μην κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup), κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πρωτόκολλο SLIP περιλαμβάνεται στο φάκελο Admin\Apptools\Dscript του CD-ROM των Windows 95. Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση των Windows 95 σε δισκέτες και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υποστήριξη πρωτοκόλλου SLIP, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του πρωτοκόλλου SLIP:
135315 Στοιχεία Extras στο CD-ROM αναβάθμισης των Microsoft Windows 95
Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία παροχής Internet στα Windows 95, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εγκαταστήσετε την υποστήριξη πρωτοκόλλου SLIP:


ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, εάν χρησιμοποιείτε Windows 98. Τα Windows 98 εγκαθιστούν την υποστήριξη πρωτοκόλλου SLIP από προεπιλογή.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Στην καρτέλα Εγκατάσταση των Windows (Windows Setup)κάντε κλικ στο κουμπί Από δισκέτα (Have Disk).
 3. Εισαγάγετε την κατάλληλη δισκέτα ή CD-ROM και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο φάκελο που περιέχει το πρωτόκολλο SLIP.

Τρόπος εγκατάστασης του πρωτοκόλλου TCP/IPΜετά την εγκατάσταση του Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking), ακολουθήστε τα εξής βήματα για να εγκαταστήσετε το πρωτόκολλο TCP/IP:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο (Network).
 2. Στην καρτέλα Παράμετροι (Configuration), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο (Protocol), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στο στοιχείο TCP/IP στο πλαίσιο Πρωτόκολλα δικτύου (Network Protocols) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εάν θέλετε να συνδεθείτε μόνο στο Internet, χρειάζεστε μόνο τα ακόλουθα στοιχεία δικτύου:

  Πρόγραμμα-πελάτη για Δίκτυα της Microsoft (Client for Microsoft Networks)
  Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter)
  Πρωτόκολλο TCP/IP
  Για να καταργήσετε ένα στοιχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε πρόσθετα πρωτόκολλα με τον Προσαρμογέα Τηλεφωνικών Κλήσεων (Dial-Up Adapter), εάν τα χρειάζεστε για σύνδεση με άλλους διακομιστές Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 4. Μετά την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας όταν σας ζητηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτήν τη φάση, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε καμία παράμετρο του πρωτοκόλλου TCP/IP. Οδηγίες για τη ρύθμιση αυτών των παραμέτρων περιλαμβάνονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του πρωτοκόλλου TCP/IP έχουν ως εξής:
 • Ρύθμιση της διεύθυνσης IP (IP address) για αυτόματη λήψη μιας διεύθυνσης IP (IP Address)
 • Ρύθμιση παραμέτρων WINS για χρήση DHCP για την επίλυση WINS
 • Εγκατεστημένες πύλες: Καμία
 • Ρύθμιση παραμέτρων DNS για την απενεργοποίηση DNS

Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων νέας σύνδεσης για λογαριασμούς πρωτοκόλλου PPPΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν έχετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP, μεταβείτε στην ενότητα "Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων νέας σύνδεσης για λογαριασμούς πρωτοκόλλου SLIP" παρακάτω.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 2. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking), εμφανίζεται ο οδηγός "Καλωσορίσατε στο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου" (Welcome To Dial-Up Networking). Εάν δεν εμφανιστεί ο οδηγός, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δημιουργία σύνδεσης" (Make New Connection) και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δημιουργία σύνδεσης Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 3. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο φάκελο "Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου", στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να συνδεθείτε στο Internet.
Εάν η υπηρεσία παροχής Internet απαιτεί να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στο λογαριασμό πρωτοκόλλου PPP μετά τη σύνδεση, πρέπει να ενεργοποιήσετε την απαραίτητη υποστήριξη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε αυτήν την υποστήριξη:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο που μόλις δημιουργήθηκε στο φάκελο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 3. Στην καρτέλα Επιλογές (Options), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου του τερματικού μετά την κλήση (Bring up terminal window after dialing) για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος διακομιστή (Server Type).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet ή στο στοιχείο PPP: Internet, Windows NT Server, Windows 98 στο πλαίσιο Τύπος διακομιστή τηλεφωνικών κλήσεων (Type Of Dial-Up Server) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου TCP/IP στην περιοχή Επιτρεπόμενα πρωτόκολλα δικτύου (Allowed Network Protocols) για να το επιλέξετε. Η επιλογή του πρωτοκόλλου TCP/IP επιτρέπει ταχύτερη σύνδεση μετά την κλήση της υπηρεσίας παροχής Internet. Οι υπόλοιπες επιλογές δεν είναι σχετικές με τη σύνδεση στο Internet.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις TCP/IP (TCP/IP Settings).

  Για να χρησιμοποιήσετε πόρους στο Internet, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS (DNS server address). Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP (IP address), εάν η υπηρεσία παροχής Internet σάς έχει δώσει μια μόνιμη διεύθυνση IP (IP address).

Τρόπος σύνδεσης στο λογαριασμό πρωτοκόλλου PPP 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) το οποίο δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση με (Connect To), πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).

  Εάν προηγουμένως είχατε κάνει κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση παραθύρου του τερματικού μετά την κλήση" (Bring up terminal window after dialing), εμφανίζεται ένα παράθυρο τερματικού στο οποίο πληκτρολογείτε τις πληροφορίες σύνδεσης. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password), κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" (Continue). Η σειρά με την οποία συνδέεστε και οι πληροφορίες που πρέπει να πληκτρολογήσετε ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης.
Αφού εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Έγινε σύνδεση με" (Connected To), είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων νέας σύνδεσης για λογαριασμούς πρωτοκόλλου SLIPΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε τα βήματα αυτής της ενότητας.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 2. Εάν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking), εμφανίζεται ο οδηγός "Καλωσορίσατε στο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου" (Welcome To Dial-Up Networking). Εάν δεν εμφανιστεί ο οδηγός, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Δημιουργία σύνδεσης" (Make New Connection) και ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δημιουργία σύνδεσης Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 3. Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο φάκελο "Σύνδεση μέσω Τηλεφώνου", στο οποίο μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ για να συνδεθείτε στο Internet.
 4. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο που μόλις δημιουργήθηκε στο φάκελο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) στο μενού που εμφανίζεται.
 5. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος διακομιστή (Server Type).
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο SLIP: Σύνδεση στο UNIX (SLIP: UNIX Connection) στο πλαίσιο "Τύπος διακομιστή τηλεφωνικών κλήσεων" (Type Of Dial-Up Server)και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου TCP/IP στην περιοχή Επιτρεπόμενα πρωτόκολλα δικτύου (Allowed Network Protocols) για να το επιλέξετε. Η επιλογή του πρωτοκόλλου TCP/IP επιτρέπει ταχύτερη σύνδεση μετά την κλήση της υπηρεσίας παροχής Internet. Οι υπόλοιπες επιλογές δεν είναι σχετικές με τη σύνδεση στο Internet.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν διαθέτετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου CSLIP (συμπιεσμένο SLIP) και εκτελείτε τα Windows 95, κάντε κλικ στο στοιχείο CSLIP: Σύνδεση στο UNIX με συμπίεση επικεφαλίδων IP" (CSLIP: UNIX Connection with IP Header Compression). Η υπηρεσία παροχής Internet μπορεί να σας ενημερώσει για τον τύπο του λογαριασμού πρωτοκόλλου SLIP που διαθέτετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις TCP/IP (TCP/IP Settings).

  Για να χρησιμοποιήσετε πόρους στο Internet, πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή DNS (DNS server address). Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP (IP address), εάν η υπηρεσία παροχής Internet σάς έχει δώσει μια μόνιμη διεύθυνση IP (IP address).

Τρόπος σύνδεσης στο λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που δημιουργήσατε νωρίτερα. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση με (Connect To), κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση (Connect).
 3. Μετά από διαπραγμάτευση με το μόντεμ, εμφανίζεται ένα παράθυρο τερματικού στο οποίο πληκτρολογείτε τις πληροφορίες σύνδεσης. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) στο παράθυρο τερματικού, θα πρέπει να λάβετε ένα μήνυμα από την υπηρεσία παροχής Internet το οποίο σας ενημερώνει για την διεύθυνση IP (IP address) αυτής της περιόδου λειτουργίας. Οι περισσότερες υπηρεσίες παροχής χρησιμοποιούν ένα μήνυμα όπως "Η διεύθυνση IP είναι" (Your IP address is) ή "Περίοδος λειτουργίας SLIP από ###.###.###.### προς ###.###.###.###" (SLIP session from ###.###.###.### to ###.###.###.###), όπου το δεύτερο σύνολο αριθμών είναι η διεύθυνση IP (IP address).

  Η σειρά με την οποία συνδέεστε και οι πληροφορίες που πρέπει να πληκτρολογήσετε ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία παροχής Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης.
 4. Σημειώστε τη διεύθυνση IP (IP address) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
 5. Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση IP (IP address) στο παράθυρο διαλόγου Διεύθυνση IP για σύνδεση SLIP (SLIP Connection IP Address) πληκτρολογώντας τη διεύθυνση IP (IP address) που σημειώσατε στο βήμα 4 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διεύθυνση πρωτοκόλλου IP (IP address), επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της διεύθυνσης IP (IP address) του λογαριασμού πρωτοκόλλου SLIP.

Πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου PPP σε σχέση με το πρωτόκολλο SLIPΕάν διαθέτετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP, μπορείτε να εξετάσετε την πιθανότητα απόκτησης ενός λογαριασμού πρωτοκόλλου PPP. Οι λογαριασμοί πρωτοκόλλου PPP είναι ταχύτεροι, παρέχουν διόρθωση σφαλμάτων, ενδέχεται να μην απαιτούν χρήση παραθύρου τερματικού για τη σύνδεση και δεν απαιτούν από εσάς να πληκτρολογείτε τη διεύθυνση IP (IP address).

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτωνΕάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη σύνδεση στο Internet:
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον σωστό τύπο διακομιστή. Για παράδειγμα, εάν διαθέτετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου PPP, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος διακομιστή έχει ρυθμιστεί για πρωτόκολλο PPP και όχι για πρωτόκολλο SLIP ή πρωτόκολλο CSLIP.
 • Εάν διαθέτετε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP, βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε τη σωστή διεύθυνση IP (IP address), όταν σας ζητείται κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες μετά τη σύνδεση στο Internet:
 • Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό πρωτοκόλλου SLIP και πραγματοποιείτε με επιτυχία λειτουργία ping σε άλλον υπολογιστή, αλλά δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγράμματα Winsock για να συνδεθείτε σε πόρους του Internet, αλλάξτε τον τύπο διακομιστή από SLIP σε CSLIP (ή από CSLIP σε SLIP).
Για να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο Internet λειτουργεί σωστά, πραγματοποιήστε λειτουργία ping σε μια γνωστή διεύθυνση IP (IP address), πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών MS-DOS (MS-DOS prompt):
ping <διεύθυνση_IP (IP address)>
Όπου <διεύθυνση_IP (IP address)> είναι μια γνωστή διεύθυνση IP (IP address).

Εάν μπορείτε να πραγματοποιήσετε με επιτυχία τη λειτουργία ping σε μια γνωστή διεύθυνση IP (IP address), η βασική σύνδεση TCP/IP λειτουργεί σωστά. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε λειτουργία ping σε ένα γνωστό φιλικό όνομα (friendly name) αντί για τη διεύθυνση IP (IP address). Για το σκοπό αυτό, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών του MS-DOS (MS-DOS prompt):
ping <φιλικό_όνομα.com (friendlyname.com)>
Εάν αυτό έχει αποτέλεσμα, οι ρυθμίσεις DNS (DNS settings) λειτουργούν σωστά.

ΓλωσσάριDomain Name Service (DNS):

Μερικές φορές αναφέρεται και ως η υπηρεσία BIND σε BSD UNIX. Ένα στατικό, ιεραρχικό όνομα υπηρεσίας για κεντρικούς υπολογιστές TCP/IP. Ένας διακομιστής DNS διατηρεί μια βάση δεδομένων για την επίλυση ονομάτων κεντρικών υπολογιστών (host names) και διευθύνσεων IP (IP addresses), επιτρέποντας στους χρήστες υπολογιστών οι οποίοι έχουν ρυθμιστεί για τη διατύπωση ερωτημάτων προς τον DNS να καθορίζουν τους απομακρυσμένους υπολογιστές με ονόματα κεντρικών υπολογιστών (host names) και όχι με διευθύνσεις IP (IP addresses). Οι τομείς DNS δεν θα πρέπει να συγχέονται με τους τομείς δικτύου των Windows NT.

Για παράδειγμα, η εντολή ping ftp.microsoft.com αποστέλλεται στο διακομιστή DNS τον οποίο ορίσατε, εντοπίζει τη διεύθυνση IP (IP address) της τοποθεσίας και κατόπιν πραγματοποιεί λειτουργία ping σε αυτήν τη διεύθυνση IP (IP address).

Point-to-Point Protocol (PPP) :

Βιομηχανικό πρότυπο που αποτελεί τμήμα του Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) των Windows προκειμένου να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα με λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης άλλων προμηθευτών. Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα πρωτόκολλα IPX, TCP/IP και NetBEUI σε τυπική τηλεφωνική σύνδεση.

Serial Line Internet Protocol (SLIP):

Άλλο ένα βιομηχανικό πρότυπο που αποτελεί τμήμα του Δικτύου μέσω Τηλεφώνου (Dial-Up Networking) των Windows προκειμένου να εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα με λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης άλλων προμηθευτών. Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο PPP, το πρωτόκολλο SLIP λειτουργεί μόνο με ένα πρωτόκολλο. Τα Windows λειτουργούν με πρωτόκολλο TCP/IP με τυπική τηλεφωνική σύνδεση.

Πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης (Password Authentication Protocol) (PAP):

Πρόκειται για μια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση με μια υπηρεσία παροχής Internet. Σας επιτρέπει να συνδεθείτε χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα παράθυρο τερματικού. Όταν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο PAP, οι κωδικοί πρόσβασης αποστέλλονται μέσω του κυκλώματος σε μορφή κειμένου, η οποία δεν παρέχει καμία προστασία από αναπαραγωγή.

Challenge-Handshake Authentication Protocol (Challenge-Handshake Authentication Protocol) (CHAP):

Πρόκειται για μια άλλη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνδεση με μια υπηρεσία παροχής Internet. Σας επιτρέπει επίσης να συνδεθείτε χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα παράθυρο τερματικού. Ωστόσο, δεν αποστέλλει κωδικούς πρόσβασης σε μορφή κειμένου και είναι ασφαλέστερη από το πρωτόκολλο PAP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Internet και τα Windows 95, ανατρέξτε στο αρχείο Internet.txt, το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft Plus! για Windows 95.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 138789 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Νοε 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια