Εισαγωγή και εξαγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών και ημερολογίων με το Windows Live Mail


Αν χρειάζεται να αλλάξετε υλικό ή να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Windows Live Mail, συνιστάται να εξαγάγετε πρώτα όλα τα δεδομένα, να κάνετε την αλλαγή και έπειτα να εισαγάγετε ξανά όλα τα δεδομένα. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.

Αν έχετε προσθέσει λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Windows Live Mail, οι περισσότεροι από αυτούς τους λογαριασμούς αποθηκεύουν αυτόματα τα μηνύματά σας και θα τα συγχρονίσουν όταν προσθέσετε ξανά το λογαριασμό.

Πριν ξεκινήσετε

  • Αν εξάγετε την αλληλογραφία σας, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο σε μια θέση της επιλογής σας. Η εξαγωγή των μηνυμάτων πρέπει να γίνει σε έναν κενό φάκελο.
  • Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα στοιχεία ημερολογίου. Ωστόσο, αν πραγματοποιήσετε είσοδο με ένα Windows Live ID, το ημερολόγιό σας θα συγχρονιστεί με την τοποθεσία http://calendar.live.com.
  • Αν πραγματοποιήσετε είσοδο με ένα Windows Live ID, οι επαφές σας θα συγχρονιστούν αυτόματα. Αν δεν πραγματοποιήσετε είσοδο με ένα Windows Live ID, πρέπει να γίνει μη αυτόματη εξαγωγή και επανάληψη εισαγωγής των επαφών σας.
  • Αν έχετε έναν λογαριασμό POP3, ελέγξτε την καρτέλα "Για προχωρημένους" στις Ιδιότητες, για να δείτε αν τα μηνύματα έχουν καταργηθεί από το διακομιστή POP3. Αν έχουν καταργηθεί και σκοπεύετε να καταργήσετε την εγκατάσταση ή να καταργήσετε αυτόν το λογαριασμό από το Windows Live Mail, θα πρέπει να εξαγάγετε και να εισαγάγετε ξανά τα μηνύματα με μη αυτόματο τρόπο.
  • Αν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα όπως είναι η Εύκολη μεταφορά των Windows, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει στα αντίγραφα ασφαλείας τους νέους φακέλους που δημιουργήσατε.
  • Αν εισάγετε πολλές επαφές, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αρχείου .csv. Μπορείτε να εισαγάγετε μόνο ένα αρχείο .vcf κάθε φορά.

Για την εξαγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Windows Live Mail
Για την εξαγωγή επαφών από το Windows Live Mail
Για την εισαγωγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Windows Live Mail
Για την εισαγωγή επαφών εκτός σύνδεσης στο Windows Live Mail


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14031 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια