Επεξεργασία ταινιών στο Movie Maker

Δημιουργήστε μια ταινία όπως ακριβώς τη θέλετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία επεξεργασίας του Movie Maker.

Κάντε περικοπή του βίντεό σας

Μπορείτε να κάνετε περικοπή στην αρχή και το τέλος ενός βίντεο, για να φαίνεται στην ταινία το τμήμα του βίντεο που θέλετε. Για παράδειγμα, αν έχετε ένα βίντεο με κάποια μαύρα καρέ στην αρχή, μπορείτε να κάνετε περικοπή στην αρχή του βίντεο, για να μην εμφανίζονται τα μαύρα καρέ στην τελική ταινία που θα αποθηκεύσετε.

Όταν κάνετε περικοπή σε ένα αρχείο βίντεο στο Movie Maker, το αρχικό αρχείο βίντεο δεν επηρεάζεται. Όλο το μήκος του βίντεο παραμένει στο αρχικό αρχείο βίντεο.
 
Για να κάνετε περικοπή σε ένα βίντεο στο Movie Maker
Για να διαγράψετε τυχόν σημεία έναρξης και λήξης στο Movie Maker, προκειμένου να παίζει ολόκληρο το βίντεο

Διαίρεση βίντεο

Μπορείτε να διαιρέσετε ένα βίντεο σε δύο μικρότερα μέρη και έπειτα να συνεχίσετε την επεξεργασία. Για παράδειγμα, όταν διαιρέσετε ένα βίντεο, μπορείτε να μετακινήσετε το ένα βίντεο μπροστά από το άλλο για να αλλάξετε τη σειρά αναπαραγωγής τους στην ταινία σας.

Για να διαιρέσετε ένα βίντεο σε δύο μέρη


  1. Επιλέξτε την ταινία σας και έπειτα σύρετε το δείκτη αναπαραγωγής στο σημείο όπου θέλετε να διαιρέσετε το βίντεο.
  2. Στην περιοχή Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Επεξεργασία, στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Διαίρεση

Επιτάχυνση ή επιβράδυνση αναπαραγωγής ενός βίντεο

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του βίντεο στο Movie Maker, ώστε η αναπαραγωγή του να είναι πιο γρήγορη ή πιο αργή.

Επιλέξτε το βίντεο και έπειτα, στην ενότητα Εργαλεία βίντεο, στην καρτέλα Επεξεργασία, στην ομάδα Προσαρμογή, επιλέξτε τη λίστα Ταχύτητα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ταχύτητα (ανάλογα με το πόσο θέλετε να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε την αναπαραγωγή του βίντεο).

Επιλογή θέματος

Τα θέματα αυτόματης ταινίας του Movie Maker προσθέτουν αυτόματα τίτλους αρχής και τέλους, μεταβάσεις και εφέ στην ταινία σας. Δείτε σε προεπισκόπηση τα θέματα αυτόματης ταινίας, τοποθετώντας το δείκτη σας σε καθένα από αυτά.

Όταν προσθέσετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο MovieMaker, στην Αρχική καρτέλα, στην ομάδα Θέματα αυτόματης ταινίας, κάντε κλικ στο θέμα που ταιριάζει καλύτερα με την ταινία σας. Μπορείτε να συνεχίσετε την επεξεργασία ή απλώς να αποθηκεύσετε την ταινία σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14019 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια